Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

30/4/11

Καλάθι Προϊόντων με brand name «Peloponnisos»

Συνάντηση για την Αγροτική Πολιτική στην Πελοπόννησο, με τίτλο «Καλάθι Προϊόντων», πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Κανελλόπουλου, του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνας Νικολάκου καθώς και παραγωγικών φορέων.


Βασικός άξονας της πολιτικής αυτής είναι ο επαναπροσδιορισμός της από κεντρικό – κυβερνητικό επίπεδο σε περιφερειακό, καθώς και η αντιστοίχηση των πολιτικών με συγκεκριμένα προϊόντα και με τους παραγωγών αυτών. Το Υπουργείο θα διατηρήσει έναν επιτελικό ρόλο, ενώ η Περιφέρεια θα αναλάβει τον αποφασιστικό ρόλο.

Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου στην εισήγησή του πρότεινε τη σύσταση πέντε υποομάδων εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν να ετοιμάσουν τις εισηγήσεις τους μέχρι το τέλος Ιουλίου, και μετά από επεξεργασία ενός μηνός, θα τις υποβάλλουν στον αρμόδιο Υπουργό και στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Το Σεπτέμβριο, και μετά από επεξεργασία, οι εισηγήσεις θα οριστικοποιηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Η πρώτη ομάδα εργασίας θα έχει ως αντικείμενο τον ορισμό των προϊόντων της Περιφέρειας για υποστήριξή τους από προγράμματα του ΥΠ.Α.Α.Τ. και την κατάταξή τους στις κατηγορίες για εξαγωγή, για διατροφική επάρκεια της Περιφέρειας και για τα παραδοσιακά – ποιοτικά προϊόντα. Η δεύτερη ομάδα θα αναλάβει το ζήτημα των αρδευτικών νερών και των έργων υποδομής, η τρίτη την οργάνωση υπηρεσιών υποστήριξης του αγρότη, η τέταρτη την αξιοποίηση της κτιριακής υποδομής του Υπουργείου στην Περιφέρεια και την κατάρτιση Πολιτικής της γης και, τέλος, η πέμπτη την οργάνωση της κτηνοτροφίας.

Ο κ. Κανελλόπουλος πρότεινε επίσης δύο βασικές δράσεις για την προβολή των προϊόντων σε επίπεδο Περιφέρειας, τη σύσταση δομής πιστοποίησης και ποιότητας των προϊόντων και τη δημιουργία αγροτοδιατροφικής σύμπραξης για οργανωμένη προβολή και διάθεση των προϊόντων σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ότι η γεωργία, μαζί με τον τουρισμό, αποτελούν βασικές συνιστώσες ανάπτυξης, και ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης, και εντόπισε ως βάση ανάπτυξης της γεωργίας το αγροτοτροφικό μοντέλο. Επεσήμανε επίσης, ότι το Υπουργείο, στην πρωτοβουλία του αυτή, θα απολαμβάνει τη στήριξη της Περιφέρειας. Ο κ. Τατούλης πρότεινε το «Καλάθι Προϊόντων» να αποτελέσει ένα σύνολο πολιτικών δράσεων, να δώσει έμφαση στην καινοτομία και σαφή οικονομική κατεύθυνση, και να παραχωρήσει χώρο στην ανάπτυξη της ιδιωτικής αγροτικής οικονομίας.

Οι αναγκαιότητες σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εστιάζονται στην ενίσχυση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, στη μεταποίηση και στην ικανότητα ανεύρεσης αγορών. Ως ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια προώθησης των Πελοποννησιακών προϊόντων πρόταξε ο κ. Τατούλης την πιστοποίηση ποιότητας τους με Πελοποννησιακά πρότυπα και την καθιέρωση ενός brand name «Peloponnisos».

Η Αντιπεριφερειάρχης κα Νικολάκου επισήμανε ότι η τοπική οικονομία αποτελεί το βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις, θα προχωρήσει στοχευμένα και με χρονοδιάγραμμα στον καθορισμό των αγροτικών προϊόντων προς υποστήριξη.

Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο δρόμος του Λυγουριού μένει ημιτελής

Γεφύρι της Άρτας έχει καταντήσει ο δρόμος Ναυπλίου – Λυγουριού, αφού περνούν οι μήνες και τα χρόνια και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.


Μια συνοπτική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο συγκεκριμένο έργο δίνει ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γ. Μαγκριώτης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Γ. Ανδριανού. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό.

Τονίζει ο κος Μαγκριώτης:

« 1. Όπως σας ενημερώσαμε και με το αρ. 2635/29-9-2010 έγγραφό μας σε απάντηση της 2865/15-09-2010 παρόμοιας Ερώτησης, η ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη της Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού εντάχθηκε ως γέφυρα ΕΣΠΑ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘ΔΕΠΙΝ 2007-2013’.

Σύμφωνα με την αρ. 2019/10-05-2010 απόφαση ένταξης, η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 35 μήνες, ενώ η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31-12-2015.

Η εγκατεστημένη εργολαβία στο τμήμα Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη έχει διαλυθεί, παρά τις προσπάθειες της Υπηρεσίας να έλθει σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση και να ολοκληρωθεί το φυσικό της αντικείμενο. Η διαλυθείσα εργολαβία βρίσκεται στο στάδιο οριστικής παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών. Για την ολοκλήρωση του φυσικού της αντικειμένου υπολείπεται η εκτέλεση των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εργασιών, του οδοφωτισμού των κόμβων, της Σήμανσης – Ασφάλισης και μικρής έκτασης έργων Πρασίνου.

Οι εν λόγω υπολειπόμενες εργασίες θα συμπεριληφθούν στο νέο υποέργο ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος, που προβλέπεται να προκηρυχθεί μέχρι 30-06-2011 και με εκτιμώμενη προθεσμία περαίωσης 15 μήνες.

Η καθυστέρηση στη διαδικασία δημοπράτησης του νέου υποέργου ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη οφείλεται:

Λόγω τις επελθούσας διάλυσης της εγκατεστημένης εργολαβίας, τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο του νέου υποέργου, ώστε να περιλάβει και τις υπολειπόμενες εργασίες αυτής.

Για το λόγο αυτό απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της πράξης και η απόφαση ένταξής της στο ΕΣΠΑ.

Για τη δημοπράτηση του νέου υποέργου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης εκτέλεσης των εργασιών.

2. Η κατασκευή της γέφυρας (τεχνικό Κάτω Διάβασης 6.00 Χ 5.00 μ.) στο Χάνι Μερκούρη περιλαμβάνεται στο τεχνικό αντικείμενο του νέου υποέργου ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη. Δεν κρίνεται σκόπιμο να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο νέας εργολαβίας και γι’ αυτό δεν δημοπρατήθηκε αυτοτελώς μέχρι σήμερα.

3. Η μελέτη κατασκευής του τμήματος Αγία Ελεούσα – Αρκαδικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Με το αρ. 2512/27-12-2010 έγγραφο της ΔΔΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου, δόθηκε εντολή στο Ανάδοχο Μελετητικό Γραφείο για την εκπόνηση των επί μέρους μελετών (κύριων και υποστηρικτικών). Κατά την παρούσα περίοδο συντάσσονται οι απαιτούμενες μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ώστε να ακολουθήσει η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων. Η όλη διαδικασία εκτιμάται να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2011. Στη συνέχεια και εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις θα ολοκληρωθούν οι οριστικές μελέτες προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο προς υλοποίηση».

Μάστιγα το παρεμπόριο στο Ναύπλιο

Σε κάθε γωνιά της πόλης, μικροπωλητές διαφόρων εθνικοτήτων, είχαν απλώσει την πραμάτεια τους τις ημέρες του Πάσχα. Το Ναύπλιο είχε γίνει ένα απέραντο ..παζάρι. Ιδιαίτερα η Πλατεία Συντάγματος θύμιζε Μοναστηράκι προηγούμενων εποχών. Η αστυνόμευση απουσίαζε.


Το πρόβλημα που δημιουργείται βέβαια δεν είναι μόνο αισθητικό, αλλά και ανταγωνιστικό των εμπόρων της πόλης – όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι ίδιοι. Πρόσφατη είναι η επιστολή του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου Παναγιώτη Αργυρόπουλου, ο οποίος ζητούσε από τον δήμαρχο Ναυπλίου να λάβει μέτρα κατά του παραεμπορίου. Φαίνεται όμως εκ του αποτελέσματος ότι δεν επετεύχθη ο στόχος.

Έγραφε στην ανοιχτή επιστολή του προς τον δήμαρχο, ο κος Αργυρόπουλος: «Σε μία εποχή δύσκολη, λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Χώρα μας και η οποία έχει επηρεάσει σε πρωτόγνωρο βαθμό τα οικονομικά των μισθωτών, των συνταξιούχων, του αγροτικού κόσμου, καθώς και του εμπορικού κόσμου και κατ' επέκταση όλων των αυτοαπασχολουμένων της Πόλης μας, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες κατάληψης δημοτικών χώρων από δεκάδες παράνομους μικροπωλητές ιδιαίτερα αλλοδαπών, οι οποίοι στήνουν την πραμάτεια τους όπου θέλουν, όποτε θέλουν και χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση από τα μικτά συνεργεία ελέγχων όπως το άρθρο 7, του Ν.2323/95, οι Ν.3377/05, άρθρο 11, παρ. 1 του Ν. 3557/07 και οι Υ.Α Κ-1/188/06 και η Υ.Α Κ-1/1178/010 αναφέρουν, παρά μόνο από την Δημοτική Αστυνομία, όπου πολλές φορές τα όργανα αυτής δέχονται επιθέσεις φραστικές αλλά ακόμα και προπηλακισμούς από θρασείς παράνομους μικροπωλητές/τριες.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω σας καλούμε να στηρίξετε τόσο την τοπική αγορά, όσο και τους εκατοντάδες μικροεπαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι καθημερινά προσπαθούν να σταθούν αξιοπρεπώς και να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο με δεδομένη την καταναλωτική δυσπραγία των καταναλωτών της Περιοχής μας, καταβάλλοντος υπερπροσπάθειες να αποφύγουν τα λουκέτα που μπαίνουν καθημερινά σε δεκάδες επιχειρήσεις της Πόλης μας.

Κύριε Δήμαρχε

Εάν δεν θέλετε να είστε Δήμαρχος, μίας Πόλης «φάντασμα», με δεκάδες επιχειρήσεις κλειστές, ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους όπως στην Άργους, στην Πλαπούτα, στην Αμαλίας, στην 25η Μαρτίου, στην Ασκληπιού, κ.λπ, σας καλούμε να πάρουμε εδώ και τώρα αποφάσεις για μία διαφορετική πορεία ανάπτυξης της Πόλης μας, η οποία θα προέλθει μέσα από υγιείς επιχειρήσεις που θα δώσουν ζωή και φως, άπλετο φως τόσο στα κεντρικά της σημεία, όσο και στις συνοικίες της, οι οποίες είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της και όχι μέσα από το «παραεμπόριο», το οποίο κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν μέσω παράνομων, ιδιαίτερα αλλοδαπών μικροπωλητών οι οποίοι έχουν καταλάβει κεντρικά σημεία της και με «εμποροπανήγυρη», η οποία έχει ξεφύγει από κάθε νομιμότητα, με τον αριθμό των πάγκων να έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον αριθμό τα καταστήματα της Πόλης μας (250 καταστήματα, 400 - 450 πάγκοι) με μία άναρχη τοποθέτηση αυτών επί του οδοστρώματος και όχι επάνω στα πεζοδρόμια όπως ο Δημοτικός κώδικας και Καλλικρατικός Νόμος αναφέρουν, με τελικό αποτέλεσμα την αφαίμαξη και μεταφορά χρημάτων σε άλλες περιοχές, σε βάρος της τοπικής αγοράς και της ευρύτερης περιοχής μας, καθώς και τον αποκλεισμό επί διήμερο του ιστορικού μας κάστρου από χιλιάδες επισκέπτες μας. Αναμένουμε δική σας πρόσκληση ώστε όλοι μαζί να πάρουμε αποφάσεις για ένα καλύτερο αύριο της τοπικής αγοράς και της Πόλης μας. Για μία αναπτυξιακή πορεία που θα δώσει προοπτικές για το αύριο όλων όσων ζούμε και αγαπάμε αυτή την Πόλη. Μία Πόλη που θα παραμείνει και πρέπει να παραμείνει καθαρή, ζωντανή και με προοπτικές ανάπτυξης και προόδου».

29/4/11

Πρόβλημα με τις οικοδομικές άδειες στην Ερμιονίδα

Σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στην Ερμιονίδα από την μη ύπαρξη επιτροπής πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠΑΕ). Ο δήμαρχος Δηήτρης Καμιζής με επιστολή του προς τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη του ζητά να επιληφθεί του θέματος και να το επιλύσει:


«Κύριε Περιφερειάρχα, ο νεοσύστατος Δήμος Ερμιονίδας διαθέτει πολεοδομικό γραφείο το οποίο λειτουργούσε στον πρώην καταργηθέντα Δήμο Κρανιδίου ως αποκεντρωμένη υπηρεσία της πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας. Στο γραφείο της πολεοδομίας Κρανιδίου υπηρετεί σήμερα μια υπάλληλος υπομηχανικός πολιτικών και δομικών έργων η οποία ασκεί και τα καθήκοντα προϊσταμένης του γραφείου. Υπηρετεί επίσης και μια υπάλληλος αρχιτέκτων η οποία απουσιάζει από διετίας σε εκπαιδευτική άδεια με απόφαση του πρώην Νομάρχη Αργολίδας και της οποίας την ανάκληση έχω ζητήσει από το υπηρεσιακό συμβούλιο λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Η σύνθεση αυτή του επιστημονικού προσωπικού δεν επιτρέπει για αντικειμενικούς λόγους την συγκρότηση ΕΠΑΕ πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα εδώ και τρεις και πλέον μήνες και να μην εκδίδονται οικοδομικές άδειες που κατά το πλείστον απαιτούν έγκριση από ΕΠΑΕ.

Κύριε Περιφερειάρχα, παρά την από 14/01/2011 με αριθμό πρωτοκόλλου 283 απόφασή σας σχετική με την παράταση λειτουργίας όλων των επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι 31/12/2010 στις υπηρεσίες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και παρά τα προφορικά αλλά και γραπτά διαβήματά μου εν τούτοις η απόφασή σας δεν τυγχάνει εφαρμογής με αποτέλεσμα τη σοβαρή καθυστέρηση στην έκδοση αδειών και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και μηχανικοί στην περιοχή ευθύνης του Δήμου. Επισημαίνω επίσης ότι αυτή η καθυστέρηση έχει και άλλες συνέπειες όπως η καθυστέρηση είσπραξης εσόδων για το κράτος πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ζητούμενο σε αυτή την εποχή.

Πέραν όλων αυτών, κύριε Περιφερειάρχα, η εφαρμογή του νέου θεσμού «Καλλικράτης» φαίνεται πλέον από τους πρώτους τουλάχιστον μήνες εφαρμογής του να δημιουργεί προβλήματα αντί να τα επιλύει.

Σας παρακαλώ θερμά να επιληφθείτε προσωπικά του θέματος για την άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή της απόφασής σας ώστε να λειτουργήσει η ΕΠΑΕ της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας μέχρι τη σύσταση νέας».

Μην μου ζητάτε και τα …ρέστα. Επιστολή Αναγνωσταρά στους κατοίκους της Καλαμάτας και Τριπόλεως

Γραπτή απάντηση για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το πετρέλαιο κατά την ασφαλτόστρωση των οδών Καλαμάτας και Τριπόλεως στο Ναύπλιο, έστειλε στους κατοίκους ο δήμαρχος Ναυπλίου Παναγιώτης Αναγνωσταράς. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί επειδή μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από την στιγμή που στρώθηκαν οι δρόμοι με πετρέλαιο μέχρι τελικά να ασφαλτοστρωθούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν για να πάνε στα σπίτια τους, χωρίς να λερώσουν αυλές και κοινόχρηστους χώρους.


Τονίζει ο δήμαρχος στην επιστολή του προς τους κατοίκους:

«Αγαπητοί κάτοικοι, Πιστεύω ότι σας είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο έργο προσπαθεί ο Δήμος μας να το κατασκευάσει εδώ και δύο χρόνια.

Επίσης σας είναι γνωστό ότι η χρηματοδότηση του έργου είχε, ενταχθεί δύο φορές στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» το οποίο όμως πάγωσε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από το κράτος.

Επίσης γνωρίζετε ότι το σύνολο των κατοίκων «πίεζε» όλο αυτό το διάστημα την δημοτική αρχή να κατασκευάσει το έργο.

Επειδή πράγματι το έργο αυτό ήταν αναγκαίο προχωρήσαμε σε χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου μας κάτι πολύ δύσκολο σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατασκευή ενός τέτοιου έργου (προϋπολογισμού 250. 000 ευρώ) εντός μάλιστα πυκνοκατοικημένου τμήματος της πόλης θα οδηγούσε σε προσωρινή αναστάτωση της καθημερινότητας σας. Η οποιαδήποτε όχληση που προήλθε ήταν αναπόφευκτη.

Χρειάσθηκε όπως είδατε αποξήλωση όλων των παλαιών ασφαλτοταπήτων, ανακατασκευή της υποδομής (βάση και υπόβαση) του δρόμου, κατασκευή ρείθρων και προσαρμογή της ερυθράς του δρόμου στη τελική στάθμη. Χρειάσθηκε να επέμβει η ΔΕΥΑΝ με επιδιορθώσεις και συμπληρώσεις δικτύων ύδρευσης κτλ.

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η προεπάλειψη με πετρελαϊκό είναι απαραίτητη έτσι ώστε να στρωθεί μετά ο ασφαλτοτάπητας. Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζεται ότι η προεπάλειψη με το πετρελαϊκό πρέπει να παραμείνει λίγες ημέρες έτσι ώστε να απορροφηθεί και να γίνει σωστό το έργο.

Δυστυχώς η βροχόπτωση και αργότερα η χιονόπτωση πήγαν το έργο πίσω σχεδόν μια εβδομάδα.

Εις ότι αφορά το πετρελαϊκό με το οποίο όπως λέτε λερώθηκαν οι πυλωτές και οι αυλές σας, σας υπενθυμίζω ότι οι δρόμοι είχαν κλείσει με ταινία έτσι ώστε να μην εισέρχονται αυτοκίνητα. Όπως επίσης ότι για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στις ιδιοκτησίες σας υπάρχουν κατασκευασμένα πεζοδρόμια εκατέρωθεν των οδών. Όσοι το επεχείρησαν είναι φυσικό να λερώσουν τα αυτοκίνητα τους ή τις αυλές τους.

Σε κάθε περίπτωση έγινε ένα άρτιο κατασκευαστικά έργο στην περιοχή σας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (ενός μηνός), κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες και θεωρώ ότι οι αντιδράσεις σας είναι υπερβολικές.

Τέλος σε ότι αφορά στις αιχμές που αφήνετε για κατασπατάληση υλικών σας ενημερώνω ότι ο Δήμος μας δεν πρόκειται να πληρώσει υλικό επιπλέον έστω και αν χρησιμοποιήθηκε από τον εργολάβο, πέραν των ποσοτήτων που ήταν απαιτούμενες.

Τέλος σας ενημερώνω ότι αν πράγματι επιμένετε ότι προήλθε φθορά των ιδιοκτησιών σας από αμέλεια του εργολάβου να απευθυνθείτε αρμοδίως εναντίον του (δικαστική οδό)».

Μπλόκαραν την μεταβίβαση. «Μεγάλο έγκλημα» κατά της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού το χάρισμα των Μετοχών της ΤΕΔΚ

Σφοδρή επίθεση κατά των τριών δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, που χάρισαν μετοχές της Αναπτυξιακής της ΤΕΔΚ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως παρουσίασε ο «α» της περασμένης Πέμπτης, εξαπέλυσε με ανακοίνωσή της η παράταξη του κ. Δ. Καμπόσου.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για «έγκλημα» και τεκμηριώνεται ως εξής: «Τι συνέβη όμως και που συνίσταται το μεγάλο έγκλημα εναντίον της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και του δήμου Άργους - Μυκηνών;
Όπως είπε ο κ. Κρίγγος «πληροφορηθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες με μεγάλη έκπληξη την δωρεάν παραχώρηση μετοχών της Πελοπόννησος Α.Ε από την ΤΕΔΚ Αργολίδας με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η εταιρεία αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια της αυτοδιοίκησης, διαχειρίστηκε και θα διαχειριστεί πολλά εκατομμύρια Ευρώ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δημιουργήθηκε με μια απαράβατη αρχή , την ισότιμη συμμετοχή των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Το μετοχικό κεφάλαιο κατείχαν οι ΤΕΔΚ των νομών της Πελοποννήσου και οι πρώην νομαρχίες και νυν Περιφέρεια σε ποσοστό 50% η κάθε πλευρά.
Τι έγινε τώρα; Όπως ανέφερε ο εισηγητής το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ σε μια καταχρηστική, και σίγουρα χωρίς πολιτική και ηθική νομιμοποίηση απόφαση απεμπόλισε περιουσιακά δικαιώματα της ΤΕΔΚ τη στιγμή που οι ΤΕΔΚ με τον Ν. 3852/2010 ουσιαστικά έχουν καταργηθεί και έχουν αντικατασταθεί από τις ΠΕΔ με μόνη εκκρεμότητα την έκδοση του Π.Δ. για τον τρόπο εκλογής των μελών τους . Ενώ δηλαδή σε λίγες ημέρες το Δ.Σ. θα είναι παρελθόν πήρε μια τόσο σοβαρή απόφαση που θα καθιστούσε την Περιφέρεια ρυθμιστή και κυρίαρχο της επιχείρησης «Πελοπόννησος Α.Ε.» αφού θα είχε πλέον την πλειοψηφία των μετοχών και ο δήμος Άργους – Μυκηνών θα είναι σε θέση επαίτη για οτιδήποτε θελήσει από τη θέση του συνδιαχειριστή της επιχείρησης. Και μάλιστα με σύνθεση που αμφισβητείται και αυτή η νομιμότητά της αφού ένα μέλος της, ο κ. Κουτσούκος, του πρών Δ. Επιδαύρου, έπρεπε να αντικατασταθεί δεδομένου ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η εκλογή του συνδυασμού μέσω του οποίου ήταν δημοτικός σύμβουλος ήταν μη νόμιμη !! Επίσης χωρίς καμία εξουσιοδότηση από τους Δημάρχους του νομού οι οποίοι έχουν πλέον την ευθύνη για τις τύχες των θεμάτων αυτών και οι οποίοι ήταν πλήρως ανενημέρωτοι σχετικά με το εν λόγω θέμα η απόφαση αυτή πάρθηκε εν κρυπτώ!!».
Ενδιαφέρουσα είναι όμως και η ερμηνεία που δίνει η παράταξη «Αλλαγή Πορείας» για την στάση της αντιπολίτευσης κατά την ψηφοφορία επί του φλέγοντος θέματος στο δημοτικό συμβούλιο: «Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση αλλά, άκουσον άκουσον, η παράταξη του κ. Αναγνώστου μέλη της οποίας είναι οι κ.κ. Χασάπης και Σκούφης απείχε της ψηφοφορίας!!! Απείχαν και οι δύο σύμβουλοι οι οποίοι και στο δημοτικό συμβούλιο στήριξαν την επιλογή τους αλλά δια της ψήφου τους δεν το έκαναν, δηλαδή δεν καταψήφισαν την εισήγηση. Ο δε κ. Πλατής αλλά και ο κ. Κωτσοβός ψήφισαν λευκό. Δηλαδή ούτε ο κ. Πλατής στήριξε την θέση που πήρε πρωτύτερα. Για την στάση τους δε αυτή το μόνο που θα μπορούσε να λεχθεί είναι ότι έστω και ετεροχρονισμένα καταλάβανε το λάθος τους».
Όπως ανέφερε μόνο ο «α» στο ρεπορτάζ της περασμένης Πέμπτης, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκε από τους Δημάρχους Άργους – Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσου, Επιδαύρου κ. Κων/νου Γκάτζιου και Ναυπλιέων κ. Παναγιώτη Αναγνωσταρά, η Πρόεδρος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου χορήγησε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει στο νυν διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΔΚ Αργολίδας οποιαδήποτε μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης των μετοχών που αυτή κατέχει στην Πελοπόννησος Α.Ε.

28/4/11

Η νηστεία της οικονομίας

Άρθρο του Άκη Γκάτζιου

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ είναι η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών, όπως προκύπτει πλέον από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, κάτι το οποίο όμως φάνηκε και στην πράξη τις ημέρες του Πάσχα.

ΟΙ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ σε τρόφιμα, παιχνίδια, δώρα, ένδυση και γενικά οι προσφορές σε παραδοσιακά πασχαλινά είδη δεν βρήκαν την ανάλογη ανταπόκριση από τους καταναλωτές, επισημαίνουν οι έμποροι.

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ είναι πρωτόγνωρα για όλους μας: Τα πρώτα στοιχεία που έχει συλλέξει το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ δείχνουν ότι ο μέσος όρος του πασχαλινού τζίρου μειώθηκε και φέτος κατά ποσοστό 15%, σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2010, ο οποίος είχε παρουσιάσει μείωση κατά 7%. Ο τζίρος στα είδη διατροφής μειώθηκε περαιτέρω από 5,5% πέρυσι στο -11% φέτος, ενώ στα οικιακά είδη από -13% πέρυσι στο -20% φέτος. Η ένδυση και η υπόδηση κατέγραψε για άλλη μια φορά τη μεγαλύτερη μείωση από -11% πέρυσι, στο -25% φέτος, με μοναδική εξαίρεση τα παιδικά ρούχα και παπούτσια, όπου η κίνηση μειώθηκε περίπου κατά 15%. Τέλος, στα είδη δώρων και παραδοσιακών αγαθών, όπως λαμπάδες και παιχνίδια, καταγράφεται μικρότερη μείωση (-10%), σε σύγκριση πάντα με την περσινή, επίσης φτωχή, πασχαλινή περίοδο.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ της χρεοκοπίας που αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο δεν αφήνουν κανέναν να σηκώσει κεφάλι και η νηστεία της οικονομίας συνεχίζεται, με τα πιο σκληρά μέτρα που έρχονται και δεν επιτρέπουν την ανάκαμψη.

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ λένε δια του επισήμου συνδικαλιστικού οργάνου τους, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν σιωπηρά μια διαδρομή προς το άγνωστο. Η μέχρι σήμερα τακτική «βλέποντας και κάνοντας» έχει κουράσει αγορά και καταναλωτές, δεν έχει διορθώσει τα κακώς κείμενα και ούτε δείχνει να έχει καταλήξει σε ένα σχέδιο ανακούφισης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας από την πρωτοφανή ύφεση στην οποία έχουν εισέλθει.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ πώς θα ξημερώσει;

Άτολμοι προϋπολογισμοί

Άρθρο του Άκη Ντάνου

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πως οι δήμοι δεν έχουν συνηθίσει ακόμα το νέο τους μέγεθος οι δήμοι του νομού μας. Οι προϋπολογισμοί τους θυμίζουν ακόμα εποχές μικρών κοινοτήτων, άσχετα αν τα προβλεπόμενα έργα τους έχουν μεγάλο οικονομικό μέγεθος. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν μετρά μόνο το μέγεθος αλλά και η κατεύθυνση. Και σε αυτή, την κατεύθυνση υπάρχει το πρόβλημα.

ΣΕ ΜΙΑ προσπάθεια να είναι αρεστές οι δημοτικές αρχές σε όλα τα διαμερίσματα καταρτίζονται προγραμματισμοί που ουσιαστικά εξισώνουν την μικρότερη κοινότητα με την μεγαλύτερη. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως το μικρότερη και το μεγαλύτερη, περιγράφουν την δυναμική και όχι οπωσδήποτε τον πληθυσμιακό όγκο και την γεωγραφική έκταση.

ΟΜΩΣ ακόμα και εκεί όπου τυχαία η δυναμική προτάσσεται του πληθυσμιακού μεγέθους γίνονται σοβαρά λάθη λόγω έλλειψης προγραμματισμού και μακροοικονομικής μελέτης. Παραδείγματος χάριν στο προϋπολογισμό του δήμου Άργους προβλέπονται έσοδα από τις καντίνες στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, αγνοώντας την πρόθεση της Αρχαιολογίας να μην επιτρέψει την λειτουργία των Καντινών προκειμένου να λειτουργήσει το αναψυκτήριο του Μουσείου.

ΦΥΣΙΚΑ, οι συντάκτες ενός προϋπολογισμού δεν μπορούν να γνωρίζουν όλες αυτές τις παραμέτρους και αυτό βαραίνει το πολιτικό σκέλος του προϋπολογισμού, δηλαδή την ικανότητα της κάθε δημοτικής αρχής να έχει εναλλακτικά σενάρια ολοκλήρωσης του προϋπολογισμού της. Και εδώ είναι το ζητούμενο, η ικανότητα ελιγμών μέσα όμως στο προκαθορισμένο πλαίσιο για να μην τιναχτεί ο κάθε προϋπολογισμός στον αέρα, όπως γινόταν παλαιότερα.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ πλέον οικονομολόγοι στους δήμους που δεν θα κάνουν την δουλειά των λογιστών, όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σήμερα. Οι προϋπολογισμοί δεν είναι εργαλεία και μόνον των δήμων για να λειτουργήσουν σωστά, αποτελούν παράλληλα τις συνισταμένες της κεντρικής κατανομής πόρων και της αξιοπιστίας της χώρας στο να κατάρτιση ρεαλιστικούς προγραμματισμούς για το ίδιο το κράτος.

Ιστορίες του Χαμπή της Ανδριανούς 2. Δεν έχει λάθος άλλο Κρις και άλλο Τσάρλι

Η απέναντι όχθη Του Βασίλη Καπετάνιου


Ο παππούς παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της γιαγιάς και αυτό το Πάσχα έβαλε ένα ολόκληρο αρνί.

-Μα καλά τι θα τα κάνουμε δυο αρνιά ένα ο Χαράλαμπος και ένα εσύ;

-Όσο θα είμαι ζωντανός και καταλαβαίνει το μυαλό μου θα βάζω ένα αρνί ολόκληρο . Θυσία στην άνοιξη και την ζωή , βλέπει τσίκνα ο χάρος θολώνει και δεν μου κόβει εισιτήριο για τον Αχέροντα.

-Όσο μεγαλώνεις μεγαλώνει και η ξεροκεφαλιά σου.

-Την ξεροκεφαλιά μου ερωτεύτηκες πριν εξήντα χρόνια ή σε πήραν τα χρόνια και δεν θυμάσαι. ( Απάντησε ο παππούς και έμεινε η κουβέντα εκεί)

Τελικά τσίκνισε του χάρου και περίσσεψε πολύ κρέας. Την Πέμπτη μέρα του Πάσχα ο παππούς έκανε γευστικές αλχημείες με το περισσευούμενο αρνί , φτιάχνοντας μια σάλτσα από λαχανικά καρυκεύματα και διάφορα από μεζεδάκια που είχε σε μικρά πλαστικά δοχεία ! Θα έκανε και ένα πέρασμα του σουβλιστού κρέατος πάνω από την ψησταριά στην οποία ήδη έψηνε διάφορα μεζεκλίκια.

-Παππούς ξέρεις τι κάνεις ; Τον ρώτησε ο Πέτρος ο εγγονός του.

-Δοκιμάζω και μαθαίνω. Κι αν δεν πετύχει βάλτου ρίγανη. Που έλεγε και ο προ πάππος σου ο Χαμπής.

Εκείνη την στιγμή ακούστηκε το αμάξι του Χαράλαμπου του γιού του, με δυνατό γκάζι μπήκε μέσα στην αυλή και στάθμευσε κάπως αδέξια το αμάξι του πολύ κοντά στην ψησταριά. .

-Μάλλον μπουρινιασμένος είναι ο πατέρας σου .

-Τρείς χιλιάδες χαρτιά τους έχω πάει και ακόμα να πάρω την άδεια, δεν είναι πολεοδομία αλλά χαρτοβασανοδομία. ( Κρατούσε ένα σωρό χαρτιά και φακέλους και ήταν έτοιμος να τους πετάξει στα κάρβουνα. Ο παππούς το κατάλαβε και έβαλε διακριτικά πάνω την σχάρα με τα κοψίδια του αρνιού για να σώσει την ζημιά )

-Άλλο Κρις και άλλο Τσάρλι που έλεγε και ο παππούς σου ο Χαμπής.

Ο Χαράλαμπος χαμογέλασε με την αναφορά του ονόματος του παππού του. Χαλάρωσε λίγο η ένταση του. Θυμήθηκε τα παι(δικά) του καλοκαίρια στην Περβόλα στην θάλασσα του Ξυλοφάγου. Μια μνήμη γεύσης παγωτού σοκολάτα ήρθε στο μυαλό του και στο στόμα του. Κάθε απόγευμα ο Ρόκι και ο πρωτοξάδελφος του ο Μπλόντι είχαν κέρασμα παγωτό από τον παππού τον Χαμπή όταν πέρναγε ο Άγγλος παγωτάρης. Ρόκι και Μπλόντι ήταν τα παρατσούκλια που είχε βγάλει το παππούς όταν είδε για πρώτη φορά τους δυο Χαραλάμπηδες.

-Κάτσε να πιούμε ένα ποτήρι.

- Πιάσε ένα μπουκάλι από τον Αθανάσιο Διάκο. (Είπε ο Χαράλαμπος στον γιο του ακόμα πιο χαλαρός και έκλεισε συνωμοτικά το μάτι στον πατέρα του )

-Μπαμπά κάβα είναι ο Αθανάσιος Διάκος .

-Ο παππούς μου ο Χαμπής όταν μαζευόμασταν όλοι στο μηχανουργείο του και έκανε τα χωρίς ώρα λήξης τραπεζώματα τα ποτά τα είχε μέσα σε ένα κουτί και από πάνω το σκέπαζε με μια ζωγραφιά του Αθανασίου Διάκου , την είχε φτιάξει η γιαγιά σου . Έτσι όταν έλεγε πιάσε έναν Αθανάσιο διάκο ήταν κωδικός πιάσε ένα μπουκάλι.

-Μάλιστα ( είπε ο Πέτρος πήγε να φέρει ένα μπουκάλι ποτήρια και πάγο . Ο πατέρας του πέταξε τους φακέλους στο αμάξι. Όταν γύρισε ο Πέτρος , ο Χαράλαμπος έβαλε πάγο και στο δικό του και άφησε τα άλλα άδεια)

-Γέρνεις πίνεις που έλεγε και ο παππούς μου. Το ποτό του ο καθένας το κανονίζει μόνος του. Καλά πατέρα που το θυμήθηκες «δεν έχει λάθος άλλο Τσάρλι Κρις και άλλο Τσάρλι ».

-Από την μια η σάλτσα που προσπαθώ να φτιάξω από την άλλη εσύ φορτωμένος με την χαρτούρα δούλεψε μόνο του το μηχάνημα ( δείχνει το κεφάλι του) θυμήθηκα πως τρέλανε τον γραφειοκράτη τελώνη ο Χαμπής .

-Για λέγε παππού είπε ο Πέτρος.

-Κοίτα την ψησταριά να γύρω ένα. ( Ο Πέτρος πήρε θέση στην ψησταριά και ο παππούς έφτιαχνε το ποτό του),Ήμασταν στην Περβόλα , στην θάλασσα όταν μου είπε αυτή την ιστορία . ( Έγειρε το κεφάλι του προς τα πίσω και έφερε εικόνες από εκείνο το ζεστό Αυγουστιάτικο βράδυ που του διηγήθηκε ο πεθερός του την ιστορία με τον τελώνη) Είχαμε χαλαρώσει και άρχισε να μου λέει ο προπάππος σου.

-Λοιπόν Πετράκο , για ένα μεγάλο διάστημα έφερνα ανταλλακτικά για κάθε είδους μηχανή από την Αγγλία. Όταν έφερα το πρώτο φορτίο πήγα στο τελωνείο Λάρνακας για εκτελωνισμό. Ο τελώνης γνωστός μου τον γνώριζα από το σχολείο , άνθρωπος της εξουσίας από μικρός , φανατικός απουσιολόγος της τάξης και ο επίσημος ρουφιάνος των καθηγητών. Ο άνθρωπος δύσκολα αλλάζει . Πλησιάζοντας στο γραφείο βλέπω τον τελώνη να τρίβει τον δείκτη και τον αντίχειρα του χεριού με το χέρι τεντωμένο και κοιτώντας έναν υπάλληλο.

-Μάλιστα κύριε . (Του λέει και του βάζει ένα στυλό στο χέρι να υπογράψει)

-Κύριε προϊστάμενε είπαμε ! (Του λέει ο τελώνης και τώρα του κουνά πάνω κάτω την προτεταμένη γροθιά του , σήμα ότι ήθελε και σφραγίδα και του την φέρνει ο υπάλληλος ).

-Ορίστε κύριε προϊστάμενε. ( Και του δίνει την σφραγίδα)

-Πους λες Πετράκο άρχισα να νοιώθω φτερουγίσματα μέσα στο κεφάλι μου, άρχισε να με πιάνει ο Πέλαρος* αλλά συγκρατήθηκα. Είπα να δώσω τόπο στην οργή.

-Κύριε προϊστάμενε ένα δέμα με γαρίδες ( εξαιρετικός και σπάνιος μεζές για εκείνη την εποχή, του φώναξε ένας υπάλληλος που έκανε έλεγχο σε κάποιον άλλον).

-Κατάσχονται απαγορεύει ο κανονισμός νωπές τροφές.

-Όταν ήρθε η σειρά μου δεν δέχτηκε ούτε να ανταλλάξει μια ματιά μαζί μου. Η εξουσία Πετράκο προκαλεί άνω γωνία στο βλέμμα του ανθρώπου και δεν μπορεί να κοιτάξει τον άλλο στα μάτια. Πλήρωσα και ένα σχετικά μεγάλο ποσό και δεν του είπα τίποτα αλλά οργανώθηκα καλά στο επόμενο ταξίδι . Τους εξουσιαστές της γραφειοκρατίας με ομοιοπαθητική τους πολεμάς , με χαρτιά σε εγκλωβίζουν με χαρτιά θα τους πολεμήσεις. Στο δεύτερο ταξίδι ξανά στο γραφείο του κύριου προϊστάμενου. Όταν ήρθε η σειρά μου φωνάζει δυνατά στον υπάλληλο .

-Έλα εδώ παιδί έχει σοβαρό λάθος , δεν μπορεί να πληρώσει τόσο λίγο φόρο για τόσο μεγάλο εμπόρευμα.

-Άστα Χαμπή από τότε που έγινε προϊστάμενος μπλέξαμε ( μου ψιθύρισε ο υπάλληλος ) αυθόρμητα πήγα και εγώ στο γραφείο του.

-Κύριε προϊστάμενε του λέει με βάση τα τιμολόγια που προσκόμισε ο κύριος τόσος φόρος βγαίνει.

-Παίρνει τα τιμολόγια και πράγματι έτσι ήταν μετά στρέφεται σε μένα.

-Μα είναι δυνατόν κύριε Χαμπή να σας πουλάν τόσο φθηνά ανταλλακτικά

-Δεν έχει λάθος κυρέέέ προϊστάμενε. Δεν έβαλα το ι στο κύριε και ακούστηκε εκεί ρε δηλαδή γάιδαρε , ο υπάλληλος κοκκίνισε αλλά ο γάιδαρος δεν κατάλαβε τίποτα η εξουσία φαίνεται ότι προκαλεί απώλειες και στην όραση και στην ακοή.

-Πως δεν έχει λάθος ;

-Κοιτάξτε τα ανταλλακτικά τα παίρνω από τον πρώτο μου ξάδελφο τώρα (,όλα τα τιμολόγια πώλησης έγραφαν Charlie Motors C . Lamprou, και τα δικά μου Motors Ch. Lamprou), ξάδελφος μου ο Χρυσόστομος μου τα πουλάει σε καλές τιμές, στο κόστος του λέω . Εκείνο που δεν ήξερε αυτός ήταν ότι ο ξάδελφος και εγώ ήμουν του ίδιο πρόσωπο. Έκανα και μια εταιρεία στην Αγγλία. Στα αγγλικά τιμολόγια δεν έβαλα το h και τον έστειλα αδιάβαστο. Αγόραζα και πούλαγα εγώ σε μένα!!!

-Κύριε προϊστάμενε του φωνάζει ένας υπάλληλος πέντε κιλά γαρίδες στις αποσκευές του κύριου Χαμπή .

-Κατάσχονται λέει με το εξουσιαστικό του ύφος .

-Αποκλείεται κυρέέεὲ προϊστάμενε ( Αρχίζει να γυαλίζει το μάτι του σηκώνεται απάνω και μου βγάζει το χέρι μπροστά με τον δείκτη σαν ξιφολόγχη χωρίς όμως να με κοιτά Το βλέμμα του ήταν σε μεγαλύτερη άνω λοξή γωνία, πήγαινε για προαγωγή ο άνθρωπος!!!)

-Κύριε το επιβάλει ο κανονισμός ( και πιάνει ένα βιβλίο) σελίδα 12 δεύτερη παράγραφος απαγορεύεται η είσοδος στην χώρα νωπών τροφίμων, αυστηρώς κατάσχονται.

-Αποκλείεται του λέω και μη μου κουνάς εμένα έτσι το χέρι γιατί θα σου θυμώσω

(του λέω αλλά χαμογελώντας παίρνοντας ένα βλέμμα σαν γλυκοκούταβο και ό άλλος τρελαίνεται).

-Κατάσχονται όλα τα νωπά τρόφιμα κύριε , είναι νόμος και το γράφει πεντακάθαρα

-Εγώ τις γαρίδες μου θα τις πάρω!!!

-Τα νωπά τρόφιμα απαγορεύονται.

-Ναι αλλά οι δικές μου δεν είναι νωπές !!!!

-Τι είναι οι δικές σου;

-Μαγειρεμένες κυρέέέ προϊστάμενε και ο νόμος δεν απαγορεύει τα μαγειρεμένα τρόφιμα κυρέέε΄προιστάμενε ( Και μένει στήλη άλατος ο άλλος ) Πλήρωσα το ένα τρίτο από την πρώτη φορά, πήρα και τις γαρίδες μου και αποχώρησα . Ενώ ο άλλος είχε μείνει ακόμα όρθιος από την αμηχανία του.

Η γιαγιά Μαρία έφτιαχνε τα λουλούδια στο μπαλκόνι αλλά άκουγε και την ιστορία για τον πατέρα της.

-Αν δεν είχες παραγγείλει και δεύτερο αρνί θα τρώγαμε ψάρια και γαρίδες σήμερα. ( Είπε στον παππού. )

-Μην στενοχωριέσαι πεζούνα *μου και έχω φτιάξει μια σάλτα με γαρίδες ντομάτες και μυρωδικά που θα βρεις και λέπια μέσα στο αρνί….

-Μα πάνε σάλτσα γαρίδες με αρνί στα κάρβουνα ….. δεύτερο χέρι ;

-Γιατί το απαγορεύει ο κανονισμός κυρία προϊσταμένη ;

Της είπε ο παππούς με το ιδιαίτερο πονηρό του ύφος και ξέσπασαν όλοι σε γέλια.*Η ιστορία έχει και στοιχεία φανταστικά αλλά ο βασικός της κορμός αφορά στιγμές του Χαμπή της Ανδριανούς όπως τις θυμάμαι από τις διηγήσεις του.

Πεζούνα =περιστέρα

Τον έπιασε ο Πέλαρος=είναι εκτός εαυτού

27/4/11

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.4.2011

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 28.4.2011 σε τίτλους

• Περιμένει «την ανάσταση του» ο Μπαρού. Έδειξε ποιος είναι το «αφεντικό» ο Αναγνωσταράς με την διαγραφή του αντιδημάρχου


• Ζήσε …Μάη μου να φας τριφύλλι. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε ο δρόμος του Λυγουριού μένει ημιτελής

• «Σκότωσαν» τον Λύκο. Εξοβέλισαν το Άργος από το έμβλημα του Δήμου Άργους-Μυκηνών

• Η «Φλόγα της Ελπίδας» σε Άργος – Ναύπλιο

• Καλάθι Προϊόντων με brand name «Peloponnisos»

• Μην μου ζητάτε και τα …ρέστα. Επιστολή Αναγνωσταρά στους κατοίκους της Καλαμάτας και Τριπόλεως

• Μπλόκαραν την μεταβίβαση. «Μεγάλο έγκλημα» κατά της αυτοδιοίκησης α’ βαθμού το χάρισμα των Μετοχών της ΤΕΔΚ

• Με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Προχωρά το θέμα των σκουπιδιών η Περιφέρεια, υπό τον φόβο των προστίμων

• Πρόβλημα με τις οικοδομικές άδειες στην Ερμιονίδα

• Μάστιγα το παρεμπόριο στο Ναύπλιο. Αδιαχώρητο τις ημέρες του Πάσχα από την πραμάτεια που είχε απλωθεί σε όλη την πόλη

• Ακόμα περιμένουν εκτιμήσεις για τα βερίκοκα

• Συνέδριο για τον αγροτουρισμό

• Γραμματικόπουλος: Χωρίς φαντασία το τεχνικό πρόγραμμα

• Πρόβλημα με τις λαϊκές οι ψαράδες

• Η έκθεση του Επιμελητηρίου

• Η οριογραμμή ΒΙΠΑ ΑργολίδαςΑΡΘΡΑ:

• Η νηστεία της οικονομίας. Άρθρο του Άκη Γκάτζιου

• Άτολμοι προϋπολογισμοί. Άρθρο του Άκη Ντάνου

• Ιστορίες του Χαμπή της Ανδριανούς 2. Δεν έχει λάθος άλλο Κρις και άλλο Τσάρλι. Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

• Κατεβείτε ένα σκαλί. Του Κώστα ΓκαρκάσουλαΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ:

• Βλαχομπαρόκ στο Λυγουριό

• Βάρβαρα έθιμα

• Μανιάτης ο πετρελεάς

• Διαμαρτύρονται οι φύλακες

• Γιορτάζει το Κεφαλάρι

• Παγίδα

• Η άνοιξη και το σκοτάδιΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

• Γιορτάζει ο Άγιος Πέτρος

• Μαθήματα Αυστριακών στην Επίδαυρο

• Συνέλευση Α.Ο. Κρανιδίου

• Εκδρομή Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ

• X Darawish στο Άργος

• Τα μαγικά φίλτρα στη Ζωή μας

• «Μαράν Αθά» στο Τριανόν

• Συζήτηση για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην πόλη του ΝαυπλίουΙΑΤΡΙΚΑ:

• Δίαιτα με μέτρο μετά το Πάσχα. Της Δήμητρας Τούντα, διαιτολόγος, διατροφολόγος

• Η φωνολογική επεξεργασία του λόγου σε παιδιά με δυσλεξία. Του Άγγελου Τράκα, λογοθεραπευτής, επιστημονικός συνεργάτης Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Σύγχρονων Προγραμμάτων Ειδικών ΘεραπειώνΑΝΕΚΔΟΤΟ:

• O ρομαντικόςΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

26/4/11

Η έκδοση 21.4.2011

«Ο Χαραμής πήγε τα χρήματα που προορίζονταν για την ύδρευση του Νομού στο Ναύπλιο»

Η πρόταση Μανιάτη για την λειτουργία εργοστασίου επεξεργασίας νερού στους Μύλους έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, κυρίως από φορείς που θεωρούν πως το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου θα είναι πολύ υψηλό, αλλά και ανώφελο για την περιοχή, αφού τα νερά της Λέρνης επαρκούν αρκεί να γίνεται σωστή διαχείριση.


Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρο από την αναγκαιότητα λειτουργίας εργοστασίου αφαλάτωσης στον νομό διεξήχθη πριν λίγες ημέρες στο Κοινωνικό Κέντρο «Δον Κιχώτης» στο Άργος. Κεντρική ομιλητές ήσαν οι Μπάμπης Αντωνιάδης και Παναγιώτης Ντόντος,(οι θέσεις των δύο ομιλητών δημοσιεύονται στις σελίδες 11 και 16).

Όπως ανέφερε ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Ναυπλίου, τοπογράφος Μπάμπης Αντωνιάδης, οι ποσότητες που καταναλώνει το Ναύπλιο είναι υπερβολικές σε σύγκριση με τις πραγματικές του ανάγκες, υπολογίζοντας πως τα 2/3 των αντλουμένων ποσοτήτων «χάνονται» κατά την διαδρομή τους προς τους καταναλωτές. Μάλιστα αποκάλυψε πως το 10% των ρολογιών της πόλης του Ναυπλίου ήταν «κλειστά» για έναν ολόκληρο χρόνο!

Ενδιαφέρουσες ήταν και τα στοιχεία που παρουσίασε ο γεωλόγος Π. Ντόντος, απορρίπτοντας των μύθο περί συχνών κυκλικών περιόδων ξηρασίας που οδήγησαν στην σύλληψη της ιδέας του εργοστασίου αφαλάτωσης. Σύμφωνα με τον κ. Ντόντο το φαινόμενο της μείωσης του όγκου των βροχοπτώσεων που προκάλεσε το έντονο φαινόμενο την λειψυδρίας πριν μερικά χρόνια στην Αργολίδα, εμφανίζεται με μια περιοδικότητα 50 ετών και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν υπήρχαν μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενές και είχε εφαρμοστεί η αρχή των μικροφραγμάτων.

Ο κ. Ντόντος αναφέρθηκε επισταμένα στον αριθμό των γεωτρήσεων που αφαιρούν πόσιμο νερό από την Λέρνα αλλά και στην λειτουργία του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου καθώς και στον τρόπο σύλληψης του νερού στο Φράγμα του Αναβάλου.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, ακούστηκαν απόψεις για το κόστος της άρδευσης απ` τον Ανάβαλο, εναλλακτικές μεθόδους εμπλουτισμού και άρδευσης καθώς και την πιθανότητα εκμετάλλευσης τόσο των πηγών του Αναβάλου, όσο και αυτών του Άστρους από έλληνες και ξένους επιχειρηματίες.

Υποτέλεια στον Περιφερειάρχη. Δημοτικοί σύμβουλοι χάρισαν μετοχές της Αναπτυξιακής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Χωρίς κανένα «αντάλλαγμα» για τον δήμο τους και χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για την λειτουργία της περιφέρειας, τρεις δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Άργους Μυκηνών μαζί με άλλους συναδέλφους τους, χάρισαν μετοχές της αναπτυξιακής Αργολίδας στην Περιφέρεια η οποία πλέον κατέχει την πλειοψηφία.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε στο Δημοτικό συμβούλιο Άργους, ο Αντιδήμαρχος Δ. Κρίγκος τονίζοντας ότι το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο της ΤΕΔΚ απεμπόλησε ιδιοκτησιακό στοιχείο της επιχείρησης. Μεταξύ αυτών που υπέγραψαν την παραχώρηση ήταν και οι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Άργους-Μυκηνών και πρώην δήμαρχοι κ. Χασάπης, Σκούφης και Πλατής. Μάλιστα ο κ. Κρίγκος προχώρησε και πιο πέρα καταγγέλλοντας πως «κάποιοι παρανόμως συνεχίζουν να είναι μέλη της ΤΕΔΚ, όπως ο Κουτσούκος της Επιδαύρου».

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο πρώην δήμαρχος Λέρνας κ. Χασάπης υποστήριξε ότι στο ΔΣ είναι όλοι εκλεγμένοι «από τις προηγούμενες εκλογές. Το ΔΣ λειτουργεί και είναι νόμιμο μέχρι να εκλεγούν τα νέα όργανα». Τόνισε μάλιστα πως ακόμα «δεν έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα και δεν έχουν οριστεί εκλογές. Και οι 8 ψηφίσαμε υπέρ της παραχώρησης» και όλα αυτά για να πάρει εμπρός το πρόγραμμα Πελοπόννησος.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης προσέφυγαν στο μονομελές Ναυπλίου, οι δήμαρχοι Ναυπλίου, Επιδαύρου και Άργους, καθώς και ο κ. Τσιλογιάννης επιδιώκοντας την ανάκληση της απόφασης.

Επόμενο ήταν μετά την αποκάλυψη Κρίγκου, η αντιπολίτευση να δεχτεί τα πυρά της συμπολίτευσης και οι αντεγκλήσεις έδιναν την εικόνα χάβρας παρά δημοτικού συμβουλίου.

Βεβαίως κανείς δόλος, δεν θα μπορούσε να καταλογιστεί στους συμμετέχοντες της απόφασης, αφού το συνολικό τίμημα των 500 μετοχών ανέρχεται μόλις στα 2500 Ευρώ. Αυτό το διασαφήνισε τόσο ο κ. Χασάπης δηλώνοντας ότι «από την πλευρά μου δεν υπάρχει κανένας δόλος», όσο και ο κ. Πλατής διευκρινίζοντας ότι «το κάναμε για να ξεκινήσει το Πελοπόννησος».

Την νομιμότητα της ΤΕΔΚ υπερασπίστηκε και ο επικεφαλής της μείζονος πλειοψηφίας κ. Σ. Κωτσοβός λέγοντας πως «η νομιμότητα της ΤΕΔΚ είναι δεδομένη», το άλλο μέρος θα το κρίνει το δικαστήριο.«Το έγκλημα»

Στην συζήτηση παρενέβη και ο Δήμαρχος Άργους- Μυκηνών Δ. Καμπόσος χαρακτηρίζοντας την παραχώρηση των μετοχών ως έγκλημα: «Θα περιμέναμε να ζητήσουν (σ.σ. οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι του Άργους) συγνώμη για το έγκλημα. Τελευταίος δημοτικός σύμβουλος είστε κ. Πλατή και δεν μπορείτε να υποθηκεύετε το μέλλον της ΤΕΔΚ. Αντί να είμαστε ισότιμοι ομιλητές (σ.σ. με την περιφέρεια), γινόμαστε ζήτουλες. Γιατί δεν μας ενημερώσατε νωρίτερα; Τα έχετε υπογράψει από τις αρχές Μαρτίου και αποφασίσει από τον Φεβρουάριο».

Η τοποθέτηση του κ. Καμπόσου καθώς και οι αναφορές ορισμένων συμβούλων της πλειοψηφίας στο ρόλο της αντιπολίτευσης σ` αυτή την υπόθεση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του κ. Αναγνώστου ο οποίος μέχρι εκείνη την στιγμή παρέμενε αμέτοχος στην συζήτηση: «Δεν βλέπουμε την ΤΕΔΚ παραταξιακά, ούτε συνεδριάζουμε πριν απ` αυτήν. Η ΤΕΔΚ πήρε μια πολιτική απόφαση και θα κριθεί γ` αυτό. Ας μην ανοίξουμε όμως κανένα χάσμα με την Περιφέρεια γιατί όλα περνούν απ` αυτήν».

Η τοποθέτηση του κ. Αναγνώστου διακόπηκε από κραυγές αποδοκιμασίας των συμβούλων της πλειοψηφίας, πράγμα που ανάγκασε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης να αποταθεί προς το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νότη λέγοντάς του «εδώ είναι δημοτικό συμβούλιο, δεν είναι στάνη», και κάλεσε τον πρόεδρο του δημοτικό συμβουλίου να επιβάλει τον απαιτούμενο σεβασμό στα μέλη του ΔΣ, όταν τοποθετείται ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, πράγμα που ούτως ή άλλως ο κ. Μαλτέζος προσπάθησε πολλές φορές να επιβάλει και να επαναφέρει στην τάξη τους «ατακτούλιδες» συμβούλους.

Τέλος το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε πλειοψηφικά να ζητήσει από την ΤΕΔΚ να ανακαλέσει την απόφασή της. Η παράταξη του κ. Αναγνώστου επέλεξε την «αποχή», ενώ υπέρ του «λευκού» τάχτηκαν οι κ. Κωτσοβός και Πλατής.

Τα ασφαλιστικά μέτρα, πέτυχαν προς το παρόν να αποτρέψουν την μεταβίβαση των μετόχων της ΤΕΔΚ, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία με την απόφαση των 8 συμβούλων θα αποκτούσε το 51% από το 50% που κατέχει σήμερα με κίνδυνο να παίρνονται αποφάσεις ερήμην των δήμων.

21/4/11

Φτάνει και μ` αυτό το παραμύθι

Άρθρο του Άκη Ντάνου

ΠΙΣΤΕΥΑ πως με τον καιρό, ορισμένοι αδιόρθωτοι χουντικοί της περιοχής μας θα το έραβαν το ρημάδι τους. Ο Ελληνικός φασισμός, πήρε την απάντησή του το 74 απ` τον ελληνικό λαό, όμως πυώδεις πληγές συνεχίζουν να μολύνουν την κοινωνία μας και μάλιστα σε μια περίοδο όπου έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς μας εκπροσώπους.

ΕΙΝΑΙ αλήθεια πως ο Ελληνικός καπιταλισμός με την κατάλυση της δημοκρατίας από αγραμμάτους καραβανάδες γνώρισε ανάπτυξη που στηρίχτηκε στην παραχώρηση των πάντων από το καθεστός. Τα βασικά σημεία αυτής της οικονομικής πολιτικής, μέχρι τον Οκτώβρη του 1973, ήταν:

ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ δανειοδότηση της βιομηχανίας και του τουρισμού. Αυτό βοήθησε να αναπτυχθεί η υφαντουργία, η χημική βιομηχανία, η μεταλλουργία και άλλοι κλάδοι ελαφράς κυρίως βιομηχανίας. Αυξήθηκαν σημαντικά το τουριστικό, το ναυτιλιακό και το μεταναστευτικό συνάλλαγμα καλύπτοντας ως ένα βαθμό το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Το τουριστικό συνάλλαγμα τετραπλασιάστηκε μεταξύ των ετών 1968 και 1971.

ΥΨΗΛΕΣ δημόσιες δαπάνες που κυρίως μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και έργων υποδομής υποβοήθησαν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Μεγάλη αύξηση υπήρξε στις δαπάνες για την εσωτερική ασφάλεια ενώ παραδόξως μειώθηκαν οι δαπάνες για την εθνική άμυνα (το 1970 ήταν 2,8% του ΑΕΠ, ενώ πριν τη χούντα ήταν 4%-6%).

ΤΟΝΩΣΗ των ιδιωτικών επενδύσεων και προπαντός της οικοδομικής δραστηριότητας που γνώρισε εντυπωσιακή αύξηση μέσω του μοναδικής εμπνεύσεως θεσμού της αντιπαροχής. Όπως σημειώνει ο Ν. Ψυρούκης στην Ιστορία του (1991), το 1969 η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στον καπιταλιστικό κόσμο από άποψη κατασκευής οικοδομών ανά κάτοικο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ προνόμια στο ξένο κεφάλαιο που έλαβαν και συνταγματική μορφή με το «Σύνταγμα» του 1968, που κατοχύρωνε τα προνόμια αυτά ως ιερά και απαραβίαστα από μελλοντικές κυβερνήσεις που πιθανά να τα επανεξέταζαν. Εδώ ας σημειώσουμε ότι γίνεται συχνά λόγος για το ληστρικό χαρακτήρα των ξένων επενδύσεων στη χώρα. Το ληστρικό και χαριστικό στοιχείο στη μεταχείριση των επενδυτών αφορούσε και ελληνικά κεφάλαια (Νιάρχος, Λάτσης, Ωνάσης κλπ.) και εν τέλει η διαδικασία αυτή εγγράφονταν και αφομοιώνονταν από την εσωτερική εθνική καπιταλιστική ανάπτυξη με κύρια πλευρά την μέγιστη εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού.

ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ εξωτερικός δανεισμός, που υπολογίζεται ότι τα δάνεια της επταετίας ήταν 3 φορές το σύνολο των δανείων από ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους ως το 1967.

ΚΑΙ ας μην ξεχνάμε την ρήση του Γ. Παπαδόπουλουόταν προειδοποιούσε (Δεκέμβριος 1969): «Ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει να τρώει λιγότερο, να δουλεύει περισσότερο και να απαιτεί λιγότερα». Μήπως δεν άλλαξαν και πολλά από τότε; Καλή Ανάσταση!

Μας μαρκάρανε και μας αποκόψανε… άντε καλή Ανάσταση

Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Ο παππούς έπινε το πρωινό του καφεδάκι στην αυλή , είχε μπει η άνοιξη και δροσοσταλιαζόταν στην υγρασία της αυγής όπως έλεγε. Τέλειωνε το πρώτο άφιλτρο τσιγάρο της ημέρας όταν εμφανίστηκε στην αυλή και ο συνονόματος εγγονός του ο Πέτρος με μια κούπα καφέ στο χέρι. Ο Πέτρος πρόσεξε τα κλειδιά του αυτοκινήτου δίπλα στο πακέτο με τα τσιγάρα του παππού.

-Που θα πας παππού;

-Θα πάω για σέρβις τον Ζορό ( έτσι αποκαλούσε το αμάξι του) θα πάμε μεγάλο ταξίδι με την γιαγιά σου μετά το Πάσχα. Στο Μαρμαρά της Χαλκιδικής να δει την παλιά της συγκάτοικο την ζωγράφο την Μαρία. Ο μεγάλος πίνακας στο σαλόνι είναι το δώρο της για τον γάμο μας.

-Να έρθω και εγώ για βόλτα;

Παππούς και εγγονός πήγαν στον συνεργείο του Κατσαβιδάκια , έτσι ήταν το παρατσούκλι του ιδρυτή του συνεργείου. Φίλος του παππού αν και είχε πάρει σύνταξη και είχε παραδώσει την δουλειά στο γιό του δεν έφευγε από το συνεργείο , ίσως τώρα να δούλευε και περισσότερο. Όσο με βλέπει με εργαλεία στο χέρι σκιάζεται ο Χάρος , ήταν η απάντηση του Κατσαβιδάκια όταν τον ρωτούσαν γιατί δούλευε ακόμα. Το συνεργείο ήταν έξω από την πόλη μέσα στα χωράφια του Αργείτικου κάμπου.

Δεν είχαν προλάβει καλά καλά να κατέβουν από το αυτοκίνητο παππούς και εγγονός όταν μπήκε βιαστικά ένα ταξί. Κατεβαίνει ο οδηγός με ξυρισμένο κεφάλι, περπατησιά βαριά και ασήκωτη αδιαφορώντας για το αν υπήρχαν άλλοι πελάτες απευθύνεται στον Κατσαβιδάκια.

-Ξαδελφάκι επείγον ( και του δείχνει ένα βαθούλωμα στο δεξιό φτερό της μεγάλης μερσεντές ) ρίξε δυο σκαμπιλάκια στο «μωρό» και είμαστε κομπλαδούρα (εντάξει).

Ήταν πράγματι ξαδέλφια με τον Κατσαβιδάκια, ο μάστορας αντάλλαξε ματιές με τον παππού πήρε το βλέμμα την έγκριση να τον παρακάμψει και κατευθύνθηκε στο ταξί. Ο ταξιτζής είχε ήδη κατευθυνθεί στο μικρό κουζινάκι και χτύπαγε ένα φραπέ, βγήκε έξω και κάθισε σε μια παλιά πολυθρόνα .

-Άντε να αράξω και εγώ τα κυβικά μου ( και κάθισε χαλαρός να πιεί τον καφέ του).

-Δεν μου λες Κότζακ τι σου κλώτσησε το αμάξι ;

-Το λαμπρινό του Γκλίτς Μπόυ , τι να του πεις έτυχε, αλλά και εκείνος δεν έχει φτιάξει αρνί, ταύρος είναι , πάνω από είκοσι κιλά.

Ο παππούς κοίταξε τον Πέτρο, κατάλαβε ότι ο Πέτρος είχε άγνωστες λέξεις .

-Πάμε να περπατήσουμε λίγο και ερχόμαστε μετά . ( Είπε στον Κατσαβιδάκια.)

-Παππού τα σκαμπιλάκια τα κατάλαβα κωδικός επισκευή, τον Κότζακ λόγω του ξυρισμένου κεφαλιού, το Γκλίτς Μπόυ και το λαμπρινό τι είναι; ( Τον ρώτησε ενώ είχαν βγει έξω από την μεγάλη μάντρα του συνεργείου.)

-Το λαμπρινό είναι το αρνί που μεγαλώνουν οι τσοπάνηδες για τον Πάσχα το δικό τους αρνί. Ο Γκλίτς Μπόυ , είναι ένας μερακλής τσοπάνος , πήγε και σχολείο , πολύ καλός μαθητής άριστος , συμμαθητής του πατέρα σου αλλά προτίμησε τα πρόβατα από οποιοδήποτε άλλη δουλειά, και του βγήκε το παρατσούκλι Κλιτς Μπόυ , αγόρι με την γκλίτσα γιατί μιλά και άπταιστα αγγλικά . Τσοπάνος που διαβάζει αγγλική λογοτεχνία, μπορεί να απαγγείλει όμηρο στο πρωτότυπο. Μέσα στο ταγάρι του μπορεί να βρεις το πιο απίθανο βιβλίο. Τις ώρες που βγάζει τα πρόβατα μελετάει. Είναι πολύ ωραίος τύπος .

Από την κάτω μεριά του δρόμου ακούστηκαν τα πρόβατα του Γκλίτς Μπόυ, η γκλίτσα περασμένη στην πλάτη του και τα χέρια του κρεμασμένα πάνω σε αυτή και δεμένο σταυρωτά στο σώμα του ένα μεγάλο ταγάρι. Χωρίς να κατεβάσει την γκλίτσα σταμάτησε στην πόρτα του συνεργείου με δυο σφυρίγματα σταμάτησε την πορεία των προβάτων με την βοήθεια του τσοπανόσκυλου του ένα τεράστιος ελληνικός ποιμενικός σκύλος τα ακινητοποίησε κοντά στην μάντρα που περπατούσαν παππούς και εγγονός .

-Ρε Κότζακ σου έκανε μεγάλη ζημιά το λαμπρινό μου;

-Τίποτα ξαδελφάκι, δυο σκαμπιλάκια θα ρίξει ο Κατσαβιδάκιας και είμαστε κομπλαδούρα

-Κατσαβιδάκια να την χρεώσεις σε μένα την ζημιά.

-Θα περάσω για μεζέ την λαμπρή και είμαστε εντάξει. Απ ότι βλέπω ( και κοιτούσε την ζημιά που έκανε το ζωντανό) έφτιαξες πολύ ζόρικο λαμπρινό για φέτος!!!

Ο Πέτρος πρόσεξε το λαμπρινό αμέσως, ήταν πιο μεγαλόσωμο από όλα και ήταν το μοναδικό που δεν είχε ένα κόκκινο σημάδι στην πίσω πλευρά της ράχης του. Όλα τα άλλα ήταν σημαδεμένα.

-Παππού γιατί έχουν αυτό το κόκκινο σημάδι στην πλάτη;

Ο παππούς έπαιζε με τον τεράστιο ελληνικό ποιμενικό σκύλο , φαίνεται ότι είχαν συναντηθεί και άλλες φορές και είχαν αναπτύξει φιλίες. Ο τσοπάνος άκουσε την ερώτηση του Πέτρου και απάντησε αυτός.

-Παλικάρι τα μάρκαρα για να τα αποκόψω από την μάνα τους,

-Τι;

-Ότι κάνουν και οι κατσαπλιάδες της εξουσίας, μας μαρκάρανε και μας αποκόψανε από την μάνα μας..

Τώρα ήταν που έγιναν πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Πέτρο, ο τσοπάνος κάθισε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα.

-Να ξαποστάσω λίγο και θα σου εξηγήσω. ( Κάθισε στη μεγάλη πέτρα κατέβασε την μεγάλη γκλίτσα και έβγαλε πάνω του το ταγάρι ) Μπάρμπα Πέτρο έχεις κανένα άφιλτρο;

Ο παππούς του ανοίγει το πακέτο με τα άφιλτρα και αυτός παίρνει δυο το ένα στο στόμα και το άλλο στο αυτί.

-Ένα για τώρα και ένα για μετά για το δρόμο. ( Και του έκλεισε το μάτι)

Ο παππούς του έβαλε μέσα στο ταγάρι το πακέτο με τα υπόλοιπα τσιγάρα.

-Και για αύριο που δεν θα με δεις. (Του λέει και του κλείνει και αυτός συνωμοτικά το μάτι. Καθώς έβαζε μέσα το πακέτο ο παππούς ψηλάφισε ένα βιβλίο) Τι μελετάς πάλι;

Ο Γκλίτς Μπόυ δεν του απάντησε και συνέχισε τις εξηγήσεις στον εγγονό του παππού.

-Λοιπόν τα πρόβατα που έχω να δώσω στους χασάπηδες τα αποκόβω από την μάνα τους. Τους βάζω ένα ειδικό σπρέι εκεί κοντά στην ουρά. Και εγώ γνωρίζω ποια είναι για τον χασάπη αλλά και η μάνα δεν τα θέλει γιατί έχουν άλλη μυρωδιά πια και τα διώχνει. Τα ταΐζω εγώ και τα φέρνω στα κιλά που θέλουν τα μαγαζιά. Συνήθως κρατάω ένα, το λαμπρινό αυτό που τράκαρε του Κότζακ την μερσεντές. Αυτό τρέφεται από την μάνα άλλο κρέας αδελφάκι μου. Μόνο αν φας λαμπρινο θα καταλάβεις τι είναι πραγματικό κρέας. Το λαμπρινό είναι μια πολύ παράδοση των τσοπαναρέων . Όταν σφάζω το λαμπρινο για να καλέσω του φίλους μου στο πασχαλινό τραπέζι νοιώθω μια συνέχεια μέσα μου. Το αρνί που δεν το έχω αποκόψει από την μάνα του έχει άλλη ποιότητα

-Και που κολλάει αυτό με την εξουσία; ( Τον ρώτησε ο παππούς.)

-Μπάρμπα Πέτρο άκου τι διάβασα σήμερα. ( Και βγάζει από το ταγάρι του το βιβλίου του Χρήστου Γιανναρά «Πολιτισμός το κεντρικό πρόβλημα της πολιτικής» , αντί για σελιδοδείκτη είχε βάλει ένα φυλλαράκι) Λοιπόν ακούστε ένα καλό που διάβασα σήμερα. Σελίδα 67 «Όταν διακόπτεται η συνέχεια της ζωής ,το ρίζωμα σε πανάρχαια πατρογονικά εδάφη ή στην γλώσσα –στην γλώσσα που είναι το «σπίτι» της ύπαρξης μας, καθώς έλεγε ο Χάιντεγκερ - η απώλεια είναι οριστική . Ότι χάθηκε μπορεί να ξανακερδηθεί ως μάθηση από κάποιους ελάχιστους λογίους , αλλά δεν είναι δυνατόν να συγκροτήσει και πάλι καθολικό λαϊκό βίωμα» και στην 68 «Οι λαοί εκφυλίζονται και ο πολιτισμός τους παρακμάζει όταν συλλογικά παραιτούνται από απαιτήσεις ποιότητας»

Ο Πέτρος κοιτούσε με έκπληξη και θαυμασμό τον διανοούμενο τσοπάνο.

-Κατάλαβες παλικάρι μου , οι ξένοι μας μαρκάρανε μας έχουν για συγκεκριμένα κιλά , για την ποσότητα που αυτοί θέλουν να κρεμάσουν στα τσιγκέλια της αγοράς τους και για να το καταφέρουν μας αποκόβουν από την μάνα μας, την γλώσσα τον πολιτισμό και την παράδοση μας. Χάνουμε την ποιότητα και ποτέ δεν θα γευτούμε ένα λαμπρινό. Χάνουμε την ποιότητα και δεν βιώνουμε την ιστορική μας συνέχεια. Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι , θεωρούμε το μαρκάρισμα και το απόκομμα πρόοδο , αν κάποιος δεν το έχει τον θεωρούμε οπισθοδρομικό και καθυστερημένο. Από τότε που η ποσότητα ξεπέρασε την ποιότητα σε αυτό τον τόπο χάσαμε τα αυτά και τα Πασχάλια Άντε και καλή Ανάσταση να χουμε .

Σηκώθηκε με δυο σφυρίγματα του Γκλίτς Μπόυ ο σκύλος έδωσε πορεία στο κοπάδι

-Τελικά Πέτρο ξέρεις τι μας σώζει σε αυτόν τον τόπο από την πλήρη καταστροφή ;

-Τι παππού ;

-Ότι δεν κανείς δεν ξέρει που και πόσες δυνάμεις αντίστασης υπάρχουν. Ο Γκλίτς Μπόυ , έχει και πολύ μεγάλο μπόι , είναι ένα ψηλός φάρος αντίστασης, μοναχικός και μόνος.

Εκείνη την στιγμή έβγαινε ο Κότζακ, τα «σκαμπίλια» του Κατσαβιδάκια είχαν φέρει στα ίσια το φτερό, αλλά πήγαινε σημειωτόν για να απομακρυνθεί το κοπάδι.

-Καλές σούβλες μάγκες ( τους φώναξε από το ανοιχτό παράθυρο) .

Διαχείριση υδάτινών πόρων ή φαραωνικά έργα εντυπωσιασμού

Του Μπάμπη Αντωνιάδη, συμμέτοχος στην «Άλλη Πρόταση»
Τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια μεγαλόστομες διακηρύξεις, ανατίθενται μελέτες, γίνονται έργα με θέμα το νερό στην Αργολίδα. Το σχέδιο «Μπαλτατζής», το νέο μεγάλο φαραωνικό έργο “ εργοστάσιο επεξεργασίας νερού στον Ανάβαλο”, η καθημερινή χρήση εμφιαλωμένου νερού από τους κατοίκους, η έλλειψη πόσιμου νερού για τις καθημερινές ανάγκες σε πολλούς δήμους ενώ το νερό της Λέρνας πηγαίνει στην θάλασσα, αναδεικνύουν σε όλο το μεγαλείο το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο νομό Αργολίδας.

Μάλλον τα προβλήματα έρχονται από πολύ μακριά

Μυθολογία και νερό Αργολίδας

Ο Ίναχος ξεράθηκε από κεραυνό του Δία

Η Λέρνα είναι από τα πιο παλαιά θρησκευτικά κέντρα συνδεδεμένα με το νερό. Ο Ηρακλής σκοτώνει την Λερναία Ύδρα και οι Δαναΐδες τους ανεπιθύμητους συζύγους τους. Από κει ο Άδης με την Περσεφόνη είχαν κατέβει στο κάτω κόσμο.

Η Αμυμώνη κόρη του Δαναού επειδή ξεράθηκε ο Ιναχος την έστειλε να αναζητήσει νερό. Ο ίδιος ο θεός Ποσειδώνας της έδειξε να βρει την πηγή της Λέρνας και αυτή ευχαριστημένη δέχτηκε να ζευγαρώσει μαζί του και έτσι γεννήθηκε ο Ναύπλιος.

Η Αμυμώνη οι Δαναΐδες η Δανάη είναι πρόσωπα της λατρείας σχετικής με την βροχή και τη βλάστηση.

Η Ήρα κέρδισε την πόλη του Άργους από τον Ποσειδώνα με κριτές τους τρεις ποταμούς (Ίναχος Κηφισός Αστερίων) και ο οργισμένος ο Ποσειδώνας τους τιμώρησε σε ξηρασία.

Και όμως πέρασαν 50 χρόνια ….

Από το 1960 άρχισε η συζήτηση για τα νερά της Αργολίδας και μέχρι σήμερα, 50 χρόνια μετά δεν έχουμε καμία συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης. Το μόνο που συστηματικά καταγράφετε σαν παρέμβαση είναι η πολιτική του εμπλουτισμού με όλα τα προβλήματα που έχουν αναδειχτεί.

Σημερινή κατάσταση

Μια πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και φορέων διαχείρισης του νερού με την επιμονή του διαχωρισμού σε νερό πόσιμο και νερό αρδευτικό.

Για το νερό ασχολούνται οι ΔΕΥΑ ΤΟΕΒ Διεύθυνση Εγγειοβελτιώσεων κ.λπ

Η αντίθεση των πόλεων Ναυπλίου και Άργους για την εκμετάλλευση των νερών της περιοχής της Λέρνας έχουν παίξει και αυτή το ρόλο της. Δεν επιλέξαν πριν από χρόνια το σχέδιο για έργο ενιαίας υδροδότησης του Αργολικού πεδίου από την περιοχή της Λέρνας αλλά την κατασκευή κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού μόνο για το Ναύπλιο (1998-2002). (με την τεκμηρίωση ότι θα πάρει νερό και ο Δήμος Ασίνης και ο δήμος Ν Τίρυνθας αλλά ακόμα περιμένουν.)

Γίνονται μελέτες χωρίς καμία περιβαλλοντική προσέγγιση. Δεν κοστολογούμε ποτέ το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας εκτός από το θέμα της τελικής διαχείρισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο πολυδιαφημιζόμενο έργο να πάει νερό του Αναβάλου στην Ερμιονίδα. Πόσο μπορεί να κοστίζει το κυβικό όταν στο πρώην δήμο Ασίνης τα 60 κ.μ ποτιστικού νερού κοστίζουν 6.5 ευρώ την ώρα συν τα στρεμματιάτικα Εάν πάει το νερό στην Ερμιονίδα (2.500 κυβικα την ώρα ) πόσο θα κοστίζει η ώρα για να ποτίσεις; Αν κοστίζει πάνω από 12 ευρώ η ώρα ποιος μπορεί να πληρώνει; Σε επίπεδο τιμής προϊόντων πως μπορεί η περιοχή να είναι ανταγωνιστική με τέτοια τιμή νερού;

Γιατί χάθηκε η πρόταση για το φράγμα στην Τζερζελια και οδηγηθήκαμε στο νερό του Αναβάλου με μελέτη μάλιστα πάνω από 1.000.000 ευρώ.

Να επισημάνουμε ότι μελέτη για πόσιμο νερό στην Ερμιονίδα δεν υπάρχει. Το νερό που θα πάει από τα Ίρια του Αναβάλου είναι από ανοικτά δίκτυα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο.

Οι πηγές που μπορούν να έχουν με επάρκεια πόσιμο νερό, όπως μέχρι σήμερα όλες οι μελέτες καταδείξει για τους δήμους της Αργολίδας είναι η Λέρνα η Αμυμώνη και Σολάρ.

Μερικά παράδειγμα κακής διαχείρισης

Η πόλη του Ναυπλίου αντλεί από της πηγές περισσότερα από 400 κμ /ώρα έως 600κμ /ώρα και στα ρολόγια καταγράφονται καταναλώσεις από 165 κμ /ώρα έως 226κμ/ώρα τους καλοκαιρινούς μήνες (ενδείξεις ρολογιών 2007). Ενδείξεις συμπίπτουν με την μέση ημερήσια κατανάλωση ανά άτομο στην Ελλάδα που είναι 145 λύτρα ανά άτομο.

Ενώ ο δήμος Ασίνης έχει στο δίκτυο του πόσιμο νερό με νιτρικά πάνω από 250 mg/l με όριο το 50 mg/l το Ναύπλιο ποτίζει με νερό Λέρνας τους κήπους και τα πάρκα του.

Το 2008 το Ναύπλιο είχε 11.500 μετρητές από τους οποίους οι 1000 ήταν μηδενικοί.

Το Ναύπλιο αποφάσισε πριν από δύο χρόνια να δώσει νερό Λέρνας στην Ν. Κίο με τιμή 0.80 ε / κ.μ. και έδινε νερό στον δήμο Ασίνης με 1.00 ευρώ /κ.μ. ενώ στο Ναύπλιο η χαμηλή τιμή είναι 0.35 ευρώ /κ.μ Αυτό θα πει εκμετάλλευση.

Το Ναύπλιο εντάχτηκε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την επέκταση ύδρευσης αποφευκτής και δεν άλλαξε τους αμιαντοσωλήνες και δεν συμπεριέλαβε στα έργα την αυτόματη χλωρίωση και το διυλιστήριο για την νέα δεξαμενή.

Ο σχεδιασμός είναι ο πρώην Δήμο Μιδέας να παίρνει νερό από το Δήμο Άργους Μυκηνών ενώ σήμερα ελέω Καλλικράτη ανήκει διοικητικά στο Δήμο Ναυπλέων.

Ο βιολογικός Ναυπλίου Άργους τον διαχειρίζεται μόνο ο Δήμος Άργους και η ΔΕΥΑΝ χρεωστάει χρήματα στη ΔΕΥΑΡ ο βιολογικός έχει τριτοβάθμιο καθαρισμό και τα επεξεργασμένα λύματα πέφτουν στον Αργολικό.

Δεν υπάρχει μετρητής που να καταγράφει πόσο νερό παίρνει από τις πηγές κάθε ΔΕΥΑ. Από τις πηγές της Λέρνας τα συμπεράσματα βγαίνουν από την ιπποδύναμη των αντλιών.

Το σημαντικότερο και άμεσης προτεραιότητας έργο της αποχέτευσης του δήμου Λέρνας για απόλυτα κατανοητούς λόγους η μελέτη ολοκληρώθηκε με τη προηγούμενη δημοτική αρχή χωρίς ακόμα να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.

Ο πρώην δήμος Λέρνας που οι πηγές είναι εντός οικισμού παίρνει νερό από γεώτρηση.Μια διαφορετική προσέγγιση τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

1. Να αντιμετωπίσουμε συνολικά τους υδάτινους πόρους, νερό άρδευσης νερό πόσιμο σε επίπεδο νομού και περιφέρειας

2. Πολιτικές νερού όχι μόνο στην κατανάλωση αλλά και στην προστασία και τον εμπλουτισμό των νερών. (φράγματα αλλαγή του τρόπου ποτίσματος έλεγχος των διαρροών κ.λπ)

3. Οι πολιτικές διαχείρισης να συνεξετάζουν σήμερα και τα σύγχρονα προβλήματα σε σχέση με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις επιπτώσεις στο Αργολικό πεδίο. (αύξηση της στάθμης της θάλασσας κ.λπ)

4. Λειτουργία διπλών δικτύων για επαναχρησιμοποίηση νερών στην πόλη. Εξέταση χρήσης για πράσινο και πάρκα των πόλεων του νερού του βιολογικού καθαρισμού.

5. Μελέτη των δικτύων μεταφοράς νερού και με γνώμονα την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

6. Προώθηση των διπλών δικτύων στις υπό κατασκευή οικοδομές.

7. Σύγχρονα συστήματα καταγραφής της κατανάλωσης του νερού.

8. Σύγχρονος τρόπος ενημέρωσης των πολιτών για την ποιότητα του νερού.

9. Οι ανεξέλεγκτες επεκτάσεις οικισμών και δήμων και η εκτός σχεδίου δόμηση οικονομικά φορτώνουν τις Δημοτικές επιχειρήσεις Υδρευσης Αποχέτευσης.

Άμεσες προτεραιότητες

1. Μελέτη προστασία του υδροφόρου ορίζοντα για τις πηγές Λέρνας Αμυμώνης και Σολάρ

2. Ενιαίος φορέας διαχείρισης

3. Νέο νομικό πλαίσιο άντλησης υδάτων από τις πηγές Λέρνας Σολάρ και Αμυμώνης.

4. Να εξεταστούν άμεσα μέτρα σε σχέση με την απορροή του βιολογικού της Τρίπολης στην Καβόθρα Κανατά. Ο βιολογικός έχει σύστημα παντορροϊκό. (Παντορροϊκό σύστημα, όπου το δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων είναι κοινό) Πειράματα ιχνοθέτησης έδειξαν ότι μέρος των υδάτων οδηγείτε στις πηγές της Αργολίδας. Καταβαίνουμε τι προβλήματα μπορεί να έχουμε στα νερά των πηγών της Αργολίδας.

Η ποιότητα νερού Αναβάλου και η επεξεργασία του.

Το ερώτημα την ποιότητα του νερού στο Ανάβαλο. Εάν η παρέμβαση στο φράγμα, σύμφωνα με το έργο που έχει ανατεθεί, μας δώσει νερό σε χαμηλά χλωριώντα τότε γιατί πρέπει να κάνουμε επένδυση 4.000.000 ευρώ σε εργοστάσιο επεξεργασίας νερού;

Εάν το ενδεικτικό όριο στα χλωριώντα για πόσιμο νερό είναι 250 mg/lt και ο Ανάβαλος μπορεί σε περιπτώσεις να έχει δείκτες 300 mg/lt και λίγο επάνω γιατί δεν αναμιγνύουμε το Ανάβαλο με νερά της Λέρνας ώστε να έχουμε τους επιθυμητούς δείκτες;

Η επεξεργασία του νερού θα γίνει για τον πιθανό ένα μήνα που μπορεί να μην έχουν επάρκεια οι πηγές της Λέρνας; πάρουμε άμεσα μέτρα προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα των πηγών της Λέρνας. Πάνω από 550 γεωτρήσεις αντλούν νερό για πότισμα από τον υδροφόρο της Λέρνας.

Οι άλλοι 11 μήνες το χρόνο που έχει επάρκεια η Λέρνα για όλο το νομό η επένδυση θα κάθετε;

Γιατί από την αναφερόμενη από όλους μελέτη της υδροδότησης της Αργολίδας που συνέταξε η ΤΕΔΚ γιατί επιλέγουμε να υλοποιούμε αποσπασματικά πράγματα;

Αφού το νερό της Λέρνας είναι εξαιρετικό γιατί πίνουμε εμφιαλωμένο;

Στην Αργολίδα, τουλάχιστον οι κάτοικοι των μεγάλων δήμων Ναυπλίου και Άργους πίνουν εμφιαλωμένο νερό στη καθημερινότητα τους, όχι γιατί δεν έχουν οι βρύσες νερό πόσιμο αλλά γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός ενημέρωσης για την ποιότητα και εμπιστοσύνη στους διαχειριστές του νερού. Η κακή ποιότητα νερού δεν είναι λόγο της κακής ποιότητας των νερών της Λέρνας αλλά από κακή «διαχείριση» του νερού στο δίκτυο των πόλεων. Ένα τεράστιο κεφάλαιο που έπρεπε να είχε προτεραιότητα στο θέμα διαχείρισης του νερού.

Όχι σε αποσπασματικά, ακριβά και ανούσια έργα για να επιλύσουμε το πρόβλημα του νερού

του Παναγιώτη Ντόντου, γεωλόγος MSc – μελετητής
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ΔΕΥΑ δημιουργήθηκαν για να παρέχουν νερό στους κατοίκους των πόλεων και των οικισμών ενός δήμου. Η λειτουργία τους διέπεται από διάφορους νόμους και αποφάσεις.

Στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/29-12-2000) «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» προβλέπεται η υποχρεωτική απασχόληση γεωλόγου στις επιχειρήσεις ύδρευσης των ΟΤΑ που εξυπηρετούν πληθυσμό μεγαλύτερο των 25.000 κατοίκων με αντικείμενο τον σχεδιασμό, εκτέλεση και παρακολούθηση των υδρομαστευτικών έργων (άρθρο 15).

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 1. Καμία ΔΕΥΑ της περιοχής δεν απασχολεί γεωλόγο για σχεδιασμό και παρακολούθηση των υδρομαστευτικών έργων.

Μέσα στις υποχρεώσεις των ΔΕΥΑ είναι να παρέχουν καθ’ όλο το 24ωρο νερό στα δίκτυα τους και μάλιστα το νερό αυτό θα πρέπει να είναι πόσιμο (κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση). Το προηγούμενο πηγάζει από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-7-2001) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Στην παραπάνω υπουργική απόφαση καθορίζονται οι παράμετροι και οι παραμετρικές τιμές που πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηρίζεται το νερό ως «κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση» (πόσιμο). Οι παράμετροι αυτές χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες, τις μικροβιολογικές (μέρος Α), τις χημικές (μέρος Β) και τις ενδεικτικές (μέρος Γ). Οι τελευταίες (μέρος Γ) καθορίζονται μόνο για λόγους παρακολούθησης και για την τήρηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη νομοθεσία για τους παροχείς νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (άρθρο 5).

Επίσης στην ίδια απόφαση προβλέπεται για τις χημικές παραμέτρους (μέρος Β), η δυνατότητα παρέκκλισης από τις καθορισμένες τιμές για ένα διάστημα μέχρι 3 ετών, όταν σε μια περιοχή η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με ενδεδειγμένο τρόπο. Στην παρέκκλιση αυτή μπορεί να δοθεί παράταση για ακόμη μια τριετία (όταν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί) ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παρέκκλιση και για τρίτη τριετία.

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 2. Οι ΔΕΥΑ είναι υποχρεωμένες να παρέχουν καθ’ όλο το 24ωρο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Από τις παραμέτρους που εξετάζονται και καθιστούν το νερό κατάλληλο ορισμένες έχουν θεσπιστεί μόνο για λόγους παρακολούθησης ενώ σε άλλες μπορούν, σε έκτακτες καταστάσεις, να υπάρξουν παρεκκλίσεις οι οποίες χρονικά μπορεί να φθάσουν και τα 9 χρόνια.

Η ύδρευση των δύο μεγάλων πόλεων της περιοχής γίνεται από τις πηγές των Μύλων (Λέρνη, Αμυμώνη). Ο εξυπηρετούμενος μόνιμος πληθυσμός υπολογίζεται σε 52.000 κατοίκους. Το Ναύπλιο ξεκίνησε την υδρομάστευση μερικές δεκαετίες πριν ενώ το Άργος πριν περίπου 6-7 χρόνια. Ο σχεδιασμός που υπάρχει προβλέπει την ύδρευση του Αργολικού Πεδίου στο σύνολό του (63.000 κάτοικοι) από τις πηγές των Μύλων. Οι αναγκαίες ποσότητες υπολογίζονται σε 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως ή περίπου 910 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα.

Όλος ο σχεδιασμός στηρίχθηκε στο δεδομένο ότι η παροχή της πηγής της Λέρνης ανέρχεται σε 19 έως 63,5 εκατομμύρια κ.μ. νερού ετησίως ή 2.170 έως 7.250 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα.

Τα καλοκαίρια της διετίας 2007-2008 παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση των πόλεων. Το 2007 οι πηγές παρουσίασαν σημαντική κάμψη στην παροχή τους με αποτέλεσμα το νερό να μη φθάνει για την ύδρευση και των δύο πόλεων (Το Άργος είχε συνδεθεί και αντλούσε από τη Λέρνη σχεδόν επί διετία). Έτσι, επιλέχθηκε η χρήση των πηγών από το Ναύπλιο καθώς το Άργος είχε την εναλλακτική των (ακατάλληλων λόγω νιτρικών) γεωτρήσεων που χρησιμοποιούσε παλαιότερα.

Παρόλα αυτά στο Ναύπλιο γίνονταν εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης καθώς το νερό δεν επαρκούσε. Το πρόβλημα αποδόθηκε στη μειωμένη παροχή των πηγών και για την αντιμετώπισή του σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η διασύνδεση των αγωγών των ΔΕΥΑ με τον κεντρικό αγωγό του Αναβάλου. Η διασύνδεση τέθηκε σε λειτουργία το 2008 οπότε και για σαφώς μικρότερο χρονικό διάστημα διοχετεύτηκε στα δίκτυα ύδρευσης των δύο πόλεων νερό (ακατάλληλο) του Αναβάλου.

Έκτοτε και καθώς οι βροχοπτώσεις επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα η παροχή των πηγών έφθασε σε ικανοποιητικό σημείο και η υδροδότηση των πόλεων γίνεται απρόσκοπτα. Εντούτοις ορισμένοι συνέλαβαν και προωθούν την ιδέα της μόνιμης χρήσης για ύδρευση του νερού του Αναβάλου. Η ιδέα στηρίζεται στη θεώρηση ότι οι πηγές του Αναβάλου έχουν πολλαπλάσια παροχή και τη διατηρούν σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Με βάση χημικές αναλύσεις του ΙΓΜΕ το νερό του Αναβάλου παρουσιάζει υπέρβαση σε τρεις ενδεικτικές παραμέτρους: χλωριόντα, σίδηρο και αργίλιο (μέρος Γ των παραμέτρων της νομοθεσίας), ενώ οριακά είναι εντός των καθορισμένων παραμετρικών τιμών σε μαγγάνιο (μέρος Γ) και μόλυβδο (μέρος Β). Επομένως προκειμένου να δοθεί το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση απαιτείται επεξεργασία που θα το καθιστά κατάλληλο.

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 3. Η ύδρευση του Άργους και του Ναυπλίου και η σχεδιαζόμενη ύδρευση ολόκληρου του Αργολικού Πεδίου από τις πηγές της Λέρνης στηρίχθηκε στη θεώρηση ότι το νερό των πηγών της Λέρνης έχει κατ’ ελάχιστον παροχές διπλάσιες από τις αναγκαίες. Η κάμψη της παροχής των πηγών το 2007 οδήγησε τις ΔΕΥΑ σε χρήση, το 2008, (ακατάλληλου) νερού από το αρδευτικό δίκτυο του Αναβάλου. Ο φόβος επανάληψης του φαινομένου οδήγησε τους αρμοδίους στην ιδέα της μόνιμης χρήσης του νερού του Αναβάλου για ύδρευση, μετά από προηγούμενη επεξεργασία, θεωρώντας ότι αυτός δεν θα παρουσιάσει προβλήματα παροχής επί δεκαετίες.

Η ολιστική προσέγγιση και η βαθύτερη ανάλυση των πραγματικών περιστατικών παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Το Άργος με βάση πραγματικές μετρήσεις από το εγκατεστημένο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού είχε ανάγκη ημερησίως περί τα 8.400 κ.μ. νερού ή 350 κ.μ. ανά ώρα. Το Ναύπλιο – το οποίο ακόμη και σήμερα – δεν διαθέτει τέτοιο σύστημα υπολογίζεται ότι είχε ανάγκη από 6.000 κ.μ. νερού ημερησίως ή 250 κ.μ. ανά ώρα.

Οι μετρήσεις από την ΥΕΒ Αργολίδας που στηρίχθηκαν στις ποσότητες που αντλούνταν από τις αντλίες του Ναυπλίου έδειξαν ότι η παροχή των πηγών ήταν κατ’ ελάχιστον 300 κ.μ. ανά ώρα ποσότητες αρκετές για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του Ναυπλίου. Εντούτοις καθώς η ζήτηση νερού παρουσιάζει ανισοκατανομή κατά τη διάρκεια του 24ώρου (η βασική ζήτηση παρουσιάζεται για περίπου 10 ώρες) προκύπτει ότι οι ανάγκες του Ναυπλίου το καλοκαίρι του 2007 κατά τις ώρες αιχμής ήταν περίπου 600 κ.μ. ανά ώρα. Αυτό, σε συνδυασμό με τη μειωμένη δυνατότητα αποθήκευσης νερού στη μοναδική δεξαμενή ύδρευσης του Ναυπλίου στην Ακροναυπλία (2.500 κ.μ.), οδήγησε αναγκαστικά σε διακοπές υδροδότησης.

Τέλος, η παρακολούθηση της πηγής της Λέρνης έδειξε ότι η παροχή παρουσίαζε σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου υποδεικνύοντας και μη φυσικά αίτια της κάμψης της παροχής των πηγών.

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 4. Οι μετρήσεις παροχής κατά τη διάρκεια του 2007 έδειξαν ότι οι υπολογισμένες (λόγω έλλειψης τεχνικού εξοπλισμού) ανάγκες του Ναυπλίου σε νερό καλύπτονταν από την πηγή της Λέρνης. Το ελλιπές σύστημα υδροδότησης με μια μόνο δεξαμενή περιορισμένης αποθηκευτικότητας επέβαλε τις εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση. Η σημαντική διακύμανση κατά τη διάρκεια του 24ώρου υποδεικνύει και μη φυσικά αίτια της κάμψης της παροχής των πηγών.

Παρά το ότι για τις διακοπές υδροδότησης του Ναυπλίου το 2007 δε φταίει κατ’ ουσία η παροχή της πηγής της Λέρνης, γεγονός παραμένει ότι με την κάμψη της δεν μπορούσε να γίνει ταυτόχρονη ύδρευση και των δύο πόλεων.

Με δεδομένο ότι σχεδιάζεται η κάλυψη όλου του Αργολικού Πεδίου με πηγαίο νερό, μπορεί ένα τέτοιο πρόβλημα να επανέλθει και πόσο σύντομα;

Η επιστημονική έρευνα έχει καταδείξει ότι οι πηγές της Δυτικής Αργολίδας τροφοδοτούνται από το Αρκαδικό Οροπέδιο και την περιοχή της Στυμφαλίας. Τα δεδομένα της ΕΜΥ για το μετεωρολογικό σταθμό Τρίπολης την περίοδο 1950-2003 δείχνουν ότι ο μέσος όρος ετήσιας βροχόπτωσης ανέρχεται σε 794 mm. Την τριετία 2006-2008 παρουσιάστηκε μια μείωση των βροχοπτώσεων 25-40%. Συγκεκριμένα το 2006 το ύψος βροχόπτωσης ανήλθε στα 480 mm (60% του μ.ο.), το 2007 στα 579 mm (73% του μ.ο.) και το 2008 στα 593 mm (75% του μ.ο.). Το 2009 που δεν παρατηρήθηκε πρόβλημα στην ύδρευση το ύψος βροχής ανήλθε στα 1054 mm (133% του μ.ο.) ενώ και το 2010 η χρονιά ήταν αρκετά βροχερή και η πρόβλεψη (σχεδόν βεβαιότητα) είναι ότι ούτε το καλοκαίρι του 2011 θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα με την ύδρευση.

Χωρίς να έχει γίνει κάποια στατιστική ανάλυση εκτιμάται ότι φαινόμενο όπως αυτό της μειωμένης βροχόπτωσης της τριετίας 2006-2008 θα επανεμφανιστεί μετά από τουλάχιστον 10-15 χρόνια. Με δεδομένο όμως ότι οι ανάγκες θα αυξηθούν, εφόσον το δίκτυο ύδρευσης επεκταθεί σε όλο το Αργολικό Πεδίο, ανάλογο πρόβλημα υδροδότησης πιθανόν να εμφανιστεί νωρίτερα.

Εντούτοις η προηγούμενη προσέγγιση, η οποία μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί από τους υπέρμαχους της χρήσης νερού του Αναβάλου για ύδρευση, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην αλήθεια. Η παροχή των πηγών δεν εξαρτάται από την ετήσια βροχόπτωση (περίοδος Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου) αλλά από τη βροχόπτωση κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Μαϊου (υγρή περίοδος του έτους). Για τη συγκεκριμένη λοιπόν περίοδο στην Τρίπολη είχαμε τα ακόλουθα ύψη βροχής. Περίοδος 1950-2003: 702 mm, 2006-2007: 321 mm (ή το 46% του μ.ο.), 2007-2008: 587 mm (ή 84% του μ.ο.), 2008-2009: 848 mm (ή 120% του μ.ο.). Χωρίς πάλι να έχει γίνει στατιστική ανάλυση, εκτιμάται ότι χρονιά με βροχόπτωση μόλις στο 46% του μ.ο. θα πάρει τουλάχιστον 50 χρόνια να επανεμφανιστεί.

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 5. Η κάμψη της παροχής της πηγής της Λέρνης είχε ως φυσικό αίτιο την τεράστια μείωση των βροχοπτώσεων που παρατηρήθηκε στο Αρκαδικό Οροπέδιο (τροφοδότη των πηγών) την περίοδο από τον Οκτώβριο 2006 έως το Μάιο 2007. Το ύψος βροχόπτωσης για αυτή την περίοδο ανήλθε στο 46% του μ.ο. του ύψους που παρατηρείται στην περιοχή τα τελευταία 60 χρόνια. Η περίοδος επανάληψης ενός τέτοιου φαινομένου εκτιμάται σε τουλάχιστον 50 χρόνια.

Πέραν όμως των φυσικών αιτίων υπάρχουν όπως προαναφέρθηκε και μη φυσικά αίτια στα οποία οφείλεται η κάμψη της παροχής των πηγών. Ποια είναι αυτά;

Ως γνωστόν η περιοχή Μύλων – Σκαφιδακίου – Κεφαλαρίου έχει έντονη γεωργική δραστηριότητα που κυρίως περιλαμβάνει δενδρώδεις καλλιέργειες οπορωφόρων και εσπεριδοειδών. Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση προσδιορίζεται σε 17.500 στρ. Για την άρδευση μέρους των παραπάνω καλλιεργειών έχουν κατασκευαστεί συλλογικά αρδευτικά δίκτυα τα οποία τροφοδοτούνταν από τις πηγές Κεφαλαρίου και Μύλων. Για διαφόρους λόγους τα δίκτυα αυτά έχουν πλέον απαξιωθεί και δεν χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα οι αρδευτικές ανάγκες να καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από 570 γεωτρήσεις που έχουν καταμετρηθεί στην περιοχή. Οι ανάγκες αυτές υπολογίζονται σε 10,5 έως 12,5 εκατομμύρια κ.μ. ετησίως (κατά την αρδευτική περίοδο) ή περίπου σε 2.900 κ.μ ανά ώρα.

Η άντληση των παραπάνω ποσοτήτων αποδεδειγμένα επηρεάζει την παροχή των πηγών καθόσον αρκετές από τις γεωτρήσεις έχουν ανορυχθεί απ’ ευθείας μέσα στους ασβεστολιθικούς όγκους που φιλοξενούν το καρστικό υδροφόρο σύστημα των πηγών.

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 6. Η αποκλειστική χρήση των υπογείων υδάτων, μέσω των 570 καταγεγραμμένων γεωτρήσεων, με σκοπό την άρδευση στην περιοχή Μύλων – Σκαφιδακίου – Κεφαλαρίου αποδεδειγμένα επηρεάζει τον καρστικό υδροφόρο ορίζοντα και κατ’ επέκταση την παροχή των πηγών. Τα υπάρχοντα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα έχουν απαξιωθεί.

Το τραγικό στα παραπάνω είναι ότι από την περιοχή διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου από τον οποίο όμως δεν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να δοθεί νερό στους καλλιεργητές, καθώς το έργο αυτό δε σχεδιάστηκε με αυτή την πρόβλεψη.

Το ειρωνικό δε της υπόθεσης είναι το ότι ενώ θα μπορούσε με μια μικρού κόστους μελέτη και ένα αντίστοιχα μικρού κόστους έργο (π.χ. λιμνοδεξαμενή όπως στα Ίρια) να λυθεί και το ζήτημα της άρδευσης της (παραγωγικότατης) περιοχής αλλά και το πρόβλημα της παροχής των πηγών της Λέρνης, οι ιθύνοντες έχουν αναθέσει ή θα αναθέσουν μελέτες μερικών εκατομμυρίων για να κατασκευαστούν έργα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων με σκοπό την μεταφορά νερού για άρδευση της Επιδαυρίας και ελαιοδέντρων στην Ερμιονίδα!!!

Ταυτόχρονα άλλοι ιθύνοντες (ή μήπως οι ίδιοι;) προγραμματίζουν εργοστάσιο επεξεργασίας νερού του Αναβάλου με σκοπό την ύδρευση των πόλεων και γενικότερα του Αργολικού Πεδίου.

Το γεγονότα αυτά αναμένεται να επιφέρουν κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και αύξηση στο κόστος χρήσης νερού το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες.

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 7. Η δυνατότητα άρδευσης της περιοχής Μύλων – Σκαφιδακίου – Κεφαλαρίου από το κεντρικό δίκτυο του Αναβάλου που θα έδινε ορθολογική και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της προστασίας της πηγής της Λέρνης δεν εξετάζεται από κανέναν. Αντιθέτως κάποιοι φιλοδοξούν να στείλουν αρδευτικό νερό στο Κρανίδι και στην Επίδαυρο (ενέργεια ακριβή και ανούσια). Επιπροσθέτως θέλουν να κατασκευάσουν μονάδα επεξεργασίας νερού για ύδρευση κάτι που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες είτε μέσα από την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, είτε μέσα από το αυξημένο κόστος χρήσης νερού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Η ορθολογική χρήση των πηγαίων υδάτων της Δυτικής Αργολίδας θα μπορούσε να επιλύσει προβλήματα όπως αυτό που παρουσιάστηκε την διετία 2007-2008 στην ύδρευση του Άργους και του Ναυπλίου. Προβλήματα που κάποιοι τα αποδίδουν σε φυσικά αίτια ενώ αντίθετα ως πραγματική αιτία έχουν την ανθρώπινη παρέμβαση και κακοδιαχείριση. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται έργα μικρής κλίμακας και κόστους αλλά προϋπόθεση είναι ένα καλά μελετημένο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Αντ’ αυτού κάποιοι προσπαθούν με αποσπασματικά, ακριβά και ανούσια έργα να επιλύσουν ανύπαρκτα στην ουσία, όπως καταδείξαμε, προβλήματα όταν μάλιστα το τεράστιο αρχικό κόστος επένδυσης αλλά και λειτουργίας αυτών θα μετακυληθεί τελικά στον χρήστη-καταναλωτή.*Το παραπάνω κείμενο βασίζεται στην ομιλία του αρθρογράφου στην εεκδήλωση για τους υδάτινους πόρους και το πόσιμο νερό στην Αργολίδα, που διοργάνωσε ο ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ στο Άργος

20/4/11

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.4.2011

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 21.4.2011 σε τίτλους

• Υποτέλεια στον Περιφερειάρχη. Δημοτικοί σύμβουλοι χάρισαν μετοχές της Αναπτυξιακής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
• «Ο Χαραμής πήγε όλα τα χρήματα για την ύδρευση του Νομού στο Ναύπλιο»
• Σύσκεψη για το εργοστάσιο νερού. Ο Μανιάτης ρίχνει το μπαλάκι στους δήμους για την απόφαση της υλοποίησης
• 30.000 για δροσιά μέσα στην κρίση. Διαφάνεια στη ΔΕΥΑΝ θέλει ο Γραμματικόπουλος
• Υποσχέσεις Γερουλάνου στο Άργος. Εξέφρασε την βούληση του να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ τα Μουσεία
• Λεφτά από ΕΣΠΑ για το Ψυχιατρικό Άργους
• Παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τα σκουπίδια
• Στα γηροκομεία η ΟΝΝΕΔ
• Νέο ΔΣ πυροσβεστών
• Κλειστό γυμναστήριο θέλουν στο Κρανίδι
• Γεμάτο τσιγάρα το πλοίο
• Όχι στο κάπνισμα από μαθητές

ΑΡΘΡΑ:
• Φτάνει και μ` αυτό το παραμύθι. Άρθρο του Άκη Ντάνου
• Μας μαρκάρανε και μας αποκόψανε… άντε καλή Ανάσταση. Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
• Διαχείριση υδάτινών πόρων ή φαραωνικά έργα εντυπωσιασμού. Του Μπάμπη Αντωνιάδη, συμμέτοχος στην «Άλλη Πρόταση»
• Όχι σε αποσπασματικά, ακριβά και ανούσια έργα για να επιλύσουμε το πρόβλημα του νερού. Του Παναγιώτη Ντόντου, γεωλόγος MSc – μελετητής
• Ας γίνουμε άνθρωποι της Αναστάσεως. Του Μητροπολίτη Αργολίδας Ιάκωβου Β΄

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
• Καίνε τον Ιούδα στην Ερμιόνη
• 1ο Βραβείο Ηλεκτρονικής Έκφρασης στο 1ο Γυμνάσιο Άργους. Οικολογικές λύσεις απ` τους μαθητές
• Ένα τσουρέκι – γίγας έσπασε ρεκόρ στο Ναύπλιο
• Οικολογικό το 2ο Δημοτικό Ναυπλίου
• Εγκώμια από Δαναούς
• Εγκώμια από Τελέσιλλα
• Κυριακή 8 Μαΐου η 4η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία: Άργος-Ναύπλιο-Κρανίδι
• Στο Αυτενεργώ ο Παπαθεοδώρου
• Ο Κούτρης πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ναυπλίου
• Νέα του ποιητική συλλογή του Αντώνη Στασινόπουλου

ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ
• Προσοχή γλιστράει
• Χρήστος Πλατής
• Άγαλμα στην Μάνα
• Εξωπαραταξιακοί αγγελιοφόροι
• Έδιωξαν 25 Τσιγγάνους
• Έφυγε το Καμάρι
• Γιοκ ο ΔΙΑΣ στο Άργος
• Νυχτερινό Λύκειο το …πρωί
• Πασχαλινές παρανομίες

ΙΑΤΡΙΚΑ:
• Η διατροφή το Πάσχα – Τι πρέπει να προσέξουμε. Της Δήμητρας Τούντα, διαιτολόγος, διατροφολόγος
• Ιδιαίτερες δυσκολίες στη φωνολογική επεξεργασία του λόγου. Του Άγγελου Τράκα, λογοθεραπευτής, επιστημονικός συνεργάτης Κέετρου Έρευνας και Εφαρμογής Σύγχρονων Πογράμματων Ειδικών Θεραπειών

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΑ:
• Η σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:
• Η δίκη είχε ξεκινήσει

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η έκδοση 14.4.2011

17/4/11

Σε διεθνή διαγωνισμό αντιμετώπισης των σκουπιδιών επαφίεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει τεράστια καθυστέρηση στη διαχείριση των απορριμμάτων, αφού εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις η διάθεση γίνεται σε ΧΑΔΑ Εκτιμάται ότι οι ΧΑΔΑ σε επίπεδο Περιφέρειας καταλαμβάνουν συνολική έκταση περίπου 5.870 στρεμμάτων, με μέσο όρο έκτασης εκάστου ΧΑΔΑ τα 18,4 στρέμματα.


Μια μείωση του όγκου τους θα σήμαινε μείωση των κερδών εκείνων που διαχειρίζονται τα σκουπίδια, αρκεί να φανταστεί κανείς πως η διαχείριση των σκουπιδιών σε Άργος και Ναύπλιο ξεπερνά τα 2εκ. Ευρώ ετησίως. Μείωση του όγκου των σκουπιδιών σημαίνει όμως και μείωση της πίεσης για διάθεση τους και συνακόλουθα μικρότερη πίεση για εναπόθεση σε ΧΑΔΑ.

Σήμερα, είμαστε λίγο πριν την επιβολή προστίμων στη χώρα μας γεγονός που καταδεικνύει την σκανδαλώδη ανεπάρκεια και έλλειψη σχεδίου από όσους μέχρι σήμερα χειρίστηκαν τα θέματα.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Π. Τατούλη, τέθηκαν εξ αρχής οι ακόλουθοι στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων:

«Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας

Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και μείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).

Επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα

Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας)

Εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας

Χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα

Προώθηση της οργάνωσης, με την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης των άλλων ρευμάτων αποβλήτων, πλην των αστικών, όπως είναι τα μη επικίνδυνα βιομηχανικά, τα ελαστικά Αυτοκινήτων, τα υλικά κατεδαφίσεων, οι ιλύες των βιολογικών καθαρισμών, κ.λπ.

Ουσιαστική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στους τομείς που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων

Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Με την ανάληψη των καθηκόντων πραγματοποιήσαμε συσκέψεις ανά περιφερειακή ενότητα στις οποίες συμμετείχαν οι Δήμαρχοι κάθε ενότητας και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες».

Στις συσκέψεις αυτές ετέθη υπόψη των συμμετεχόντων το πρόγραμμα μας για την

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407 που εναρμονίζει την Εθνική Νομοθεσία με την Οδηγία 31/99, μέχρι το 2009 όλοι οι χώροι υγειονομικής ταφής θα δέχονται μόνο προεπεξεργασμένα απορρίμματα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι:

Κανένας νέος ΧΥΤΑ δεν πρέπει να κατασκευάζεται χωρίς προεπεξεργασία

Όλοι οι υφιστάμενοι ΧΥΤΑ για να αδειοδοτηθούν μετά το 2009 πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα απόβλητα που δέχονται έχουν υποστεί προεπεξεργασία .

Γιατί όμως απαιτείται επεξεργασία πριν από την ταφή;

Για να μειωθεί η ποσότητα των στερεών αποβλήτων που θάβεται

Για να μειωθούν δραστικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής

Για να ανακτηθούν όσο γίνεται περισσότερα υλικά και ενέργεια από τα απόβλητα

Για να κρατήσουν περισσότερα χρόνια οι ΧΥΤΑ, που με τόσες δυσκολίες χωροθετούνται

Για να αποκατασταθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα οι ΧΥΤΑ των οποίων ολοκληρώνεται η χρήση

Συχνά μπαίνει το ερώτημα: δεν θα μπορούσαν όλα τα παραπάνω να επιτευχθούν με εκτεταμένα προγράμματα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή; Δεν θα μπορούσε η επιτυχία της ανακύκλωσης να εκτρέψει τεράστιες ποσότητες αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ και έτσι να μην απαιτούνται οι μονάδες επεξεργασίας;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι μόνο με ανακύκλωση δεν μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εκτροπή από τους χώρους ταφής. Παρά τα όλο και περισσότερα προγράμματα ανακύκλωσης, ιδιαίτερα στις πλέον αναπτυγμένες χώρες, και τις ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες αποβλήτων που ανακυκλώνονται, οι ποσότητες των πλαστικών που καταλήγουν σε χώρους ταφής αυξήθηκαν κατά περίπου 20% μέσα σε δέκα χρόνια. Οι λόγοι για αυτό είναι απλοί:

Η αύξηση των παραγόμενων αποβλήτων είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των ανακτώμενων ποσοτήτων. Οι κοινωνίες μας συνεχίζουν να καταναλώνουν κάθε χρόνο περισσότερα προϊόντα και να παράγουν περισσότερα απόβλητα από όσα μπορούμε με ασφάλεια να διαχειριστούμε

Η ανακύκλωση είναι εξίσου ακριβή, καμιά φορά και ακριβότερη από την επεξεργασία Οι πολιτικές οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων και μείωσης - πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων βρίσκονται ακόμα στα σπάργανα.

Η εκτεταμένη υποκατάσταση πρώτων υλών με ανακυκλώσιμα απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις βιομηχανικές διαδικασίες που συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στο κοινωνικό μοντέλο και δραστικούς μετασχηματισμούς των αγορών

Το συμπέρασμα είναι ότι παρά την αναμφισβήτητη προτεραιότητα της ανακύκλωσης - ανάκτησης -αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων έναντι της επεξεργασίας και διάθεσης, προτεραιότητα που είναι όρος για την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και της κοινωνικής συνείδησης, μια άμεση ανακούφιση από τις τεράστιες περιβαλλοντικές πιέσεις των στερεών αποβλήτων δεν μπορεί παρά να βασιστεί σε ολοκληρωμένα μοντέλα διαχείρισης που θα περιλαμβάνουν προγράμματα ανακύκλωσης, μονάδες επεξεργασίας και χώρους διάθεσης.

Γι΄ αυτό από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε με όλους τους τρόπους και προς όλους τους υπευθύνους την ανάγκη για ολική διαχείριση των απορριμμάτων.

Στα πλαίσια αυτά από τις πρώτες ημέρες της θητείας μας ενημερώσαμε την πολιτεία για την απόφασή μας να επιλύσουμε άμεσα το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην κατεύθυνση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε από την προεκλογική ήδη περίοδο απέναντι στους Πελοποννησίους συμπολίτες μας. Καταστήσαμε απολύτως σαφές ότι δεν θα κρυφτούμε πίσω από θολές αρμοδιότητες και μεταβατικές περιόδους και απαιτήσαμε να ανατεθεί άμεσα (και όχι από την 1η Ιουλίου 2011) η ευθύνη σε εμάς. Παράλληλα, και προκειμένου να στηρίξουμε τους Δήμους στην αυριανή τους προσπάθεια προτείναμε τη δημιουργία διαβαθμιδικού ΦοΔΣΑ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με συμμετοχή, δηλαδή, της αιρετής περιφέρειας. Η ύπαρξη ενός ισχυρού και αξιόπιστου φορέα ο οποίος θα δραστηριοποιείται σε Περιφερειακό επίπεδο, θεωρούμε ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

Ήδη εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για παύση λειτουργίας 28 από τους 58 εναπομείναντες ΧΑΔΑ, γεγονός που αποτυπώνει την σύμπνοια όλων μας, την απόφαση να στηρίξουμε ο ένας το άλλο και όλοι μαζί να προχωρήσουμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου στη νέα εποχή.

Σήμερα με την απόφασή μας απαιτούμε από την Πολιτεία να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος και να μεταφερθούν τώρα οι παρακάτω αρμοδιότητες στην Αιρετή Περιφέρεια:

Η ωρίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών αποβλήτων που προβλέπονται από το νέο ΠΕΣΔΑ που εγκρίθηκε.

Η παύση λειτουργίας και η ωρίμανση και υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.

Ο κ. Τατούλης σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως υποστηριχτής της ανακύκλωσης, μίλησε για την καθιέρωση «μπόνους», στα νοικοκυριά και τους δήμους που θα ανακυκλώνουν και ενέταξε στο σκεπτικό του και την πρόταση του περιφερειακού συμβούλου Φάνη Στεφανόπουλου, περί «ανταποδοτικότητας», με στόχο την μύηση των παιδιών στα οφέλη της ανακύκλωσης.

Σε καμιά περίπτωση πάντως δεν υπήρξε πολιτικό πλαίσιο, παρά μόνο η πρόθεση για έναν αόριστο διεθνή διαγωνισμό που δεν θα κατευθύνεται προς την ανακύκλωση, αλλά θα ορίζει από μόνη της η «νικήτρια πρόταση» τον τρόπο αντιμετώπισης των σκουπιδιών.

Αισθητή η φωνή του Δικτύου για τα σκουπίδια

Ανακύκλωση- Κομποστοποίηση είναι η ολοκληρωμένη λύση και μάλιστα χωρίς διεθνή διαγωνισμό υποστήριξε η Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας στο Συμβούλιο της Περιφέρειας της περασμένης Δευτέρας στο Μαλιαροπούλειο Μέγαρο στην Τρίπολη. Το περιφερειακό συμβούλιο ακόμα μια φορά συνεδρίασε για να «λύσει», το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτή την φορά «έκανε ένα μεγάλο άλμα»…αποφασίζοντας για διεθνή διαγωνισμό. Μάλιστα κατά την διάρκεια των ψηφοφοριών, φάνηκε και η ασχετοσύνη του προεδρείου, που ενώ έπρεπε να βάλει τις προτάσεις «εναλλακτικά» και όποια πλειοψηφούσε να περιλαμβάνονταν στην απόφαση, αναλώθηκε σε άσκοπες ψηφοφορίες καταμέτρησης των «υπέρ», «κατά» και των «λευκών».


Τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια, Αυτοδιοικητικές Κινήσεις, Οικολογικές Οργανώσεις καθώς και άλλοι Φορείς, Σύλλογοι, Ομάδες και συμπολίτες μας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναπτύξαμε διάφορες τοπικές και περιφερειακές δραστηριότητες σε σχέση με το πρόβλημα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρειά μας. Σχηματίστηκε έτσι σταδιακά ένα άτυπο Δίκτυο μεταξύ αυτών.

Οι θέσεις και οι Προτάσεις του εν λόγω Δικτύου έχουν κατατεθεί κατ΄ επανάληψη στις αρμόδιες αρχές (Περιφέρεια Πελ/σου, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων /ΦοΔΣΑ νομών, ΟΤΑ κ.λπ.). Επισυνάπτω εδώ τις αναλυτικές και συνοπτικές αυτές θέσεις και Προτάσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε κοινές συναντήσεις των παραπάνω τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου.

Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναφορικά με το οξύτατο πρόβλημα των σκουπιδιών συνεχίζεται και διευρύνεται και εκτός του παραπάνω Δικτύου, με πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις προς τις αρχές και δράσεις και από άλλους Συλλόγους, κοινωνικούς Φορείς, τοπικά Δίκτυα, αιρετούς κ.ά

Με δεδομένα το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο ισχύει από τις αρχές Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους, και την ανακοίνωση από τις αρχές του χρόνου εκ μέρους του εκλεγμένου περιφερειάρχη κ. Τατούλη, ότι επίκειται η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση έργων και δράσεων για την επίλυση του προβλήματος, με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, στα πλαίσια του προαναφερόμενου Δικτύου ανέλαβαν την πρωτοβουλία και υπέβαλλαν προς τον περιφερειάρχη αιτήσεις για την πραγματοποίηση τον Φεβρουάριο 5 Ημερίδων (μίας ανά νομό/περιφερειακή ενότητα) δημόσιας Διαβούλευσης, με θέμα «Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – αναθεωρημένο /επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ».

Στην πρωτοβουλία τους αυτή ο κ. Περιφερειάρχης δεν απάντησε και φυσικά ημερίδες εκ μέρους της Περιφέρειας δεν πραγματοποιήθηκαν, παρά μόνο συζητήσεις με τους δημάρχους τις οποίες τις ονόμασε κατά την συνεδρίαση του συμβουλίου ο κ. Τατούλης «διαβουλεύσεις». Από την πλευρά των Αυτοδιοικητικών Κινήσεων και των Οικολογικών Οργανώσεων διευκρινίστικε ότι η Πρότασή τους για την επίλυση του σοβαρότατου προβλήματος είναι η «Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων» και γι αυτό δεν χρειάζονται ούτε διεθνείς οργανισμοί, ούτε εργοστάσια, αφού υπάρχουν ήδη 3 μονάδες ανακύκλωσης στην περιφέρεια και οι οποίες θα μπορούσαν από «αύριο» να τροφοδοτούνται με υλικά από τους δήμους.


Συνέντευξη τύπου έξω από την αίθουσα συνεδρίασης έδωσαν οι:

Βασίλης Γιόκαρης- Μαντινειακή Συμπολιτεία, Στέλιος Σταματάκης -Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας και ο Έρικ Νόικραντς -ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης,με τοποθετήσεις τους οι : Βασίλης Γιόκαρης Μαντινειακή Συμπολιτεία, Στέλιος Σταματάκης Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας, Τάσος Παπαζαχαρίας Μαντινειακή Συμπολιτεία και Μπάμπης Αντωνιάδης Ναύπλιο-Άλλη Πρόταση, αναδείξανε τα αδιέξοδα που δημιουργούν με τις αποφάσεις χωρίς «αντικείμενο».

16/4/11

Κοινή Δράση: Ποιος θέλει τα νερά μας;

«Η πρόταση για εργοστάσιο επεξεργασίας πόσιμου νερού είναι μη λογική. Επιπλέον οδηγεί στην περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και στη ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω των μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων. Το μόνο που μπορούμε να υποψιαστούμε είναι ότι κάποιος ιδιώτης εποφθαλμιά να κάνει μπίζνες με τις πηγές μας.


Ας γνωρίζουν όλοι ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και είναι υποχρέωση και αρμοδιότητα του κράτους και των τοπικών κοινωνιών η προστασία και η ορθή διαχείρισή του».

Την άρνησή τους να δεχθούν την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας πόσιμου νερού στην Αργολίδα εκφράζουν με την παραπάνω δήλωσή τους πολιτικές ομάδες και πολίτες με την ονομασία «Κοινή Δράση Αργολίδας».

Θεωρούν την δημιουργία εργοστασίου τουλάχιστον επιπόλαιη, άστοχη, επικίνδυνη και σε εντελώς λάθος κατεύθυνση.

Αντιπροτείνουν την εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και επισημαίνουν ότι δεν έχει συγκροτηθεί φορέας υδάτινων πόρων στο νομό που σε συνεργασία με άλλους γειτονικούς νομούς και την Περιφέρεια σε επίπεδο πλέον λεκανών απορροής και με τη συμβολή ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να σχεδιάσει την υδατική πολιτική.

Και θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα και επισημάνσεις:

1)Οι πηγές της Λέρνης και της Αμυμώνης οι οποίες τροφοδοτούν τους περισσότερους μήνες του χρόνου με νερό τα δίκτυα υδροδότησης των Δήμων Ναυπλίου και Άργους-Μυκηναίων δίνουν νερό πόσιμο ή μη πόσιμο;

2)Παρόλο που οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες διαβεβαιώνουν πως το νερό που παρέχουν στους δημότες είναι πόσιμο, οι περισσότερες οικογένειες συνεχίζουν είτε να αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό είτε να αναζητούν νερό σε κοντινές πηγές. Τελικά, ποιο είναι το πρόβλημα; Προφανώς η έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά των πολιτών προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης όπως και τα παρουσιαζόμενα κατά καιρούς προβλήματα ποιότητας για τα οποία δεν υπάρχει ενημέρωση. Το παραπάνω συμπέρασμα φυσικά και δεν οδηγεί στην ανάγκη δημιουργίας εργοστασίου αλλά στην όσο το δυνατόν πιο αναλυτική, συνεχή, διαφανή και συνεπή ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα του νερού ύδρευσης και την διαρκή προσπάθεια των Δήμων και της πολιτείας να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών.

3)Το εργοστάσιο επεξεργασίας πόσιμου νερού θα πραγματοποιηθεί από την πολιτεία ή από κάποιον ιδιώτη ο οποίος, κατά τον προσφιλή τρόπο, θα επιδοτηθεί αδρά; Ποιος θα πληρώνει το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας πόσιμου νερού του οποίου μάλιστα η λειτουργία ίσως να είναι αναγκαία για λίγες μόνο ημέρες τον χρόνο; Σε περίπτωση που αναλάβει το έργο ιδιώτης θα έχει το δικαίωμα να το πουλά (εμφιαλωμένο ή μη); Αν στα σχέδια του υπουργείου βρίσκεται η εμπλοκή ιδιώτη μήπως τότε μιλάμε για την εφαρμογή όσων πριν τρία χρόνια έλεγε η κ. Έλσα Παπαδημητρίου και τα οποία ξεσήκωσαν την αντίδραση των Αργολιδαίων; Κύριε Μανιάτη θυμάστε τότε τι λέγατε σχετικά με πιθανή εμπλοκή ιδιώτη στη διαχείριση του νερού;»

Ένα τεράστιο τσουρέκι στο Ναύπλιο

Μια έκπληξη περιμένει τους Ναυπλιώτες την Κυριακή στις 10 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος. Μια ομάδα σπουδαστών της ΕΠΑΣ και του ΟΤΕΚ Ναυπλίου (πρώην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων) και το Ινστιτούτο Γαστρονομίας, θα ξεκινήσουν να πλάθουν το μεγαλύτερο παραδοσιακό λαμπρόψωμο - τσουρέκι, διάστασης 24 μέτρων και θα το ψήσουν σε ειδικό φούρνο. Το τσουρέκι υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο μετά από 8 ώρες! Παράλληλα θα υλοποιηθούν ενδιαφέροντες διαγωνισμοί.


Παράλληλα, θα αναπτυχθούν μια σειρά από δράσεις και εκδηλώσεις, με στόχο να παρέχουν στο κοινό δημιουργικά ερεθίσματα αλλά και να καταστήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τους συμμετέχοντες.

Οργανώνεται διαγωνισμός με θέμα: Οι συνταγές της Μεγάλης Εβδομάδας (ένα πιάτο, είτε ορεκτικό, είτε κυρίως πιάτο είτε γλυκό). Συμμετέχουν νοικοκυρές και όποιος ενδιαφερόμενος, με πιάτα που θα παρασκευαστούν κατ’ οίκον και θα προσκομιστούν στην Κριτική Επιτροπή. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από 10.00 έως 11.30.

Επίσης, θα γίνει διαγωνισμός με θέμα την αγκινάρα: Παρασκευές εδεσμάτων με πρώτη ύλη την αγκινάρα. Ο εν λόγω διαγωνισμός απευθύνεται σε σπουδαστές Μαγειρικής Τέχνης και οι παρασκευές θα πραγματοποιηθούν ζωντανά στο χώρο των εκδηλώσεων και σε στημένες κουζίνες. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από 11.30 έως 13.00.

Θα ακολουθήσει διαγωνισμός στο πλαίσιο της Παραδοσιακής Αργολικής Κουζίνας (με προέκταση στα προϊόντα της Πελοποννήσου). Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι θα κληθούν να παρασκευάσουν ζωντανά τα εδέσματα. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από 13.00 έως 14.30.

Στην συνέχεια έχει προγραμματιστεί η δημιουργική Πελοποννησιακή Γαστρονομία. Αρχιμάγειρες του Ινστιτούτου θα δημιουργήσουν ΠΟΠ (προϊόν με ονομασία προέλευσης) συνταγές Αργολίδας και αδελφοποίηση των προϊόντων της Αργολικής και της Λακωνικής γης στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου προτύπου Πελοποννησιακής Γαστρονομίας. Η ειδική αυτή παρουσίαση που επίσης θα πραγματοποιηθεί ζωντανά, διαρκεί από 14.30 έως 16.00.

Το απόγευμα ακολουθούν σειρά έχουν τα Πασχαλιάτικα Εδέσματα και εδέσματα χωρίς γλουτένη. Θα γίνει ειδική παρουσίαση διαφόρων συνταγών από μέλη του Ινστιτούτου και από τους Μύλους Καπλανίδη. Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν συνεταιρισμοί αλλά και οιοσδήποτε επιθυμεί να παρουσιάσει συνταγές που αξίζουν να γνωρίσει το ευρύ κοινό. Η καταληκτήρια αυτή παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί από τις 16.00 έως 17.50.

Τέλος από τις 18.00 έως 20.00 θα πραγματοποιηθούν οι απονομές στους νικητές και φυσικά αναμένεται η κορύφωση της γαστρονομικής εκδήλωσης με την παρουσίαση του τσουρεκιού. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής θα είναι ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος Αρχιμάγειρας Νίκος Σαράντος.

Η ΕΠΑΣ - ΙΕΚ ΟΤΕΚ Ναυπλίου έχει ενημερώσει και συντονίζει τοπικούς φορείς έτσι ώστε να μετέχουν δημιουργικά στην εκδήλωση και να συμβάλλουν στην επιτυχία της επικυρώνοντας την αξία της συμμετοχής και της συνεργασίας. Ένα θεατρικό με τον «Καραγκιόζη μάγειρα» για παιδιά και μεγάλους, καθώς και μικρά μουσικά δρώμενα θα δώσουν στην πλατεία και στην πόλη μια ατμόσφαιρα ξεχωριστή, πάντα ωστόσο στο πνεύμα που απαιτεί η προετοιμασία για την Μεγάλη Εβδομάδα.

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ