Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

24/10/07

Σημαντική έρευνα της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ναυπλίου για τον καρκίνο του μαστού


Το υψηλό επίπεδο άγχους ενδέχεται να εμπλέκεται στην εκδήλωση του καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με έρευνα της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ναυπλίου και της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων, που θα παρουσιιάστηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, στη Θεσσαλονίκη.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 67% των γυναικών πριν νοσήσουν από καρκίνο του μαστού είχαν υψηλό επίπεδο άγχους ή απώλεια αγαπημένου προσώπου, ενώ αντιθέτως τα επίπεδα κατάθλιψης δεν ήταν καθόλου ανησυχητικά καθώς το 73% δεν παρουσίαζε καταθλιπτικά συμπτώματα.
Σχετικά με τα στρεσογόνα γεγονότα της ζωής, η έρευνα έδειξε ότι ο θάνατος και κυρίως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου φαίνεται ότι προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στη ζωή των ασθενών. Συγκεκριμένα το 63% έχει βιώσει το θάνατο αγαπημένου προσώπου πριν νοσήσει.
Οι ειδικοί που έκαναν την έρευνα επισημαίνουν πως συγκεκριμένοι ψυχολογικοί παράγοντες φαίνεται ότι εμπλέκονται ως ένα σημείο στην εκδήλωση του καρκίνου του μαστού, αλλά αποφεύγουν να γενικεύσουν τα συμπεράσματά τους γιατί το δείγμα ασθενών στο οποίο βασίστηκε η έρευνα ήταν μικρό.

Η εργασία
Η εργασία ανακοινώθηκε από την Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ναυπλίου και την Ελληνική Εταιρία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων και τους γιατρούς Π. Χέρα, Α. Χατζόπουλο, Κ. Κρητικό και Β. Ξουραφά και είναι η ακόλουθη:
«ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης μιας ομάδας γυναικών, όσον αφορά στο άγχος, την κατάθλιψη, τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής και την ψυχοσωματική τους κατάσταση περίπου μια δεκαετία πριν νοσήσουν από καρκίνο του μαστού.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η έρευνα είναι αναδρομική και η ψυχοκοινωνικοί παράγοντες εξετάζονται με περιγραφικό τρόπο. Συμμετείχαν 65 γυναίκες με καρκίνο του μαστού από 30 έως 77 χρόνων. Όλες οι γυναίκες συμπλήρωσαν τις ίδιες ψυχομετρικές κλίμακες (STAI, CES-D, ερωτηματολόγιο Ψυχοπιεστικών γεγονότων) για τη μέτρηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων και τη δεδομένη συνέντευξη που αφορά την εκτίμηση της ψυχολογικής τους κατάστασης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της εργασίας υποστηρίζουν τη συχνή εμφάνιση υψηλού επιπέδου άγχους την περίοδο πριν νοσήσουν οι γυναίκες (67%), ενώ τα επίπεδα κατάθλιψης παραδόξως δεν είναι καθόλου ανησυχητικά. Το 73% των γυναικών δεν παρουσίαζε καταθλιπτικά συμπτώματα. Σχετικά με τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής, ο θάνατος και κυρίως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, φαίνεται να προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στη ζωή των ασθενών. Συγκεκριμένα το 63% έχει βιώσει το θάνατο αγαπημένου προσώπου πριν νοσήσει. Τέλος η ψυχοσωματική τους κατάσταση μας εκπλήσσει, γιατί φαίνεται να είναι αρκετά καλή. Δεν παρουσιάζουν μηχανιστική σκέψη και κυρίως βλέπουν την ασθένεια σαν μια πρόκληση για ένα καλύτερο αύριο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται πως συγκεκριμένοι ψυχολογικοί παράγοντες εμπλέκονται, ως ένα σημείο, στην εκδήλωση καρκίνου του μαστού, αλλά τα συμπεράσματά μας δεν μπορούμε να γενικεύσουμε, αφού το δείγμα μας είναι πολύ μικρό. Για να μπορέσουμε να δούμε, αν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που έχουμε χρησιμοποιήσει, είναι απαραίτητο μελλοντικά να αυξήσουμε το δείγμα μας».

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ