Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

15/4/09

Απέδωσαν οι πιέσεις για τον Ανάβαλο

Απέδωσαν οι πιέσεις προς την κυβέρνηση και έστω την τελευταία στιγμή μπροστά στον φόβο να καταρρακωθεί η Νέα Δημοκρατία ακόμα και στο «κάστρο» της την Αργολίδα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης ανακοίνωσε επίσημα την χρηματοδότηση του έργου του Αναβάλου.
Από το υπουργείο έστω και με μία εβδομάδα καθυστέρηση δόθηκε στη δημοσιότητα εκτενής ανακοίνωση για την χρηματοδότηση του έργου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για εγγειοβελτιωτικά έργα.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σωτήρης Χατζηγάκης δήλωσε ότι εγκρίθηκαν και υπεγράφησαν οι αποφάσεις ένταξης τριών εργολαβιών που αφορούν το φράγμα Ανάβαλου Αργολίδας. Η πρώτη εργολαβία αφορά τη μεταφορά και διανομή νερού σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και δήμο Μιδέας. Η δεύτερη εργολαβία αφορά την αναβάθμιση αντλιοστασίου και φράγματος Ανάβαλου, ενώ η τρίτη τη βελτίωση των δικτύων του φράγματος.
Αργολικός κάμπος

« Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και δήμο Μιδέας Ν. Αργολιδας».
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 17.200.000 ευρώ.
Το έργο αφορά επεκτάσεις δικτύων σε περιοχές πού έως και σήμερα δεν έχουν καλυφθεί από δίκτυα, κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής ήτοι αντλιοστάσια, δεξαμενές αποδόσεως και δεξαμενές εξισώσεως. Η παραπάνω δράση είναι ενισχυτική των ήδη υπαρχόντων δικτύων, τα οποία στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο σε γεωτρήσεις, και οι οποίες θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν αφού το Νομικό καθεστώς δεν τις αποκλείει.
Η περιοχή παρέμβασης του έργου περιλαμβάνει τις περιοχές Κουτσοποδίου , περιοχή του Δήμου Μυκηναίων, περιοχή Δήμου Μιδέας, περιοχές Δήμων Άργους και Λέρνας, Μαραθιά Δ. Ασίνης, συνολικής εκτιμώμενης έκτασης περίπου 60.000 στρεμμάτων. Η μεταφορά και διανομή του αρδευτικού νερού πρόκειται να γίνει με την κατασκευή τριών (3) νέων αντλιοστασίων επί της κεντρικής διώρυγας Αναβάλου και της δεξαμενής Κουτσοποδίου (Μαλαχιά), και επιπροσθέτως, δέκα τεσσάρων (14) μικρότερων ενδιάμεσων, πού θα εξυπηρετούν περιφερειακές διανομές. Θα κατασκευαστούν δώδεκα δεξαμενές ενδιάμεσης ρύθμισης και διανομής.
Εκτιμάται ότι η κατασκευή των παραπάνω έργων, θα δώσει την δυνατότητα στους παραγωγούς να οργανώσουν τους αρδευτικούς οργανισμούς κατά περιοχές, και να αξιοποιήσουν τα έργα αυτά ως πρωτεύοντα, με την κατασκευή από πλευράς τους, των τριτευόντων αναγκαίων γι’ αυτούς, δικτύων.

Αντλιοστάσιο

«Αναβάθμιση αντλιοστασίου και φράγματος Αναβάλου Ν. Αργολίδας» ,
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.850.000 ευρώ.
Το έργο αφορά :
α) Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας 10.000 m3/h μανομετρικού 42 m ΣΥ
β) Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλιών 6.000 m3/h μανομετρικού 42 m ΣΥ
γ) Προμήθεια και εγκατάσταση δύο(2) πεδίων μέσης τάσης για τις αντλίες 6.000 m3/h και ενός πεδίου για τις αντλίες των 10.000 m3/h
δ) Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μετασχηματιστή αντιστοίχου ισχύος των τριών ως άνω αντλιών.
ε) Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού μέρους για τις παραπάνω δύο αντλίες(βάννες , σωληνώσεις, παρελκόμενα).
στ) Επισκευή και συντήρηση κτιρίου αντλιοστασίου με εσωτερικές και εξωτερικές παρεμβάσεις τοιχοποιίας κ.λ.π.
ζ) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού στάθμης . Προμήθεια και εγκατάσταση τριών θυροφραγμάτων και μηχανισμών.
η) Κατασκευή στρώσης από σκυρόδεμα στον πυθμένα κάτωθεν των αντλιών για προστασία από φερτά και τοιχείου οδηγού της ροής
θ) Επισκευή δομικών στοιχείων φράγματος όπως αρμών, αρμοκαλύπτρων κ.λ.π. και επένδυση φράγματος για προστασία

Υφιστάμενα δίκτυα

«Βελτιώσεις υφισταμένων δικτύων Αναβάλου Ν. Αργολίδας»
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 ευρώ.
Το έργο αφορά βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός των δικτύων των ΤΟΕΒ Αργολικού, ΤΟΕΒ Ν. Τίρυνθας, ΤΟΕΒ Αγ. Ανδριανού, παραλλαγή τροφοδοσίας δικτύων ΤΟΕΒ Ασίνης-Δρεπάνου με νέο αγωγό, ήτοι συνολικό μήκος σωληνώσεων 10.000 μέτρα, δύο (2) αντλιοστάσια, και τρεις (3) δεξαμενές αποδόσεως. Επίσης επισκευές σε τμήματα της Κεντρικής Διώρυγας Αναβάλου, επισκευές και βελτιώσεις θυροφραγμάτων, και ενίσχυση των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας για τα ανοικτά εντός οικισμών τμήματα.

Ο Χατζηγάκης

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός κ. Χατζηγάκης δήλωσε τα εξής: «Με στόχο την ανάπτυξη, την βελτίωση της παραγωγής, την καταπολέμηση του βασανιστικού προβλήματος της λειψυδρίας, αλλά και της σπατάλης των πολύτιμων υδάτινων πόρων.
Ανταποκρινόμαστε στην πρόκληση της εποχής, να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε ένα από τα πιο βασανιστικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, που είναι η ορθή διαχείριση του νερού, του πολύτιμου αγαθού της ζωής.
Πρόκειται για συγκεκριμένες δράσεις και μεγάλης σημασίας υποδομές για την παραγωγή και τη διαβίωση στην ύπαιθρο, με σύγχρονα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης, για μία μακροπρόθεσμη συμβολή της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους τομείς της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης ολόκληρων περιοχών, αλλά και της οικολογικής ευαισθησίας και προστασίας του περιβάλλοντος».

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ