Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

26/8/11

Βρέθηκαν τα χρήματα για το Βυζαντινό Μουσείο


Υπογράφτηκε η ένταξη σε χρηματοδότηση του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου. Η απόφαση για ένταξη χρηματοδότησης του έργου που υπέγραψε ο περιφερειάρχης προβλέπει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 996.000,00 ευρώ και αφορά και στην οργάνωση και λειτουργία μόνιμης Βυζαντινής μουσειακής έκθεσης.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 και αφορά στη δημιουργία της μόνιμης έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Αργολίδας, βάσει των σχετικών εγκεκριμένων μελετών (μουσειολογική και μουσειογραφική) και αποτελείται από δύο υποέργα:
1ο  υποέργο: «διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακών προθηκών της μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης του βυζαντινού μουσείου Αργολίδας»
παραδοτέα:
α) 24 Προθήκες, 11 επιτοίχιες και 13 τύπου «καμπάνα», για τα εκθέματα της μόνιμης βυζαντινής έκθεσης εμβαδού 305,00τ.μ., όπως περιγράφονται στην εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη, συμπεριλαμβανομένων και των υποβάσεων των εκθεμάτων στο εσωτερικό τους.

2ο υποέργο: «συμπληρωματικές εργασίες για την οργάνωση της μόνιμης βυζαντινής μουσειακής έκθεσης και των λοιπών βοηθητικών χωρών του βυζαντινού μουσείου Αργολίδας»
παραδοτέα:
α) Διαμορφωμένος χώρος 305,00τ.μ. για τη μόνιμη βυζαντινή έκθεση (κατασκευές διαχωρισμού ενοτήτων, στήριξης εκθεμάτων, ανάρτησης εποπτικού υλικού)
β) Οργανωμένη και εγκατεστημένη ψηφιακής ενημέρωση χώρων μουσείου.
γ) Διαμορφωμένος χώρος υποδοχής 90,00τ.μ.
δ) Διαμορφωμένη αίθουσα περιοδικών εκθέσεων εμβαδού 150,00τ.μ.
ε) Αποθήκη μουσείου 150,00τ.μ.
στ) Εξοπλισμένο εργαστήριο συντήρησης εμβαδού 50,00τ.μ.
ζ) Διαμόρφωση νέου χώρου κλιμακοστασίου εξόδου .
η) Εγκαταστάαεις φωτισμού χώρων των ενοτήτων, ειδικός φωτισμός εξωτερικά των προθηκών εκθεμάτων της μόνιμης έκθεσης και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και φωτισμός της αίθουσας περιοδικών εκθέσεων και της αποθήκης.
θ) Διαμορφωμένος αύλειος χώρος εμβαδού 3.600,00τ.μ.
ια) Κινητός εξοπλισμός χώρων μουσείου.

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ