Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

30/1/12

Η έκδοση 26.1.2012

Δεν υπάρχει κίνδυνος από το εξασθενές χρώμιο για την Ερμιονίδα υποστηρίζει η ΔΕΥΑΕρ


Σε μια διαρκή εγρήγορση βρίσκεται ο νομός Αργολίδας, αφού κατά καιρούς έχουν «ακουστεί» και έχουν εμφανιστεί ίχνη εξασθενούς χρωμίου στο νερό διαφόρων γεωτρήσεων και πηγαδιών.
Οι πρόσφατες μετρήσεις σε γεώτρηση πλησίον των Φούρνων Ερμιονίδας, επανέφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους από την παρουσία εξασθενούς χρωμίου στο νερό. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια δεν συντρέχει άμεσα κίνδυνος για την δημόσια υγεία αφού η γεώτρηση δεν χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΕρ. Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΔΕΥΑΕρ κα. Αγγελική Αλεβίζου: «Αναφορικά με αναλύσεις που πραγματοποίησε η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ολικού και εξασθενούς χρωμίου σε δείγματα νερού, έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:
Ελήφθησαν συνολικά 87 δείγματα νερού στις 24 & 25/10/2011 για αναλύσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου.
Σε ότι αφορά το ολικό χρώμιο, όλα τα δείγματα ήταν εντός των ορίων που καθορίζει η Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία (ΚΥΑ2600/2011) για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (ανώτατο αποδεκτό όριο 50 μg/l). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ανώτερη τιμή ολικού χρωμίου που ανιχνεύτηκε σε δείγμα του Δήμου, ήταν το 16,3 μg/l (η οποία αναφέρεται στην γεώτρηση Γέφυρα της Δ.Κ. Φούρνων που είναι εφεδρική, δεν χρησιμοποιείται στο δίκτυο ύδρευσης)
Σε 54 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρωμίου ήταν από μηδενική έως 2 μg/l,
σε 17 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρωμίου ήταν από 2 μg/l έως 5 μg/l,
σε 14 δείγματα η συγκέντρωση του ολ. χρωμίου ήταν από 5 μg/l έως 10 μg/l.
σε 2 δείγματα η συγκέντρωση του ολικού χρωμίου ήταν μεγαλύτερη των 10 μg/l
Σε ότι αφορά το εξασθενές χρώμιο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανωτέρω παραμετρική τιμή των 50 μg/l που ισχύει για το ολικό χρώμιο, υιοθετήθηκε στην Οδηγία 98/93/ΕΚ με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (Guidelines for drinking water quality), ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυσκολίες αναλυτικής μέτρησης του εξασθενούς χρωμίου, καθώς και την έλλειψη τοξικολογικών δεδομένων για τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρωμίου κατά την κατάποση, δεν προτείνεται σχετική ανώτερη τιμή αποκλειστικά για το εξασθενές χρώμιο, αλλά το όριο των 50 μg/l για το ολικό χρώμιο.
Με βάση την ΔΥΓ2/οικ64340/07-06-2011/ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης εγκύκλιο, ο Δήμος μας προέβη σε πλήρη έλεγχο όλων των σημείων δειγματοληψίας για εξασθενές χρώμιο, προκειμένου να συνδράμει στην τοξικολογική έρευνα και τη νέα εθνική βάση δεδομένων η οποία θα βοηθήσει στην παραμετροποίηση των τιμών του εξασθενούς χρωμίου, ώστε και εμείς από την πλευρά μας να συνεισφέρουμε στην άμεση παρακολούθηση και τη δυνητική λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της υδροδότησης εάν αυτό καταστεί αναγκαίο».
Ανάλογες μετρήσεις στο παρελθόν είχαν αναδείξει το πρόβλημα με το εξασθενές χρώμια σε διάφορα δείγματα που πάρθηκαν στον τότε δήμο Μιδέας. Η τότε δήμαρχος Νέλλη Τζιάρου είχε καλέσει μάλιστα τους «ελεγκτές περιβάλλοντος» για να εντοπίσουν την βιομηχανία ή τις βιομηχανίες που ρύπαναν την περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού συνεχίστηκε η λειτουργία τους απρόσκοπτα από έλεγχους! Είναι απορίας άξιο για το πώς αδειοδοτήθηκαν τέτοιου είδους επιχειρήσεις, όταν δεν διασφαλίζετο στο που θα «έπεφταν με ασφάλεια» τα απόβλητά τους.
Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) σε παλαιότερες έρευνες που είχε διεξάγει στην Αργολίδα είχε εντοπίσει: «Ενδεικτικά στο Δήμο Ναυπλίου, σε δύο σημεία που έγιναν δειγματοληψίες, βρέθηκαν πως οι συγκεντρώσεις για τους εντερόκοκκους έφθαναν τα 5 μg/l και τα 7 μg/l, τα κολοβακτιρίδια τα 12 μg/l και 9 μg/l, ενώ για το εξασθενές χρώμιο τα 1,62 μg/l και 2,41 μg/l, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι μηδέν. Ενώ στο (σ.σ στον τότε δήμο) Δήμο Κουτσοποδίου,  σε τρία σημεία βρέθηκαν αποικίες κολοβακτηριδίων από 10-23/100 ml νερού και σε όλα τα δείγματα βρέθηκαν συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου από 2,30 μg/l έως 10,84 μg/l». Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ευθύνες στις τότε δημοτικές αρχές.
Θα πρέπει πάντως να τονιστεί πως στα νερά των πηγών της Λέρνας, απ όπου τροφοδοτούνται με πόσιμο νερό τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και μικρότερα δημοτικά διαμερίσματα, δεν έχει ανιχνευτεί καμία ποσότητα εξασθενούς χρωμίου, οπότε δεν συντρέχει και κανένας κίνδυνος ανησυχίας.


Το όριο των 50μg/l
Δυστυχώς το Ελληνικό κράτος δεν έχει θεσμοθετήσει ανώτατα όρια για το εξασθενές χρώμιο, παρά μόνο για το όριο των 50 μg/l για το ολικό χρώμιο! όταν στην Ιταλία έχει θεσπιστεί 5 μg/l για το εξασθενές χρώμιο και η πολιτεία της Καλιφόρνιας έχει θέσει ως στόχο δημόσιας υγείας τα 0,02 μg/l και αναμένεται μέσα στο 2012 το όριο αυτό να γίνει νόμος.

Που συναντάται το εξασθενές χρώμιο στην διατροφή μας

Ο κ. Νίκο Κατσαρός, χημικός, επιστημονικός συνεργάτης στο «Δημόκριτο» με δημοσίευμά του στο Vita, απαντά για το χρώμιο και τα τρόφιμα:
«-Το εξασθενές χρώμιο μπορεί να εισέλθει στα καλλιεργούμενα φρούτα και λαχανικά μέσω της άρδευσης;
Το εξασθενές χρώμιο περνάει στο φυτό, αλλά καθώς εισέρχεται σε αυτό, μετατρέπεται σε τρισθενές, που δεν είναι επικίνδυνο όπως το εξασθενές. Βέβαια, μόλις περάσει στο φυτό και μέχρι να γίνει τρισθενές, επειδή είναι τοξικό, έχει προλάβει να προκαλέσει κάποια βλάβη στο φυτό. Εκτιμάται ότι επιδρά κυρίως στο μέγεθος του φυτού. Έχει παρατηρηθεί, για παράδειγμα, ότι επηρεάζει το μέγεθος των καρότων - τα κάνει πιο μικρά. Αν είναι σε πολύ υψηλές δόσεις, μπορεί να ξεράνει το φυτό. Αν τα καταναλώσει πάντως ένας άνθρωπος, δεν πρόκειται να αρρωστήσει. Ο κίνδυνος για τον άνθρωπο προέρχεται είτε απευθείας από το νερό -όταν το πίνουμε ή όταν πλενόμαστε- είτε από τη σκόνη και την αέρια μορφή του χρωμίου.
-Ποια οπωροκηπευτικά προϊόντα είναι πιο ευπαθή στο χρώμιο;
Το εξασθενές χρώμιο φτάνει μέχρι το ριζικό σύστημα των φυτών και όχι στο φύλλωμα και στους καρπούς του. Επομένως, τα προϊόντα που αναπτύσσονται κάτω από το έδαφος (καρότα, παντζάρια, πατάτες, κρεμμύδια κλπ.) είναι πιο ευάλωτα στην απορρόφηση χρωμίου. Βέβαια, όπως ήδη είπαμε, αυτό μετατρέπεται σε τρισθενές, κι έτσι δεν φτάνει σε εμάς το τοξικό εξασθενές χρώμιο. Όταν τώρα κατά το πότισμα το νερό πιτσιλάει τα φυτά, τότε το εξασθενές χρώμιο μπορεί μεν να μην περνάει από το φύλλωμα των λαχανικών (π.χ. μαρούλια, βλίτα κλπ.) στο εσωτερικό τους, μένει όμως στην επιφάνειά τους και για να απομακρυνθεί, συστήνεται σχολαστικό πλύσιμο με καθαρό νερό.
-Κατά τη θερμική επεξεργασία των λαχανικών (μαγείρεμα, ψήσιμο, βράσιμο κλπ.) το εξασθενές χρώμιο καταστρέφεται;
Όταν το χρώμιο εισχωρεί στο φυτό, δεν απομακρύνεται με την οποιαδήποτε θερμική επεξεργασία. Το εξασθενές χρώμιο δεν φεύγει από το νερό όταν αυτό βράζει.
-Όταν τα ζώα πίνουν νερό με χρώμιο, είναι δυνατό αυτό να περάσει στο κρέας τους και από εκεί στα διάφορα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τυρί, γάλα, βούτυρο, γιαούρτι, αυγά;
Το μολυσμένο με χρώμιο νερό που μπορεί να πίνουν κάποια ζώα μετατρέπεται σε τρισθενές, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου στη συνέχεια αποβάλλεται. Συνεπώς, δεν κινδυνεύουμε από την κατανάλωση κρέατος ή άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Τα ζώα, όμως, είναι δυνατό να αρρωστήσουν καθώς, μέχρι να μετατραπεί το εξασθενές χρώμιο σε τρισθενές, μπορεί να προλάβει να τους προκαλέσει βλάβες.
-Κινδυνεύουμε από την κατανάλωση τροφίμων και ποτών που παρασκευάζονται από βιομηχανίες που χρησιμοποιούν μολυσμένο με χρώμιο νερό;
Αυτό είναι ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε με απόλυτη βεβαιότητα. Γι’ αυτό, χρειάζεται να γίνουν έλεγχοι και χημικές αναλύσεις σε λαχανικά και τρόφιμα που παράγονται από βιομηχανίες της περιοχής. Γενικά, όταν το τρισθενές χρώμιο είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια (50 μgr/l) στα τρόφιμα και στο νερό, τότε προκαλούνται βλάβες στα νεφρά, ενώ επηρεάζεται το αμυντικό σύστημα του οργανισμού και ο μεταβολισμός των οστών».

Μηδενικά όρια
Από τις 7 Ιουνίου 2011 το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αποστείλει εγκύκλιο στους ΟΤΑ καλώντας τους να μετράνε το εξασθενές χρώμιο στο δίκτυο ύδρευσης.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος από τη πλευρά του, επισήμως δεν παίρνει θέση στο ζήτημα, ανεπισήμως ωστόσο αναφέρει ότι στη βάση της αρχής της πρόληψης θα πρέπει να τεθούν όρια στο πόσιμο νερό και να επιβληθούν έλεγχοι. Μάλιστα, ένα χρόνο πριν, στην Αθήνα το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε διοργανώσει Διεθνή Συνδιάσκεψη για το εξασθενές χρώμιο με τη συμμετοχή αξιωματούχων και επιστημόνων από όλον τον κόσμο.
Το βασικό συμπέρασμα της Συνδιάσκεψης ήταν, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο τότε (7.2.2011), ότι «κρίθηκε ότι είναι βάσιμες οι απόψεις που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα αναθεώρησης της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό και της θέσπισης αυτόνομων ορίων για το εξασθενές χρώμιο. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των ομιλητών ότι τα υπάρχοντα διεθνή όρια για το ολικό χρώμιο, τα οποία είναι 100 mg/lt στις ΗΠΑ (EPA), 50 mg/lt στην Ε.Ε. (Οδηγία για το Πόσιμο Νερό), και επίσης 50 mg/lt από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), δεν είναι βέβαιο ότι εγγυώνται την προστασία της δημόσιας υγείας. Η σύμβουλος της Ε.Ε. δεσμεύθηκε να ευαισθητοποιήσει τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και κάλεσε την Ελλάδα, σε συνεργασία με άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να αναλάβει πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή»!
Η επικρατούσα άποψη σε όλο τον οικολογικό χώρο είναι πως απ την στιγμή που ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο, ακόμα και σε ελάχιστη ποσότητα, στο πόσιμο νερό, θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλο για πόση.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξουν οι συνηθισμένες Ελληνικές ακρότητες και να χαρακτηριστούν λαθεμένα όλα τα νερά της κάθε περιοχής όπου σε κάποιες πηγές μπορεί να ανιχνεύτηκε εξασθενές χρώμιο, μολυσμένα, ενώ απ την άλλη ο εφησυχασμός των δήμων μπορεί να οδηγήσει σε απαξίωση των επιστημονικών συμπερασμάτων και να θέσει σε κίνδυνο την ζωή των πολιτών.

Προετοιμασία για Αφαλάτωση


«Η γνώμη σου μετράει» ήταν το σλόγκαν της δημόσια διαβούλευσης για την διαχείριση των νερών που έγινε την Περασμένη Παρασκευή στο Βουλευτικό, μόνο που η διαβούλευση είχε προσανατολιστεί στους πολιτικούς και σε δημοσίους υπαλλήλους, αφού πραγματοποιήθηκε μέρα και ώρα που κανένας εργαζόμενος δεν μπορούσε να συμμετάσχει. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η συζήτηση ήταν ένα «μπράβο μας, καλά το πάμε το πράγμα» μεταξύ εισηγητών, του υφυπουργού Περιβάλλοντος, περιφερειαρχών και δημάρχων. Τα αστείο της υπόθεσης ήταν πως κάποιο αιρετοί επέμεναν διαρκώς σε δύο φράσεις: «Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο και την ανάπτυξη το νερό» και «πόσο σημαντική είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων» χωρίς ωστόσο να κάνουν έστω και την παραμικρή Νύξη για δρομολόγηση συγκεκριμένης λύσης.
Ουσιαστικά η διαβούλευση εξυπηρετούσε 2 πράγματα. Το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Λέρνα ή στην Κοιλάδα ή και στα δύο μαζί και την τροφοδοσία της Λακωνίας με νερό. Για την Αργολίδα τα πράγματα δεν είχαν την τροπή που έπρεπε, αφού η διαχειριστική ενότητα που «συζητήθηκε» εξαιρεί τον ορεινό όγκο της Κορινθίας (Στυμφαλία) και την βορειοανατολική πλευρά της Αρκαδίας που τροφοδοτούν το Κεφαλάρι και μέρος της Λέρνη με νερό. Ο δήμαρχος Ναυπλιέων Παναγιώτης Αναγνωσταράς μιλώντας στην εκδήλωση στηλίτευσε τόσο τον τρόπο με τον οποίο διοργανώθηκε, όσο και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την διαχείριση των υδατίνων πόρων του νομού λέγοντας μεταξύ άλλων: «Από το 1990 έχω ιδία άποψη και εμπλοκή στο θέμα αυτό. Είτε ως μοναδικός μηχανικός τότε της ΔΕΥΑΝ είτε ως Δημοτικός σύμβουλος και μετέπειτα Δήμαρχος Ναυπλίου τα τελευταία εννέα χρόνια.
Έχω ζήσει και αντιμετωπίσει τις συνέπειες της μη ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων τα τελευταία 20 χρόνια.
Κατά περιόδους υπάρχουν περίοδοι λειψυδρίας και τότε φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο γυμνοί είμαστε στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.
Το 2007 αναγκαστήκαμε να μένουμε χωρίς νερό για εννέα και δέκα ώρες το 24ωρο.
Και ενώ ο Ανάβαλος ήταν και είναι δίπλα μας μπλέξαμε σε μία τεράστια γραφειοκρατία, νόμους, εγκυκλίους και κοντόφθαλμους υπαλλήλους που αρνούνταν το αυτονόητο. Να μας δώσουν την δυνατότητα να πάρουμε νερό από τον Ανάβαλο για να συνεχίσει η λειτουργία του Δήμου μας εν μέσω τουριστικής περιόδου.
Σήμερα έχουμε μία επιλογή:
- ορθολογική διαχείριση των υδάτων του Αναβάλου.
-Άμεση κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων που αφορούν τόσο την πηγή όσο και την ποιότητα του νερού
- αλλά και την κατασκευή αγωγών που θα διοχετεύουν το νερό σε όλη την Αργολίδα.
Νερό για άρδευση θα πρέπει να πάει μέχρι το τελευταίο κτήμα της Αργολίδας.
Υπάρχει ένα έργο άρδευσης δημοπρατημένο της τάξης  των 8 εκ. Ευρώ. Πρέπει να αρχίσει άμεσα. Χρηματοδοτήστε το για να καλύψουμε μια μεγάλη περιφέρεια της Αργολίδας. Μην  επαναπαυόμαστε γιατί τώρα υπάρχει νερό στις πηγές μας και τις γεωτρήσεις.
Η ιστορία έχει δείξει ότι οι εποχές αλλάζουν κατά διαστήματα. Τώρα έχουμε μία περίοδο  όπου νερό υπάρχει. Όταν έρθει όμως η περίοδος της λειψυδρίας θα τρέχουμε όλοι πανικόβλητοι και θα καταστραφούν όχι μόνο οι καλλιέργειες  αλλά και η οικονομία όλου του τόπου.
Κανείς δεν αμφισβητεί ότι θα πρέπει να υπάρξει καταγραφή των γεωτρήσεων και της παροχής κάθε μιας από αυτές. Αυτό είναι απαραίτητο για να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός διαχείρισης υδάτων. Όμως εδώ έχει γίνει ένα τεράστιο λάθος και αδικία.
Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό θα πρέπει να είναι υποχρέωση του κάθε αγρότη και όχι του κράτους.
Δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να πληρώσει τώρα ένα επιπλέον χαράτσι ο κάθε αγρότης την στιγμή που τα προϊόντα του δεν πωλούνται και αν πωλούνται αυτό γίνεται σε εξευτελιστικές τιμές.
Με την ευκαιρία της παρουσίας του κυρίου Υφυπουργού θέλω και δημόσια να τον ευχαριστήσω για την βοήθεια που έχει προσφέρει έως σήμερα στον Δήμο Ναυπλιέων, ιδιαίτερα σε θέματα χρηματοδότησης έργων ύδρευσης αποχέτευσης.
Ιδιαίτερα να τον ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον του στην χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου για την επεξεργασία του νερού του Αναβάλου.
Πιστεύω ότι αυτό το μεγάλο έργο  με την συνεργασία όλων  μας θα ολοκληρωθεί προσφέροντας  καθαρή ποσότητα νερού σε όλους τους Αργολιδείς.
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι γι’ αυτή την διαβούλευση θα έπρεπε να έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα.
Είναι απαράδεκτο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να είναι απόντες. Εδώ θα έπρεπε βασικά να ακουστούν άλλοι και όχι εμείς.
Στο σημείο που βρισκόμαστε δεν θα πρέπει να μας φοβίζουν οι αντιδράσεις και η κριτική που θα υποστούμε. Πρέπει να τους ακούσουμε όλους, να καταλάβουμε τα λάθη μας, να αφουγκραστούμε την κοινωνία για να οδηγηθούμε σε σωστές λύσεις».

Άφησαν απ έξω τις σοβαρότερες πηγές τροφοδοσίας των πηγών της Αργολίδας


Αναφερόμενος στη διαδικασία της διαβούλευσης για τη διαχείριση των υδάτων που ξεκίνησε, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος δήλωσε ότι πρόκειται για μία ανοιχτή διαδικασία που μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας καταθέτοντας την πρότασή του. Αν θα κοίταζε όμως γύρο του θα διέκρινε ένα, δύο , όσους θα μπορούσαν να μετρηθούν στα δάχτυλα του ενός χεριού από πραγματικά ενδιαφερόμενους εξωθεσμικούς. Παρ όλα αυτά ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε πολύ ουσιαστική τη συζήτηση που έγινε σε Ναύπλιο και Καλαμάτα και τόνισε ότι είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακούστηκαν οι φωνές νέων ανθρώπων τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τα ύδατα θα μπορούμε με ασφάλεια αλλά κυρίως  με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων φορέων να καταρτίσουμε ένα σχέδιο διαχείρισης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και θα διασφαλίζει την ορθολογική χρήση αυτού του πολύτιμου αγαθού. Είναι ανάγκη πλέον να προσεγγίσουμε το θέμα της διαχείρισης των υδάτων επιστημονικά και με σοβαρότητα. Πρέπει να δώσουμε λύσεις που θα επιτρέπουν από τη μία μεριά την επιβίωση των χρηστών που το έχουν άμεση ανάγκη για άρδευση, αλλά και από την άλλη την εξορθολογισμένη χρήση που θα το κάνει προσιτό προς ύδρευση για όλους τους πολίτες».

Δεν τοποθετήθηκαν οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς

Αναφερόμενες στην παρουσίαση της διαχείρισης των υδατίνων πόρων ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Ναυπλίου και για χρόνια επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού ‘Η Άλλη Πρόταση’ Μπάμπης Αντωνιάδης σχολίασε: «Τα σχέδια έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πριν από δύο χρόνια και τώρα αρχίζουν,  για να οριστικοποιηθούν σε νομική μορφή σύμφωνα με τον προγραμματισμό στα μέσα του 2012. (εκκρεμή και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο καταγγελία για την μη ολοκλήρωση των σχεδίων σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. ).
Για την Αργολίδα ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι στο υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03) δεν έχει συμπεριληφθεί ο νομός Κορινθίας , άρα δεν θα υπάρχουν σχέδια διαχείρισης και παρατηρήσεις στην σχέση που έχουν τα νερά της  Λίμνης Στυμφαλίας  με το Αργολικό πεδίο.
Μια επισήμανση που διατυπώθηκε και από τον κ. Α Ανδρεαδάκη Ειδικό Γραμματέα Υδάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α. ότι σήμερα έχουν υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθούν έργα στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτων που προηγούνται του σχεδίου διαχείρισης!!!!!! Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα έργα του Αναβάλου και οι επεκτάσεις στην Επίδαυρο και στην Ερμιονίδα και η πρόταση για διυλιστήριο νερού στα νερά του Αναβάλου, η άντληση των νερών  στην περιοχή Σάγκα της Τρίπολης και της τροφοδότησης με νερό της πόλης της Τρίπολης, τα έργα στην Λίμνη Τάκα κ.λπ. Άρα τα συμπεράσματα της διαχείρισης κάποιοι τα έχουν προεξοφλήσει;
Δυστυχώς η συμμετοχή στον διάλογο ήταν περιορισμένη με παντελή απουσία των διαχειριστών του νερού στην περιοχή.  Δεν κατέθεσαν τις απόψεις του καμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης  Αποχέτευσης  (εκτός από το Δήμο Ερμιονίδας) και κανένας ΤΟΕΒ.
Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει κάποιος  σε αυτό τον διάλογο με σκέψεις και απόψεις».

29/1/12

Βελτιώνονται οι παροχές υγείας στο νομό μετά την ενοποίηση των δύο Νοσοκομείων


Απογυμνώνεται πλήρως το νοσοκομείο Ναυπλίου, αφού η ενοποιήσει των δύο Νοσοκομείων επιβεβαιώνει τους φόβους εκείνων που μιλούσαν για πρωτοβάθμια περίθαλψη στο Ναύπλιο. Όμως η αποψίλωση αυτή από κλινικές και υπηρεσίες οδηγεί σε βελτίωση των παροχών υγείας στο νομό, πράγμα που είναι σημαντικότερο από την διατήρηση διοικητικών θέσεων που μόνο κόστος δημιουργούσαν. Πριν λίγες ημέρες ο βουλευτής Αργολίδας και υφυπουργός Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτης κατά την παραλαβή ενός ασθενοφόρου δωρεάν της εταιρίας φυσικού αερίου στο νοσοκομείο Άργους, αναφέρθηκε περνώντας απ έξω και στην παιδιατρική κλινική λέγοντας:

«Μετά από 12 σχεδόν χρόνια απραξίας αρχίζει να λειτουργεί Παιδιατρική Κλινική στο Άργος με πέντε (5) παιδιάτρους και έξι (6) έμπειρες νοσηλεύτριες, γεγονός που επιτρέπει την καθημερινή λειτουργία και εφημερία της Κλινικής και ασφαλώς τον μηδενισμό των περιττών διακομιδών των παιδιών της Αργολίδας στα Νοσοκομεία της Αθήνας, της Κορίνθου ή της Τρίπολης». Διευθύντρια της παιδιατρικής είναι μια έμπειρη παιδίατρος η κα. Σταυρούλα Αλεξοπούλου.  Όπως τόνισε ο Γιάννης Μανιάτης «ήδη, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επίσης η κοινή λειτουργία Μαιευτικής Κλινικής, γεγονός που επίσης θα προσφέρει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στην Αργολίδα.

Σε πολύ καλό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η κατασκευή της Ψυχιατρικής Μονάδας, προϋπολογισμού άνω των 3,5 εκατ. ευρώ με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης τον Ιούνιο 2012».

Εκτιμάται ότι η ήδη υλοποιημένη πρόσληψη του απαιτούμενου νοσηλευτικού προσωπικού και η προώθηση πρόσληψης των αναγκαίων ιατρών, θα επιτρέπουν να λειτουργήσει το τμήμα αυτό μέσα στο τρέχον έτος.

Ενώ σε 10 μέρες περίπου εκτιμάτε πως θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια της παιδιατρικής, θα πρέπει να αναφερθούμε  στις προσπάθειες του διοικητή του Νοσοκομείου Γιάννη Άρχοντα, που ανέσυρε μέσα από τις αποθήκες το αναγκαίο υλικό για την λειτουργία της παιδιατρικής χωρίς να χρεωθεί ούτε ένα ευρώ το νοσοκομείο. ¨όμως για την λειτουργία της παιδιατρικής υπάρχει ένα πρόβλημα που προέκυψε στην συνέχεια και κανείς δεν γνώριζε. Η αποχέτευση της παιδιατρικής έχει διαρροή στα μαγειρεία του Νοσοκομείου και μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα θα μετατοπίζεται για αργότερα η ημερομηνία των εγκαινίων και έναρξης της παιδιατρικής. Απ ότι πληροφορούμεθα, ο κ. Άρχοντας έχει κινήσει γη και ουρανό προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ενώ έχει φροντίσει και για μελλοντική αναβάθμιση «περνώντας» μελέτες στο ΕΣΠΑ.

Θα πρέπει να τονιστεί πως στόχος είναι η μεταφορά επιπλέον προσωπικού στο Νοσοκομείο Άργους, ώστε αυτό να εφημερεύει διαρκώς, ενώ στο νοσοκομείο Ναυπλίου, αν δεν μεταστεγαστούν εκεί τα ιατρεία του ΙΚΑ, θα υπάρχουν ιατρικές παροχές μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ δεν θα γίνεται νοσηλεία. Με αυτό τον συμπληρωματικό τρόπο των δύο νοσοκομείων δεν θα παρατηρούνται τα κενά σε εξειδικευμένο προσωπικό, όταν εφημέρευε ένα εξ αυτών, περιορίζοντας κατά πολύ την πιθανότητα απώλειας ασθενών.

Τα `βαλαν με τους Ήρωες


Αναίτια επίθεση βανδάλων δέχτηκαν σήμερα τα ξημερώματα το Μνημείο του Θ. Κολοκοτρώνη και το οστεοφυλάκιο του Δ. Υψηλάντη στο Ναύπλιο. Άγνωστοι έσπασαν το σταυρό του οστεοφυλακίου του Δ. Υψηλάντη, αφαίρεσαν την ελληνική σημαία μαζί με τον κοντάρι από το μνημείο και μετακίνησαν ένα από τα κανόνια του μνημείου του Κολοκοτρώνη, προφανώς για να το κλέψουν. Η πράξη αυτή είναι μέχρι στιγμής ανεξήγητη αφού δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι πρόκειται για πολιτική πράξη. Πιθανότατα κάποιοι να ήθελαν να συλήσουν το μνημείο του Υψηλάντη και να πουλήσουν σαν παλιοσίδερα το κανόνι.

Από πλευράς δήμου Ναυπλιέων πάντως θα κατατεθούν μηνύσεις για την εξεύρεση και παραδειγματική τιμωρία των βανδάλων, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του δήμου: «…σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, στην πλατεία Τριών Ναυάρχων, μπροστά από το δημαρχείο, οι ντόπιοι αντίκρισαν να λείπει από το μνημείο του Δημήτριου Υψηλάντη, ο τεράστιος μαρμάρινος σταυρός που είχε στην κορυφή του. Ο σταυρός βρέθηκε σπασμένος μέσα στον κήπο κάτω από το μνημείο.

Επίσης κλάπηκε η ελληνική σημαία και ο ιστός, δίπλα από το μνημείο.

Το δεύτερο κρούσμα σημειώθηκε στο πάρκο του Κολοκοτρώνη. Οι άγνωστοι δράστες είχαν επιχειρήσει προφανώς να κλέψουν το ένα από τα τέσσερα βαριά σιδερένια κανόνια, που περιβάλουν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Το ένα κανόνι ωστόσο κατασκευής του 1670, είχε μετακινηθεί από την θέση του, έχοντας αφήσει σημάδια από την προσπάθεια να το σύρουν.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες αψήφησαν το γεγονός ότι και η πλατεία Τριών Ναυάρχων και το Πάρκο του Κολοκοτρώνη βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, δίπλα σε δρόμους με κίνηση και φωτίζονται».

Αυτό το τελευταίο δείχνει όμως και αδιαφορία των περιοίκων ή των διερχομένων, αφού θα έπρεπε κάποιος να αντιληφθεί τον θόρυβο και να αντιδράσει. Να σημειωθεί πως στα παραπλεύρως της πλατείας στενά πολλές φορές έχουν έρθει στα χέρια λούμπεν ομάδες με τραυματισμούς και μικροζημιές κυρίως διαρρήξεις ψυγείων περιπτέρων, ύστερα από πολλά χρόνια έγιναν ζημιές σε μνημεία, με τελευταίες το σπάσιμο δακτύλων από το άγαλμα του Ι. Καποδίστρια και της σπάθας του πορθητή του Παλαμηδιού Στάικου Σταϊκοπούλου. Όσο για τον σάπιο σωλήνα που χρησίμευε για κοντάρι της σημαίας τι να υποθέσουμε;

Ξεκίνησε παζάρι για την Καραθώνα


Ραγδαίες εξελίξεις προμηνύονται για την Καραθώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής της Κυριακής».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ήδη αραβικών συμφερόντων funds έχουν διατυπώσει προφορικό ενδιαφέρον για δημόσιες εκτάσεις και τουριστικά ακίνητα. Στα «φιλέτα» αυτά συμπεριλαμβάνεται και η Καραθώνα.

Να σημειωθεί ότι τη συμμετοχή ξένων επενδυτών σε δεκάδες σχέδια στην Ελλάδα, αλλά και σε στοχευμένες αποκρατικοποιήσεις, επιδιώκει να εξασφαλίσει εντός του πρώτου εξαμήνου, με κατ' ιδίαν συναντήσεις, η αντιπροεδρία της κυβέρνησης σε συνεργασία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, αλλά και τις ειδικές γραμματείες που εμπλέκονται.

Η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών είναι αυτονόητη με δεδομένη τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει ήδη σημειωθεί -σε πολλές περιπτώσεις έχουν περάσει οι προθεσμίες- και το πιεστικό χρονοδιάγραμμα που έχει περιληφθεί στο Μνημόνιο και στο Μεσοπρόθεσμο. Τροχοπέδη, πάντως, αποτελεί ήδη το ζήτημα των αποτιμήσεων.

Οι επαφές, που έχουν χαρακτήρα ελληνικού roadshow, περιλαμβάνουν τόσο νέα σχέδια, όπως μαρίνες και εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων, όσο και κρατικές εταιρείες, μεγάλα έργα υποδομών.

28/1/12

Σφυρής: Ανενεργή η πολεοδομία Κρανιδίου

Προβλήματα στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στην λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Ερμιονίδας καταγγέλλει ο επικεφαλής της μειοψηφίας του δήμου Κρανιδίου Δημήτρης Σφυρής. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η απάντηση του δημάρχου.
Ο κος Σφυρής, απευθυνόμενος με ανοιχτή επιστολή του στον δήμαρχο Δημήτρη Καμιζή τονίζει:

«Η στάση σας δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία του Δήμου Ερμιονίδας.

Δύο επιστολές αναπάντητες η μία από το Δεκεμβρίου για την μη σύγκληση

της επιτροπής  Αρχιτεκτονικού ελέγχου που εδώ και 6 μήνες καθυστερεί την έκδοση οικοδομικών αδειών και στην ουσία καθιστά ανενεργή  την λειτουργία του Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Ερμιονίδας. Δύο επιστολές  έστειλε ο Πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου κ΄ επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης  Αρχιτέκτονας Δημήτριος Σφυρής προς τον Δήμαρχο Ερμιονίδας Δημήτριο Καμιζή για την στάση του.

Αποτέλεσμα της εσκεμμένης;  μη συγκρότησης της επιτροπής  Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (παρόλο που εδώ και μήνες έχουν στείλει τους εκπροσώπους τους (ΤΕΕ, ΠΕΔΠ, ΣΑΔΑΣ), από τον Δήμαρχο Κο Καμιζή καθυστερεί την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Η ολιγωρία αυτή ενισχύει την ανεργία στον κλάδο καθυστερεί τους Δημότες και δεν δίνει προοπτική απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο.

Το ερώτημα για τις ενέργειες του Δημάρχου Ερμιονίδας ν’ αλλάξουν οι εκπρόσωποι για λόγους που θα έπρεπε να απαντήσει σχετικά με τις επιλογές του έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια και αγανάκτηση όχι μόνο στους δημότες στους εργολάβους, εργάτες και μηχανικούς  και σ’ άλλα επαγγέλματα που ζουν από τις οικοδομές. Προβληματίζει η στάση του Δημάρχου ο οποίος ενδεχομένως είχε υποσχεθεί προεκλογικά στους Σύμβουλους Μηχανικούς του θέσεις που τελικά δεν θα μπορούσαν όπως αποδεικνύεται να δοθούν».

Δωρεάν πέλετ στο Άργος

Για τα  προσεχή δύο με τρία χρόνια δεν πρόκειται να υπάρξει οριστική λύση στο μεγάλο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από την συνάντηση που είχαν δήμαρχοι της Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Καμπόσος και ο Δημήτρης Καμιζής, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Πάρι Κουκουλόπουλο.
Άμεσα θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέων Δ.Σ. στους υφιστάμενους Νομαρχιακούς ΦοΔΣΑ, γιατί επιβάλλεται αιρετοί να παραδώσουν στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ.

Ο νόμος για τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ θα έχει ψηφιστεί μέχρι τις 15-3-2012 και θα είναι αμιγής με τη συμμετοχή στο Δ.Σ. μόνο εκπροσώπων των Δήμων. Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των απορριμμάτων και της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ.

Στη συνάντηση με τον κο Κουρκουλόπουλο συμμετείχε αντιπροσωπεία της ΠΕΔ Πελοποννήσου την οποία αποτελούσαν οι: Νίκας Παναγιώτης, Πρόεδρος της ΠΕΔ, Δήμαρχος Καλαμάτας, Κα

μπόσος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ, Δήμαρχος Άργους –Μυκηνών, Σμυρνιώτης Ιωάννης, Γραμματέας της ΠΕΔ, Δήμαρχος Τρίπολης, Αργειτάκος Σταύρος, Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ, Δήμαρχος Σπάρτης, Πνευματικός Αλέξανδρος, Δήμαρχος Κορινθίων και Καμιζής Δημήτριος Δήμαρχος Ερμιονίδας.

Όπως τονίστηκε, ο διαγωνισμός της Περιφέρειας στηρίζεται στη νομιμότητα, όμως τα ζητήματα εφαρμογής και επιλογών ανήκουν στο ΦοΔΣΑ, στους Δήμους και στα Δημοτικά Συμβούλια.

Η ΠΕΔ από την πλευρά της, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να γίνουν το συντομότερο δυνατόν οι εκλογές για τους Νομαρχιακούς (μεταβατικούς) ΦοΔΣΑ και σύντομα θα σταλεί η σχετική οδηγία. Μέχρι τότε και για ένα χρόνο θα επαναλειτουργήσει ο παλαιός ΦοΣΔΑ προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην διαχείριση των απορρυμάτων.

Αναφερόμενος στο θέμα της επίσκεψης στον υφυπουργό εσωτερικών, ο Δήμαρχος Άργους –Μυκηνών ανέφερε στο δημοτικό συμβούλιο και μετά από σχετική ερώτηση της μειοψηφίας μεταξύ άλλων ότι ο κ. Κουρκουλόπουλος δεν έδωσε καμιά απάντηση. «Δεν υπάρχει προγραμματισμός, παρά σκόρπια λόγια» υποστήριξε ο κ. Καμπόσος, αφού δεν υπάρχει καν σχέδιο για την αντιμετώπιση των δεματοποιημένων σκουπιδιών, πράγμα που μας επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος Ερμιονίδας Δ. Καμιζής τονίζοντας πως το κόστος μεταφοράς των δεματοποιημένων σκουπιδιών «σε τρίτες χώρες» (σ.σ. εννοούσε ειρωνικά την Σουηδία) είναι απαγορευτικό για τους δήμους μας». Σύμφωνα μάλιστα με τον δήμαρχο Άργους η μεταφορά από την Ερμιονίδα στην Σουηδία των δεματοποιημένων σκουπιδιών θα ανέλθει στο 1εκ.ευρώ.

Όσον αφορά τον περιβόητο διεθνή διαγωνισμό της Περιφέρειας για τα σκουπίδια, ο κ. Καμπόσος υποστήριξε πως η διαδικασία του διαγωνισμού μας γλιτώνει μεν απ τα πρόστιμα, όμως δεν βλέπει λύση γιατι ο ανάδοχος ενδεχομένως να ζητά όχι μόνο την πρώτη ύλη, τα σκουπίδια, αλλά και επιπλέον χρήματα για την αποκομιδή και επεξεργασία τους.

«Όποιος θέλει τα σκουπίδια μας θα πρέπει να πληρώσει» τόνισε ο δήμαρχος Άργους και συνέχισε, «εμείς ζητάμε να γίνει πρώτα ένα μέρος των σκουπιδιών ανακύκλωση και κομποστοποίηση και ότι μείνει να το μετατρέψουμε σε πέλετ που θα δίνεται, σας καύσιμη ύλη δωρεάν στους δημότες μας». Όπως είναι γνωστό ο δήμος Άργους επιθυμεί να προχωρήσει στην κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης στο πρότυπο της Κορίνθου.

Απ την Πλευρά του ο Δήμαρχος Ερμιονίδας ζήτησε απ΄ την περιφέρεια την άδεια να μεταφερθούν τα πακεταρισμένα σκουπίδια στην Αθήνα, μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση, ενώ ζήτησε και παράταση ενός χρόνου στην λειτουργία των υπαρχόντων χωματερών, όπως συμβαίνει στο Άργος και στο Ναύπλιο. Όσο αφορά την μεταφορά των δεματοποιημένων σκουπιδιών σε άλλη περιφέρεια, η περιφερειακή διοίκηση Πελοποννήσου φέρεται να έχει προτίνει στους Δήμους σχέδιο μεταφοράς στο οποίο θα συμμετέχει η Περιφέρεια με 100.000ευρώ και οι δήμοι με 50.000 πράγμα που βρίσκει αντίθετους όλους τους δήμους.

Φεύγουν τα σκουπίδια από τα Δίδυμα;

Η Περιφέρεια θα συνδράμει οικονομικά για την απόσυρση των δεμάτων από τα Δίδυμα, δεσμεύτηκε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο, στην συζήτηση για το θέμα με τους δεματοποιητές, που έφερε ο Περιφερειακός Σύμβουλος των Οικολόγων Πρασίνων Λάμπρος Μπούκλης.
Το περιφερειακό συμβούλιο δέχθηκε ότι χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για απελευθέρωση του χώρου στα Δίδυμα από την πληθώρα των δεμάτων και για την προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στους κατοίκους ο Περιφερειάρχης τους διαβεβαίωσε ότι το σύνολο των προτάσεών τους θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, μέτρηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, λήψη μέτρων για αποφόρτιση από δέματα και για βελτίωση της απόδοσης του δεματοποιητή.

Ανακοίνωσε επίσης ότι βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία το πρόγραμμα για μια πολιτική ανακύκλωσης με πρωταρχική αντίληψη τη διαλογή στην πηγή. Αρχικά το πρόγραμμα αυτό θα έχει μηδενικό κόστος για την τοπική κοινωνία, θα αφορά τις μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες των νομών, θα γίνει όμως ειδική πρόβλεψη για την Ερμιονίδα.

«Δεν επιλέξαμε εμείς τους δεματοποιητές. Αυτό έγινε με υπογραφές των δημάρχων και του ΦΟΔΣΑ, που είχαν εγκρίνει τον ΠΕΣΔΑ. Η ευθύνη της Περιφέρειας συνίσταται στην ολική διαχείριση και τη στρατηγική του σχεδιασμού. Η ολική διαχείριση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα μετά το 2004. Πρώτη η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα διαθέτει δικό της μηχανισμό ανακύκλωσης που θα της προσδίδει ανεξαρτησία» πρόσθεσε ο κ. Τατούλης. Ο κ. Τατούλης πάντως δεν διευκρίνισε ποιος είναι ο μηχανισμός αυτός της ανακύκλωσης και αφού είναι αυτό στα σκαριά γιατί προέβη σε διεθνή διαγωνισμό στον οποίο δεν αποκλείονται προτάσεις καύσης που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τους ποιο ειδικούς σε θέματα διαγωνισμών και κατασκευής εργοστασίου «αντιμετώπισης των σκουπιδιών», το θέμα του εργοστασίου, όποιο και αν είναι θα χρειαστεί 2-3 χρόνια μέχρι να υλοποιηθεί.

Δημοπρατούνται πολλά έργα τις επόμενες εβδομάδες

Το αυτονόητο, το οποίο ωστόσω δεν τηρείται, ότι δηλαδή «Κανένα έργο δεν θα θεωρείται τελειωμένο και δεν θα παραλαμβάνεται αν δεν έχει ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο στο σύνολό του, με συνεπαγόμενη την κίνηση των νομικών διαδικασιών για προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε κάθε άλλη περίπτωση» φέρεται αποφασισμένος να εφαρμόσει ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, για τα έργα του ΕΣΠΑ.
«Υιοθετούμε νέα προσέγγιση πλέον σε ότι αφορά τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, διαφορετική από τη διαχειριστική λογική που είχε υιοθετηθεί για το πρόγραμμα σε εξέλιξη από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές από τις οποίες το παραλάβαμε. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα με εντατικοποίηση της προσπάθειας και αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και στο συντομότερο χρονικό διάστημα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.Ο κ. Τατούλης έδωσε εντολή να προχωρήσουν οι υπηρεσίες τάχιστα τις διαδικασίες δημοπράτησης και σύνταξης των συμβολαίων όλων των ενταγμένων έργων, προκειμένου να ξεκινήσει παράλληλα και η διαδικασία υλοποίησής τους. Ζήτησε επίσης να αποσταλεί έγγραφο προς όλους τους δικαιούχους των συμβασιοποιημένων έργων, ούτως ώστε να διαπιστωθούν όλα τα πιθανά προβλήματα και να δοθούν έγκαιρα οι ενδεδειγμένες λύσεις.Κατά τη διάρκεια της αναλυτικής εξέτασης  όλων των έργων, μεγάλος αριθμός των οποίων θα έχει δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2012, ο Περιφερειάρχης επανέλαβε την εντολή του να δοθεί τέλος στο σχεδιασμό και υλοποίηση φαραωνικών και πολυέξοδων έργων χωρίς ανταπόκριση στις ρεαλιστικές ανάγκες της κοινωνίας.

26/1/12

Έφτασε το τέλος για την Καραθώνα;

του Άκη Γκάτζιου

ΘΕΤΙΚΗ ή αρνητική εξέλιξη για το Ναύπλιο θα είναι η επερχόμενη παραχώρηση της Καραθώνας σε ξένους επενδυτές;

Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ για μια ακόμα φορά φαίνεται ότι θα πιαστεί στον ύπνο, αφού όπως αποκαλύπτει η «Καθημερινή της Κυριακής» Άραβες επενδυτές έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την παραλία.

ΈΦΤΑΣΕ το τέλος για την Καραθώνα; Ποιοι όροι θα εφαρμοστούν αν δοθεί για αξιοποίηση η περιοχή σε ξένους επενδυτές; Οι ντόπιοι θα συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε όλο το μήκος της παραλίας ή θα περιοριστούν σε ένα τμήμα της;

Ο δήμος θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα ακίνητα ή θα χάσει ότι απόκτησε τα προηγούμενα χρόνια με πολλούς αγώνες;

ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΕΙ ή θα ζημιωθεί η περιοχή από μια επένδυση στην Καραθώνα που όντως παραμένει αναξιοποίητη; Και πώς θα αξιοποιηθεί ώστε να προστατευτεί η μοναδική παραλία του Ναυπλίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα φοβάμαι ότι δεν θα δοθούν ποτέ, αλλά θα διαπιστωθούν όταν δεν θα είναι αναστρέψιμη η κατάσταση.

Το κουρδιστό ρολόι

Του Βασίλη Καπετάνιου
Ανθρώπινος σίφουνας μπήκε ο Γιάννης στο γραφείο του, με τα μάτια καλημέριζε τους συναδέλφους του, με το ένα χέρι άνοιγε τον υπολογιστή, με το άλλο έπαιρνε μια γουλιά καφέ , με το ένα πόδι έβαζε το υποπόδιο στην θέση του με το άλλο πόδι τραβούσε την καρέκλα του, πάτησε το πράσινο κουμπί του τηλεφώνου για να ακούσει τα μηνύματα, άνοιξε το ημερολόγιο του. Σαράντα πέντε χρονών και δούλευε με ταχύτητα εικοσάρη . Ανώτατο στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας βραβευμένος πέντε φορές ως ο καλύτερος υπάλληλος της εταιρείας.Ακούγονταν τα φωνητικά μηνύματα, ο υπολογιστής τον ενημέρωνε ότι είχε επτά νέα ηλεκτρονικά μηνύματα. Η πρώτη ευχάριστη έκπληξη της ημέρας, έλαβε μήνυμα από τον φίλο και συμμαθητή του τον Πέτρο, τον γιατρό. Ενώ περίμενε να ανοίξει το μήνυμα, τα μάτια του γέμισαν δάκρυα, η καρδιά του μπήκε σε ακανόνιστους ρυθμούς και δάχτυλα των χεριών του ήταν σε ακατάπαυστο τρέμουλο. Ευτυχώς η μεγάλη γυάλινη οθόνη τον προστάτευσε από τα μάτια των συναδέλφων του.

Ήταν πολιτική της εταιρείας να μην υπάρχουν τοίχοι ανάμεσα στους υπαλλήλους μόνο γυάλινες επιφάνειες για να διευκολύνεται η επικοινωνία και η ομαδικότητα. Παρ όλα αυτά ο καθένας δούλευε σε φρενήρης ρυθμούς ταμπουρωμένος πίσω από την γυάλινη επιφάνεια της οθόνης του.

Συνήλθε σχετικά γρήγορα και διάβαζε το μήνυμα του Πέτρου , έψαχνε με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης παλιούς συμμαθητές για να οργανώσουν ένα αποκριάτικο αντάμωμα μετά από τριάντα χρόνια. Ο Πέτρος ήταν ο καλύτερος παθολόγος της πόλης αλλά ο Γιάννης όλα αυτά τα χρόνια ούτε μια γρίπη δεν είχε περάσει. Είχαν χαθεί τα τελευταία χρόνια. Πρώτη φορά ένοιωσε τέτοια παράξενα συμπτώματα δεν άνοιξε τα άλλα μηνύματα έφυγε για το ιατρείο του φίλου του.

-Γιάννη νομίζω ότι όλα αυτά που μου περιέγραψες είναι ψυχοσωματικές αντιδράσεις, μην ξεχνάς ότι σε λίγο φτάνουμε στα πενήντα , περάσαμε τα μισά του δρόμου, είναι και δύσκολα τούτα τα χρόνια, πολύ το άγχος . Θα κάνουμε μια σειρά εξετάσεων για να αποκλείσουμε οποιοδήποτε οργανικό παράγοντα.

Οι εξετάσεις έγιναν και όλοι οι οργανικοί δείκτες ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο.

-Πέτρο από την πρώτη μέχρι την δεύτερη επίσκεψη σε σένα είχα ξανά τα ίδια αρκετές φορές. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το ανεξήγητο κλάμα.Μια φορά με έπιασε ενώ οδηγούσα, καλά που δεν με είδε κανείς να γίνω ρεζίλι.

-Γιάννη νομίζω θα χρειαστείς κάποιου είδους ψυχολογική βοήθεια θα πρέπει να σε δει κάποιος ψυχίατρος.

-Πέτρο δεν διαφωνώ με αυτά που λες εσύ είσαι ο ειδικός. Αλλά να με την δουλειά μου είναι δύσκολο να μπαινοβγαίνω σε ιατρεία ψυχιάτρων και μετά να πουλάω συμβόλαια υγείας. Είμαστε μια κλειστή κοινωνία ….. καταλαβαίνεις.

-Αν είσαι θετικός για μια τέτοια βοήθεια σου έχω την πιο διακριτική λύση. Ο πεθερός μου κορυφαίος ψυχίατρος έχει αποσυρθεί σε ένα μικρό σπίτι ανάμεσα Τημένιο και Μύλους. Τον είχα καθηγητή σοφός άνθρωπος . Για τα γεράματα του ήθελε να είναι να είναι κοντά μας και αυτόνομος για αυτό μένει εκεί. Δεν ασκεί πια το επάγγελμα αλλά θα του μιλήσω και θα σε δεχτεί. Μετά το τελευταίο ουζερί το τρίτο σπίτι, έχει μια καμάρα στην εξωτερική πόρτα στολισμένη με μια επιγραφή γραμμένη με το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο Να πας αύριο το απόγευμα θα σε περιμένει .

-Τι ώρα ;

-Ότι ώρα θέλεις εκεί θα είναι.

Την άλλη μέρα το απόγευμα ο Γιάννης έφτασε στο σπίτι του πεθερού του Πέτρου. Η καμάρα με την επιγραφή γραμμένη στην αρχαία γραμματοσειρά ήταν σωστό οδηγό σημείο. Στο μυαλό του είχε την κλασική εικόνα του σεβάσμιου ηλικιωμένου γιατρού με το κουστούμι την γραβάτα τον τοίχο με τα πτυχία του. Τον καλωσόρισε όμως ένας ζωηρός εβδομηντάρης. Ντυμένος με μια λευκή βαμβακερή παλαιομοδίτικη φανέλα όπως φορούσε ο παππούς του, είχε ανασηκώσει τα μπατζάκια του λινού παντελονιού του και ήταν ξυπόλυτος, Δεν πρόλαβε να πει τίποτα.

-Έλα μέσα Γιαννάκο πάμε στην πίσω αυλή. ( Τον χτύπησε φιλικά στην αριστερή ωμοπλάτη. Το άγγιγμα του γέρου του έδωσε μια πατρική ζεστασιά. Σαν να ήταν η ωμοπλάτη του ένα κουμπί του βίντεο που πατήθηκε και το μυαλό του άρχισε να προβάλει εικόνες από τον συχωρεμένο τον πατέρα του.)

Περνώντας μέσα από το σπίτι είδε ότι ουσιαστικά τοίχοι δεν υπήρχαν αλλά μόνο βιβλιοθήκες. Ο τεράστιος όγκος των βιβλίων του έδωσε την σιγουριά ότι είχε έρθει επιστήμονα. Αλλά η μια έκπληξη διαδεχόταν την άλλη.

Ο παππούς τον έβαλε να κάτσει στο δεύτερο ψάθινο σκαμπό της αυλής απέναντι του, ενώ αυτός άρχισε να φτιάχνει τα δίχτυα του που είχε μέσα σε πλαστικές λεκάνες. Ο Γιάννης του διηγήθηκε τα παράξενα συμπτώματα.

-Γιάννη θέλω να κλείσεις τα μάτια σου να φανταστείς ότι σήμερα είναι Δευτέρα πρωί ξυπνάς και θέλω να μου περιγράψεις τι ακριβώς κάνεις μέχρι να ξαναπάς για ύπνο.

Ο Γιάννης κοίταξε το ρολόι δεν περίμενε ότι θα έπαιρνε τόσο χρόνο η επίσκεψη του στο γιατρό. Ασυναίσθητα ενώ άρχισε να διηγείται τις καταιγιστικές εικόνες δράσης της αγχωμένης καθημερινής πραγματικότητας του, πήρε και αυτός μια λεκάνη με δίχτυα και άρχισε να τα φτιάχνει όπως ο γιατρός. Ξανακοίταξε το ρολόι του δύο φορές μέχρι να τελειώσει την διήγηση των εικόνων του καθημερινού του μαραθώνιου.

-Έχετε κάτι να μου προτείνετε;

-Ναι, βγάλε τα παπούτσια και τις κάλτσες σου!!!!.

-Τι είπατε ;

-Ότι σου είπα σήκω, και το ρολόι σου να το αφήσεις πάνω στο σκαμνί θα το πάρεις όταν γυρίσεις.

-Γιατί που θα πάω.

-Να βγεις έξω να περπατήσεις στην παραλία με τους φοίνικες.

Για κάποιο λόγο που δεν μπορούσε να κατανοήσει και να εξηγήσει, ο Γιάννης ο οικονομολόγος της τετράγωνης λογικής , υπάκουσε στις «παλαβομάρες»του γιατρού. Θύμωσε όταν τα πέλματα του διάβηκαν την υγρή άσφαλτο αλλά ένοιωσε μια παράξενη γαλήνη όταν άρχισε να περπατά στην άμμο. Κάθε βήμα και μνήμη, Εδώ σε αυτή την παραλία τους έφερνε με το λεωφορείο ή μάνα για τα καλοκαιρινά μπάνια, σε αυτή την θάλασσα έμαθε κολύμπι. Σε αυτή την θάλασσα πνίγηκε ο χαρταετός που πετούσε με τον πατέρα του , σε αυτή την παραλία ή πρώτη κοπάνα με φίλους για καφέ στην παραλία. Το μνημονικό ταξίδι τον χαλάρωσε πολύ, ξεχάστηκε γύρισε πίσω μετά από μία ώρα. Ο παππούς γιατρός είχε τελειώσει με τα δίχτυα του και είχε ετοιμάσει δυο καφέδες. Ο Γιάννης φόρεσε ξανά το ρολόι του και κοίταξε την ώρα, είχε σπαταλήσει πολύ χρόνο. Αλλά με ένα νεύμα του παππού πήρε την θέση του να απολαύσει το καφεδάκι του.

-Έχεις κουρδιστό ρολόι;

-Όχι … αλλά νομίζω έχω ένα από εκείνα τα παλιά με την αλυσίδα , μου το άφησε ο μακαρίτης ο πατέρας μου.

-Να κλειδώσεις το ηλεκτρονικό σε ένα συρτάρι, για τρεις μέρες να έχεις μαζί σου το κουρδιστό , την τρίτη μέρα να ανοίξεις αυτόν τον φάκελο και αν χρειαστείς κάτι περνάς ξανά.

Η χαλάρωση που ένοιωσε ο Γιάννης από την ξυπόλυτη βόλτα τον έπεισε να ακολουθήσει την συμβουλή του γιατρού. Πάνω στο γραφείο του δίπλα σε ένα σωρό ηλεκτρονικά μηχανήματα και το παλιό ρολόι του πατέρα. Αιφνιδιάστηκε λίγο όταν είδε από τις τζαμαρίες να μπαίνει ο πελάτης που είχε ραντεβού. Τελικά η οργάνωση του χώρου εργασίας με τζαμαρίες είχε και ένα καλό. Κοίταξε το ρολόι και έδειχνε μισή ώρα διαφορά από το ρολόι του υπολογιστή. Κουρδιστό ήταν σταμάτησε!! Αφού τελείωσε την συνάντηση με τον πελάτη του και έκλεισε ένα σημαντικό συμβόλαιο πήρε το ρολόι στο χέρι του για να το κουρδίσει. Δείκτης και αντίχειρας έκαναν την επαναλαμβανόμενη κίνηση για το κούρδισμα, αυτή η κίνηση ήταν σαν τραβούσε ένα καρούλι με ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια. Φίλοι, αυλές γειτόνων,πόρτες ανοιχτές, γόνατα ματωμένα , μπάλα με κονσερβοκούτια καλαμένια ποδήλατα,όλη η γειτονιά μαζί να παρακολουθεί τον «άγνωστο πόλεμο». Μετά από μερικά δευτερόλεπτα τελείωσε το κούρδισμα του ρολογιού, το έκλεισε στην παλάμη του και άρχισε να νοιώθει την τεχνική της ε(αυτό)- ανακάλυψης που τον οδήγησε ο σοφός παππούς γιατρός. Ο έντονος ρυθμός της ζωής του , η επιθυμία του να προωθήσει την καριέρα του απαιτούσε να κάνει πολλά πράγματα και δράσεις ταυτόχρονα, Έκανε πολλά πράγματα αλλά δεν βίωνε τίποτα. Τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια μεγάλωνε συνεχώς η παραγωγικότητα του και ελαττώνονταν συνεχώς οι μνήμες του. Όταν οι μνήμες έφτασαν σε οριακό σημείο το κορμί έδωσε τα σήματα πανικού και της κατάθλιψης. Χωρίς μνήμες δεν λειτουργεί ούτε ο υπολογιστής, σκέφτηκε.

Το παλιό ρολόι έκανε μια χαρά την δουλειά του. Έφτασε και η τρίτη που έπρεπε να ανοίξει τον φάκελο που του είχε δώσει ο γιατρός. Σκέφτηκε ότι κάτι σπουδαίο θα ήταν και ήθελε να του δώσει έναν εορταστικό χαρακτήρα. Η ημέρα ήταν ηλιόλουστη, έφυγε από την δουλειά του και πήγε στο παραλιακό ουζερί στο Τημένιο. Άφησε το φάκελο πάνω στο μεταλλικό τραπεζάκι και παράγγειλε ένα ούζο. Σήκώσε το νερωμένο ούζο και χαιρέτησε τον λαμπερό ήλιο. Με μια οδοντογλυφίδα άνοιξε προσεκτικά το φάκελο. Δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια , δεν ένοιωθε ούτε τρέμουλο ούτε ταχυκαρδία, τώρα ήξερε γιατί έκλαιγε. Έκλαιγε για μια ζωή που δεν ήταν αυτός.

Σε σχήμα καμάρας όπως στην πόρτα του γιατρού με αρχαίους ελληνικούς χαρακτήρες είχε γράψει ο σοφός θεραπευτής,

«Ζήσαμε την ζωή κάποιου άλλου και ύστερα πεθάναμε εμείς» Τάσος Λειβαδίτης.

Την ίδια φράση κοίταξε στην εξώπορτα αλλά δεν την είδε,τώρα την διάβαζε και την συνειδητοποιούσε. Έβγαλε τα παπούτσια και τις κάλτσες του

-Επιστρέφω σε λίγο (είπε στο έκπληκτο γκαρσόνι) ετοίμασε μου άλλο ένα ούζο,

-Είστε καλά κύριε…Γιάννη;

-Καλύτερα από ποτέ, απογειώθηκα γιατί γειώθηκα… ( έβγαλε την γραβάτα του και την άφησε στην καρέκλα ) έστω και τώρα στα μισά του δρόμου επιστρέφω σε μένα έπαψα να ζω σαν κάποιος άλλος .

Περπατούσε ξυπόλυτος πάλι στην άμμο, ένα ξαφνικό αεράκι πήρε ψηλά τα λόγια του ποιητή, χάρτινος γλάρος, άρχισε να βουτά στην θάλασσα. Στο βάθος κάποιος ψάρευε, μέσα από λεκάνες κάποιος πετούσε δίχτυα στην θάλασσα, ίσως ήταν ο γιατρός. Δεν χρειάστηκε να τον ξαναδεί.

Αναζητώντας τις Αλκυονίδες

του ΄΄Ακη Ντάνου

ΣΕ έναν νομό που διαρκώς παραπαίει, γίνεται ακόμα ποιο αναγκαία η παρουσία των «ηλιόλουστων ημερών» μέσα στην οικονομική παγωνιά. Την εποχή που μεσουρανούσε ο Δίας, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα όταν με μια του εντολή συμμορφωνόταν ακόμα και ο καιρός.

ΜΠΟΡΕΙ η Αλκυόνη σήμερα να μην ψάχνει τα παιδιά της καλώντας τα στις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα, εξ άλλου υπάρχει το facebook που τα έχει όλα καταχωρημένα ή το Twitter για να τα ακολουθήσει κανείς, όμως η αγορά ψάχνει αγωνιωδώς να βρει τη σωτηρία της στις εκπτώσεις.

ΤΟΣΑ και τόσα έργα που οι πολιτικοί μας Ταγοί κατονομάζουν σαν αναπτυξιακά, δεν πρόσφεραν σχεδόν ούτε μια νέα θέση εργασίας, κι όμως αυτοί συνεχίζουν να τάζουν Αλκυονίδες μέσα στην καταχειμωνιά της ανεργίας.

ΣΕ πρόσφατη παρουσίαση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Αργολίδα, λέγε με εργοστάσιο αφαλάτωσης δηλαδή, ακούστηκαν πολλοί απ τους εισηγούμενους την άποψη αυτή από την πίσω πόρτα, να μιλάνε για εκατοντάδες θέσεις εργασίας που θα φέρει το …γκολφ στην Ερμιονίδα;

ΟΣΟΥΣ δηλαδή έφεραν και οι ανεμογεννήτριες στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν. Μία ή δύο θέσεις το πολύ, ενώ κατέλαβαν όλες τις βουνοκορφές μας. Αλλά ακόμα κι αν έφερναν λίγη ζεστασιά στην χειμαζόμενη απ την ανεργία Αργολίδα, με τι μισθούς θα κάλυπταν τις θέσεις;

ΜΕ ΜΙΣΘΟΥΣ «μισθωτής σκλαβιάς» φυσικά γιατί όλοι όσοι μίλησαν εκ νέου για αναπτυξιακό έργο, αυτοί οι ίδιοι ή τα κόμματα που εκπροσωπούν ψήφισαν το μνημόνιο της εξαθλίωσης ή το εφαρμοστηκό νόμο του μνημονίου.

ΑΣ ΜΗΝ πανηγυρίζουν λοιπόν και ας μην κράζουν υποκριτικά για να βρουν τα παιδιά τους. Οι Αλκυονίδες θα επιστρέψουν στον νομό, όταν αυτή η φουρνιά των αχυρανθρώπων της εξουσίας θα έχει «καεί» σε εξαγνιστική πυρά, για να μην μολύνουν το έδαφος και υπόγειο υδροφορέα.

25/1/12

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.1.2012

18/1/12

Η έκδοση 12.1.2012

Η πείνα οδηγεί σε ακρότητες αλλοδαπούς και έλληνες

Μπορεί κάποιοι να υπερηφανεύονται ακόμα πως υπήρξαν υπουργοί στην μεταπολίτευση και να περνούν με κόκκινο τους σηματοδότες, κάποιοι άλλοι όμηροι της πολιτικής των πρώτων αναγκάζονται σήμερα να κρύψουν την περηφάνια τους κάτω από μια κουκούλα και να σκύψουν στο βάθος των κάδων των σκουπιδιών αναζητώντας την τροφή που θα τους κρατήσει στην ζωή. Κάποιοι άλλοι πάλι έβαλαν στο μάτι τα χιλιάδες περιστέρια των πόλεων ελπίζοντας πως με τα χέρια και λίγα ψίχουλα θα μπορέσουν να κερδίσουν έναν μικρό μεζέ.
Τα 300 άτομα περίπου που σιτίστηκαν τις γιορτές από τον δήμο Άργους καθώς και άλλα τόσα περίπου που σιτίστηκαν και ενισχύονται συχνά από την εκκλησία και τις εκκλησιαστικές οργανώσεις, αποτελούν την αρχή ενός φαινομένου που αναμένεται να πάρει τεράστιες διαστάσεις τους επόμενους μήνες. Σε γειτονιά του Άργους μέσα σε μια κατοικία λίγων τετραγωνικών στοιβάζονται πάνω από 10 αλλοδαποί κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Με κομμένο το ρεύμα, αναγκάζονται να παρακάμψουν το ρολόι και τους κανόνες ασφαλείας της ΔΕΗ για να νικήσουν το σκοτάδι, ενώ για τις ανάγκες τους σε νερό καταφεύγουν στα πάρκα και από δημόσιες βρύσες και μπεκάκια γεμίζουν πλαστικά μπουκάλια.

Ήδη ο βάλτος του Άργους και η περιοχή από Βελανιδιά προς Ανδρίτσα έχουν αποψιλωθεί από δέντρα αφού ρουμάνοι, πακιστανοί αλλά και έλληνες όταν δεν χρησιμοποιούν τις κλαίουσες, τις λεύκες, τις  ακακίες, τις σκλήθρες και τις Ιτιές κλπ. για ιδία θέρμανση τις μοσχοπουλούν για καυσόξυλα.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, την Κυριακή το πρωί τρείς βούλγαροι προσπαθούσαν να δελεάσουν με σουσάμι και ψωμάκι τα περιστέρια και με τα χέρια να τα πιάσουν, χωρίς τουλάχιστον να το καταφέρουν όση ώρα τους παρατηρούσαμε. Φαινόμενα κοινωνικού φαταλισμού και εξαθλίωσης που δεν αποτελούν μέρος κάποιου τηλεοπτικού ρεπορτάζ αλλά συμβαίνουν έξω από την πόρτα μας, αν δεν συμβαίνουν ήδη μέσα στην αυλή μας. Για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων και προπάντων για την προστασία των ίδιων των θυμάτων της οικονομικής κατάστασης θα πρέπει η πολιτεία, ο δήμος, η εκκλησία και διάφορες οργανώσεις πολιτών να ενισχύσουν τα κοινωνικά παντοπωλεία και τα κοινωνικά «ξενοδοχεία» όπου αυτά μπορούν να δημιουργηθούν πριν αρχίσουμε να μετράμε νεκρούς από την πίνα και το κρύο.

Να μην βάλουν χέρι οι τράπεζες στις καταθέσεις των αγροτών

Την αντίδρασή του στην δυνατότητα των τραπεζών να δεσμεύουν τους λογαριασμούς καταθέσεων και καταβολής των επιδοτήσεων οφειλετών τους αγροτών εξέφρασε ομόφωνα το ΠΕΣΥ Πελοποννήσου, αποφασίζοντας να στηριχτούν οι πρωτοβουλίες για την «προστασία του δικαιώματος ζωής και επιβίωσης των αγροτών» που αντιμετωπίζουν το σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει από την απόφαση του Υπουργείο Οικονομικών να προσφέρει την δυνατότητα στις τράπεζες να δεσμεύουν τους λογαριασμούς καταθέσεων και καταβολής των επιδοτήσεων οφειλετών τους αγροτών.
Η Περιφέρεια έχει ήδη παρέμβει με έγγραφο της προς τις υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ για το συγκεκριμένο θέμα.

26 νοσοκόμες και 1 νοσοκόμος απ την Αμερική για το Άργος

Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά νοσηλευτές από τις ΗΠΑ επισκέφτηκαν το νοσοκομείο Άργους στο πλαίσιο πρακτικής εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά όμως οι νοσηλεύτριες και ο νοσηλευτείς έγιναν δεκτοί στο δημαρχείο της πόλης πράγμα που τους έδωσε την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις στον δήμαρχο του Άργους Δ. Καμπόσο. Αυτό που έκανε άσχημη εντύπωση στις νοσηλεύτριες ήταν τα σκουπίδια που συναντά κανείς στην Ελληνική ύπαιθρο, αλλά και στον δήμο Άργους, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Δήμαρχο που θα έπρεπε να απολογηθεί για τον τρόπο αντιμετώπισης των σκουπιδιών και της καθαριότητες εδώ και δεκαετίες. Ο Δήμαρχος Άργους αναφέρθηκε στην έλλειψη πολιτικής βούλησης από πλευράς της πολιτείας στην αντιμετώπιση των σκουπιδιών, αλλά και στην έλλειψη προσωπικού στους δήμους για να υπάρξει η απαιτούμενη των καιρών καθαριότητα.
Αντιλαμβανόμενες το πρόβλημα οι επισκέπτριες αντιπρότειναν την λαϊκή συμμετοχή στην καθαριότητα και την «υιοθεσία» περιοχών ή δρόμων από γείτονες, ομάδες πολιτών ή ακόμα και από οικογένειες πιστές στο δόγμα «μην ρωτάς τι μπορεί να κάνει το κράτος, στην περίπτωσή μας ο Δήμος, για σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για αυτό».

Φυσικά, πέρα απ το θέμα της καθαριότητας οι φιλοξενούμενες έμειναν ενθουσιασμένες με τις ομορφιές και την ιστορία της περιοχής και πάνε απ` όλα απ` την φιλοξενία που τους προσφέρθηκε.

15 άδειες στο Άργος

Συνολικά δεκαπέντε άδειες Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου θα χορηγήσει για το έτος 2012 ο Δήμος Άργους- Μυκηνών:
- Πέντε συνολικά άδειες τύπου Α΄ οι οποίες ισχύουν για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης ( στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας σε όλη τη χώρα.
- Δέκα συνολικά άδειες τύπου Β΄, οι οποίες ισχύουν για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί (Δήμος).
Οι  ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας υπαιθρίου πλανόδιου  εμπορίου  θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι  την 31η  Ιανουαρίου 2012 :
1. Βεβαίωση ανεργίας
2. Αντίγραφο Α.Δ.Τ.
3. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού  σημειώματος φόρου εισοδήματος
4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη σύνδεσης με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής άδειας λαϊκής ή δημοτικής αγοράς
6. Πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία ή φορέα από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ο αιτών ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του 2ου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.3377/2005.
Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται έως και την  31/01/2012 στο γραφείο της Δ.Ε. Κουτσοποδίου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

14/1/12

Θα …πιεί Ανάβαλο και η Αρκαδία

Νερό από τον Ανάβαλο θα πάρει και η Κυνουρία, αφού το αίτημα ετών του δήμου Βόρειας Κυνουρίας έγινε δεκτό από τον αντιπεριφερειάρχη Τάσο Χειβιδόπουλο. Όπως προκύπτει από δήλωση του περιφερειακού συμβούλου της Αρκαδίας Παναγιώτη Βαλασόπουλου, ο κος Χειβιδόπουλος με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη δεσμεύτηκε ξεκάθαρα ότι «στην μελέτη θα συμπεριληφθεί και το χρόνιο αίτημα του δήμου Β. Κυνουρίας για υδροδότηση του δήμου, όπως αυτή εκφράζετε και από την σημερινή δημοτική αρχή».
Δήλωσε σχετικά ο κος Βαλασόπουλος: «…Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Π.Σ. εισήχθησαν προς συζήτηση ως προς ημηρεσίας, δυο σημαντικά θέματα για την περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αρκαδία. Τόσο το θέμα των στερεών αποβλήτων όσο και αυτό του Ανάβαλου αποτελούν προβλήματα που χρόνια ταλανίζουν τον τόπο μας».

Ειδικά για τον Ανάβαλο και την «δέσμευση» Χειβιδόπουλου είπε: «Στο θέμα του Ανάβαλου υπήρξε μετά από παρέμβαση μου, αλλά και συνολικά των συναδέλφων, ξεκάθαρη δέσμευση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, ότι στην μελέτη θα συμπεριληφθεί και το χρόνιο αίτημα του δήμου Β. Κυνουρίας για υδροδότηση του δήμου, όπως αυτή εκφράζετε και από την σημερινή δημοτική αρχή. Είναι σημαντική εξέλιξη και αυτός ήταν ο όρος που τόσο εγώ όσο και ο συνδυασμός μας έβαλε, για να υπερψηφίσουμε την πρόταση. Και στα δυο θέματα περιμένουμε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της πλειοψηφίας και θα παρακολουθούμε από κοντά κάθε νέα ενέργεια ή εξέλιξη.

 Είναι πλέον ιστορική ευθύνη όλων μας, να πάμε τον τόπο μας, ένα βήμα εμπρός.

Μοναδική ελπίδα της πατρίδος, είναι όσοι έχουν δύναμη, γνώση ,πολιτική βούληση ν’ ανοίξουν νέους δρόμους . Σε αυτούς ανήκει η επόμενη μέρα, αυτή είναι η ευθύνη μας, στις γενιές που έρχονται…».

Αλλά και σε ανακοίνωση της Περιφέρειας επισημαίνεται σχετικά με την τοποθέτηση Χειβιδόπουλου ότι ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στο έργο του Αναβάλου τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο με περιφερειακό ενδιαφέρον, καθώς έχει άμεση συνάφεια με τις περιοχές της Βόρειας Κυνουρίας, του Αργολικού πεδίου και της Ερμιονίδας. Η εγκατάσταση αυτή θα παρέχει λύσεις υδροδότησης κατά τους θερινούς μήνες, όταν και εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου κατά τη συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου 2011 αποφάσισε ομόφωνα την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη να υποβάλλει συμπληρωματική, στην παλαιότερη της ΔΕΥΑ Ναυπλίου, πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού της πηγής Αγίου Γεωργίου Κυβερίου (Ανάβαλος).

Κατά τη συζήτηση του θέματος εξετάστηκε η αξιοποίηση της πηγής του Αναβάλου, η οποία παρουσιάζει τη μέγιστη δυναμικότητα από πλευράς παροχής, αλλά και την καταλληλότερη ποιότητα για χρήση μετά από επεξεργασία.

Τέλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε και το φράγμα της Τζερτζελιάς, το οποίο θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην υδροδότηση της περιοχής της Ερμιόνης.Συμπληρωματική πρότασηΜε ταχύτατες διαδικασίες η περιφέρεια προχώρησε στην υποβολή συμπληρωματικής πρότασης σε αυτή που είχαν καταθέσει οι ΔΕΥΑ Ναυπλίου και Άργους για την ύδρευση των δύο πόλεων αντίστοιχα, ζητώντας την ύδρευση όλου του νομού Αργολίδας από την πηγή του Αναβάλου.

Όπως ανακοινώθηκε, στόχος είναι να γίνει το έργο βιώσιμο και με διαχειρίσιμο κόστος και να αξιολογηθεί ως Περιφερειακού ενδιαφέροντος λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος όλης της Περιφερειακής ενότητας Αργολίδας.

Η πηγή του Αναβάλου παρουσιάζει την μέγιστη δυναμικότητα από πλευράς παροχής, αλλά και την καταλληλότερη ποιότητα για χρήση μετά από επεξεργασία. Η επεξεργασία θα γίνεται σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού, ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις για χρήση του σαν πόσιμο.

Το έργο θα ανταποκρίνεται τόσο σε σημερινά δεδομένα όσο και σε ρεαλιστικές προσεγγίσεις για την 20ετία και 40ετία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα επιλεξιμότητας και η κατασκευή να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν.

Η διαδρομή για ΕρμιονίδαΑπό το εσωτερικό χερσαίο μέρος του Ακρωτηρίου Βουρλιά, θα περάσει ο αγωγός του Αναβάλου και μέσω όρμου Σαλαντίου, θα καταλήξει σε δεξαμενή έξω από την Κοιλάδα. Σε αυτήν την διαδρομή κατέληξαν οι μελετητές αποκλείοντας τα άλλα σενάρια, αφού κρίθηκαν ασύμφορα. Επίσης αποφασίστηκε ότι το τμήμα προς την Κάντια θα ακολουθήσει την διαδρομή Άρια – Λευκάκια – Δρέπανο – Βιβάρι – Ανηφοράκι - Κάντια – Παραλία Ιρίων.

Όπως ανακοινώθηκε σε προωθημένο στάδιο διαβούλευσης με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες βρίσκεται η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επέκτασης του Αναβάλου στην Ερμιονίδα. Ταυτόχρονα, εκπονούνται η Γεωλογική Μελέτη και οι εργασίες υπαίθρου των Τοπογραφικών.

Αναφορικά με το πρώτο τμήμα της όδευσης Άρια – Κάντια, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε βόρεια πορεία μέσω του δρόμου Ναύπλιο – Πυργιώτικα – Αγ. Αντώνιος – Κάντια.

Στο δεύτερο τμήμα Ακρωτήρι Ιρίων - Κοιλάδα, εξετάστηκε τόσο η χερσαία, όσο και η υποθαλάσσια όδευση. Εκτός από την λύση που επελέγη και προαναφέρθηκε, μελετήθηκε η δυνατότητα υποθαλάσσιας όδευσης από το ακρωτήρι Ιρίων στον όρμο Βουρλιάς, μέχρι το ακρωτήρι Κόκκινος στην Κοιλάδα. Η συγκεκριμένη υποθαλάσσια όδευση τελικά αποκλείστηκε, εξαιτίας του μεγάλου βάθους (άνω των 140 μέτρων) που θα συναντούσε ο αγωγός και της αδυναμίας αντιμετώπισης των μεγάλων τεχνικών προβλημάτων.

Επίσης, δεν επελέγη η ανάρτηση του αγωγού επί της βραχώδους ακτής της περιοχής του Ακρωτηρίου Βουρλιά (συνολικού μήκους 7,5χλμ), λόγω σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και αδειοδοτήσεων που θα προκαλούσε.

Συνολικά η χάραξη του αγωγού έχει ένα μήκος 45χλμ και αναμένεται να καλύψει τις τοπικές αρδευτικές ανάγκες σε έκταση 22.000 στρεμμάτων περίπου, με παροχή 2.500κ.μ./ώρα.

Αναφορικά με το θέμα, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, τόνισε ότι «Το έργο έχει αρκετό δρόμο μπροστά του, όμως είναι σημαντικό ότι ήδη άρχισαν να κατατίθενται και να εγκρίνονται οι μελέτες υλοποίησής του».

40% κάτω τα τροχαία

Mείωση 40 % σημείωσαν τα τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της Πελοποννήσου τον Δεκέμβριο. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, έδωσε στη δημοσιότητα συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου του 2011, στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
Ειδικότερα σημειώθηκαν:

9 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όσα είχαν συμβεί και το Δεκέμβριο του 2010.

9 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ατόμων έναντι 11 το Δεκέμβριο του 2010 (μείωση 18%).

22 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμου έναντι 47 το Δεκέμβριο του 2010 (μείωση 57%).

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών καταγράφηκαν συνολικά 58 παθόντες (έναντι 103 το 2010). Ειδικότερα καταγράφηκαν:

11 νεκροί έναντι 12 το Δεκέμβριο του 2010.

10 σοβαρά τραυματίες έναντι 13 το  Δεκέμβριο του 2010.

37 ελαφρά τραυματίες έναντι 78 το Δεκέμβριο του 2010.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:

Παράβαση προτεραιότητας.

Απόσπαση προσοχής οδηγού.

Υπερβολική ταχύτητα.

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.

Αντικανονικό προσπέρασμα.

Ανεπαρκές το Μουσείο Επιδαύρου

Την ανάγκη ίδρυσης νέου Μουσείου Επιδαυρίας στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου επισημαίνει ο βουλευτής Γιάννης Ανδριανός, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Π. Γερουλάνο.
Να σημειωθεί ότι με ομόφωνη απόφασή του ο πρώην Δήμος Ασκληπιείου τόνισε ότι η απόφαση 6/22-2-2000 του Κ.Α.Σ. περί επέκτασης του υπάρχοντος Μουσείου είναι βιαστική, δεν τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί ανοικοδόμησης εντός της α’ Αρχαιολογικής Ζώνης και τις προϋποθέσεις κατασκευής του έργου αφού δεν έχει συνταχθεί χωροταξική και μουσειολογική μελέτη, και, ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση χωροταξικής και μουσειολογικής μελέτης για την ίδρυση νέου Μουσείου Επιδαυρίας.

Με δεδομένα τα παραπάνω είναι σκόπιμη η πρόσκληση άμεσης σύσκεψης των επικεφαλής όλων των αρμόδιων φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ΕΟΤ, ΟΕΣΜΕ, ΚΑΣ) προκειμένου να εξεταστεί τόσο το συγκεκριμένο θέμα ίδρυσης νέου Μουσείου όσο και όλα τα άλλα χρονίζοντα θέματα του αρχαιολογικού χώρου.

13/1/12

Οι εκπτώσεις και η στήριξη της τοπικής αγοράς

Άρθρο του Άκη Γκάτζιου


ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ στηρίζει τις ελπίδες του αυτή τη φορά ο εμπορικός κόσμος, αφού η αγοραστική κίνηση των ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς δεν έδωσε την απαιτούμενη ώθηση, ώστε τα μαγαζιά να αντέξουν τη νέα χρονιά.

Η ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ επίθεση που έχουν δεχθεί από την ίδια την πολιτεία, η οποία με τις καθημερινές νέες εισφορές και τα χαράτσια της, δίνει το τελικό χτύπημα στα καταστήματα που ήδη έχουν πληγεί από την ξηρασία στα ταμεία τους, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν στηριχτεί έμπρακτα η τοπική αγορά από τους ντόπιους της κάθε περιοχής. Τα λέγαμε ξανά και τα επαναλαμβάνουμε:

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ λοιπόν και οι καταστηματάρχες να προσφέρουν από την πλευρά τους ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μόνον έτσι θα πεισθεί ο καταναλωτής να ψωνίσει από από την τοπική αγορά, κυρίως τώρα που μετράει το κάθε του ευρώ. Και για να προτιμήσει να ψωνίσει ο καταναλωτής από τα τοπικά μαγαζιά, δεν αρκεί μόνο η πρόθεση αλλά και οι πραγματικά χαμηλές τιμές που θα προσφέρουν οι ντόπιοι έμποροι.

ΕΣΤΩ και αυτά τα λιγοστά ψώνια που θα κάνει ο καθένας μας τις ημέρες των εορτών είναι πολύ σημαντικό να γίνουν στα ντόπια καταστήματα, αφού η βιωσιμότητα των περισσοτέρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρέμεται από μία κλωστή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι καταναλωτές αλλά και οι έμποροι, ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα τις τιμές τους.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ της τοπικής αγοράς αφορά όλους μας, αφού διατηρεί θέσεις εργασίας, δημιουργεί εισοδήματα για την περιοχή και εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των  κατοίκων.

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ επομένως την τοπική αγορά, στηρίζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης, αφού τα χρήματα δεν φεύγουν από τον τόπο και επιστρέφουν εδώ.

Μισθολογικό κόστος

Άρθρο του Άκη Ντάνου

ΜΙΑ νέα ορολογία εισήχθηκε πρόσφατα στην πολιτική, οικονομική και δημοσιογραφική ορολογία της χώρας μας προετοιμάζοντας το έδαφος για νέες επιδρομές εις βάρος των εργαζομένων. Πρόκειται για το «Μισθολογικό Κόστος» το οποίο αντικαθιστά τον μισθό, δηλαδή την αμοιβή για την παραγόμενη εργασία.

ΚΟΣΤΟΣ! και όπου κόστος περικοπές και όχι απολύσεις! Αυτό θα πρέπει να το συγκρατήσουμε στο μυαλό μας γιατί εκεί ακριβώς αποσκοπούν: Να μειώσουν το κόστος εργασίας για να αυξήσουν το περιθώριο των κερδών τους κι όχι να αυξήσουν σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των ανέργων προκειμένου να συμπιέσουν τους μισθούς προς τα κάτω.

Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ των μισθών προς τα κάτω με μεγάλη αύξηση της στρατιάς των ανέργων έχει ήδη εγκαταλειφθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο καπιταλισμός ξέρει πολύ καλά πως για να αυξάνει τα κέρδη του χρειάζεται ή να πουλάει ή να νοικιάζει ή να δανείζει και αυτό μπορεί μόνο να γίνει όταν υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι να αγοράσουν ή να πληρώσουν και χωρίς έστω υποτυπώδεις μισθούς αυτό δεν γίνεται.

ΣΤΗΝ περίπτωση μιας μεγάλης στρατιάς ανέργων, η κοινωνική σταθερότητα θα έμπαινε σε αμφισβήτηση, αφού απ την μια μεριά θα έπρεπε να καταβάλλονται κάποιες παροχές προς αυτούς που θα σήμαιναν κόστος χωρίς οικονομικό όφελος και απ την άλλη θα ήταν σαν να έβαζε κανείς λάδι στην φωτιά των κοινωνικών αναταραχών.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ λοιπόν μια Αργολίδα που το μισθολογικό κόστος θα συμπιέζετο στο να καλύπτει κάτι παραπάνω απ` τις ζωικές ανάγκες των Αργολιδέων. Τα κέρδη των εταιριών παραγωγής χυμών θα εκτοξεύονταν στα ύψη, όπως και τα κέρδη των εταιριών που ασχολούνται με τον τουρισμό, αφού θα παρήγαγαν σε χαμηλές τιμές και θα πωλούσαν στους λοιπούς ευρωπαίους σε τιμές που θα πλησίαζαν τα δικά τους, σαφώς υψηλότερα από τα δικά μας, μισθολογικά κόστη.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ όμως τι θα γινόταν, αν στην Αργολίδα η Ανεργία κάλπαζε και άλλο ακόμα ψηλότερα απ` ότι είναι. Οι λίγοι εργαζόμενοι θα γίνονταν κοινωνικός στόχος των ανέργων και η επιθετικότητα αυτή θα μπορούσε να θέση σε μεγάλη δοκιμασία τις κοινωνικές σχέσεις οδηγώντας σε άτυπο εμφύλιο τους εργαζόμενους και διασαλεύοντας την κοινωνική ειρήνη θα απωθούσε όποιον θα ήθελε να επισκεφτεί την περιοχή.

Το κούτσουρο και είμαστε όλοι χαλυβουργοί

Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
Οι δυο Πετρήδες παππούς και εγγονός επέστρεφαν με τον «Ζορό» το παλιό συλλεκτικό αμάξι του παππού , στην αυλή του σπιτιού τους. Στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ο Χαράλαμπος , γιος του ενός Πέτρου και πατέρας του άλλου τραβούσε ένα μεγάλο κούτσουρο από την αποθήκη ξύλων. Σήμερα ήταν κανονισμένη οικογενειακή συνάντηση και ο Χαράλαμπος είχε αναλάβει τον ρόλο του ψήστη. Κρατώντας το μεγάλο κούτσουρο σαν κεφάλι άγριου ζώου που σκότωσε στο δάσος είδε τους δυο Πετρήδες και φώναξε:

-Καλώς τα οργισμένα νιάτα ( ο τόνος της φωνής του χαρακτηριστικά ειρωνικός). Τελειώσατε την επαναστατική σας εκδρομή και ήρθατε για μεζεδάκι;

Παππούς και εγγονός συνηθισμένοι στις πολιτικές ειρωνείες του Χαράλαμπου δεν έδωσαν σημασία. Κατέβασαν από τον «Ζορό» δυο τυλιγμένα πανό και τα άφησαν για προστασία από πιθανή βροχή κάτω από το μπαλκόνι του ισογείου. Πήραν μαζί τα σκαλοπάτια για τον πρώτο όροφο. Η τηλεόραση για άλλη μια φορά πρόβαλε  τον τρομοκρατικό της ρόλο, παίζοντας εφιαλτικές – εκβιαστικές ειδήσεις με τα τέρατα συμπληγάδες να μας βάζουν το δίλημμα μέσα ή έξω από το ευρό.

-Εξήντα μέρες και αντέχουν για άλλες τόσες και στις τηλεοράσεις ούτε κουβέντα για τους απεργούς της χαλυβουργίας. ( Είπε αντί για καλησπέρα ο παππούς, ενώ ο γιος του τακτοποιούσε το μεγάλο κούτσουρο στο τζάκι.)

-Πατέρα ( πήρε το λόγο ο μικρός Πέτρος) ήταν πραγματικά φανταστικά, ένοιωθες να ζεις μέσα σε κοινότητα. Δεν ήταν μόνο η πορεία. Από την ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας υπάρχει μεγάλη κοινωνική συμπαράσταση, Φουρνάρηδες στέλνουν δωρεάν καρβέλια ψωμί για να στηρίξουν τα σπίτια των απεργών, μανάβηδες φρούτα , στο χώρο της απεργίας ολόκληρες οικογένειες και γειτονιές μαζί….

-Εσύ να κοιτάξεις να τελειώσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς το μεταπτυχιακό σου, βλέπεις ότι έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα. Η επανάσταση μπορεί να περιμένει! ( Καθώς έλεγχε την ψησταριά, πιάστηκαν τα δάχτυλα του στα σύρματα και ο Χαράλαμπος πήρε ένα πληγωμένο θυμωμένο ύφος ) Είδα και τον παππού σου, τα έδωσε όλα για την δημοκρατία, αντίσταση και το κόμμα και παραλίγο να μην έχουμε ούτε ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι μας.

-Γιατί γιόκα μου έμεινες ποτέ νηστικός στα χέρια μας ; ( Φώναξε η γιαγιά Μαρία από την κουζίνα, ετοίμαζε τα κρέατα μαζί με την νύφη της. Τους ήξερε χρόνια πατέρας και γιος σε μόνιμη πολιτική κόντρα. Οι πρώτες κουβέντες που αντάλλαξαν σήματα πολέμου για πολιτική  σύρραξη.)

-Γιατί μητέρα εννοείς ότι έμεινε νηστικός στα δικά μου χέρια; (Ευτυχώς η λεκτική συνομωσία των δυο γυναικών κατέληξε σε ένα εφησυχαστικό ξέσπασμα γέλιου.)

-Δεν μου λες Χαράλαμπε αυτό το μεγάλο κούτσουρο θα βάλεις για να ψήσουμε;

-Ναι πατέρα φτάνει είναι αρκετά μεγάλο.

Το κούτσουρο για να καεί παρέα θέλει, θέλει και αυτό τον σύντροφο του. Έπρεπε να βάλεις δυο μαζί για να γίνουν κάρβουνα. Και τα κούτσουρα για να εκπληρώσουν τον σκοπό πρέπει να είναι σε κατάσταση  κοινωνίας!!!

-Αμάν πατέρα οι παρωπίδες σου, ακόμα και στα κούτσουρα μαρξιστική ανάλυση θα κάνεις.

-Γυναίκα πάρε τούτη την ρακή να την πιούμε για μετά, μας την κέρασαν κάτι φίλοι από την πορεία. ( Κοίταξε τον γιο του με δαδιά και πηγμένο πετρέλαιο είχε φουντώσει στις φλόγες το μεγάλο κούτσουρο.) Πάω να κάνω ένα γρήγορο μπανάκι και βγαίνω έξω να ψήσω!!! Για να είμαστε σίγουροι!!!

Ο παππούς σε λίγα λεπτά είχε κάνει το μπάνιο του, φορούσε τις μαύρες του φόρμες και τον μαύρο σκούφο όταν έφτασε στο καθιστικό. Ο γιος του θαύμαζε το φλογισμένο του έργο, το κούτσουρο  φαινόταν ότι χαροπάλευε τυλιγμένο στις φλόγες από τα δαδιά και το πηγμένο πετρέλαιο.

-Πους πας χριστιανέ μου έξω με τέτοιο κρύο και μετά το μπάνιο, βάλε κάτι πάνω σου ( φώναξε η γιαγιά Μαρία όταν είδε τον παππού να βγαίνει έξω στο μπαλκόνι) .

-Δεν θέλετε να φάμε ψητά σήμερα;

-Ε ναι το είπαμε ( είπε  ο γιος του κατακόκκινος από την ζέστη κοιτώντας με  υπερηφάνεια το φλογισμένο επίτευγμα του) .

-Τα φαινόμενα απατούν, θέλει και η φωτιά συνεργασία, κοινότητα για να δώσει κάρβουνα. Εγώ πάω έξω να ανάψω την φουκού και θα πυρωθώ από εκεί μην ανησυχείς (είπε στην γυναίκα του).

Ο παππούς βγήκε στο μπαλκόνι πήρε την φουκού την μακρόστενη ψησταριά του, μόνο αυτός έψηνε σε αυτή και τώρα μάθαινε και τον εγγονό του. Έβαλε μια σειρά από ξύλα σχηματίζοντας μια πυραμίδα και πάνω τους ένα κύλινδρο από κονσερβοκούτι «το καλόγερο» όπως τον έλεγε και φούντωσε την φουκού του. Μόλις άρχισαν να δυναμώνουν οι φλόγες ήρθε στο μεγάλο μπαλκόνι και ο εγγονός του.

-Παππού τι γίνεται, διαγωνισμό ψησίματος έχουμε;

-Πήγαινε φέρε δυο ρακιές και τα λέμε.

Όταν μπήκε μέσα ο μικρός Πέτρος είδε τον πατέρα του να ξαναβάζει κάτω από το μεγάλο κούτσουρο δαδιά και πήγματα πετρελαίου για να φουντώσει ξανά το κούτσουρο. Οι φλόγες είχαν χαθεί.

-Γιαγιά που έβαλες την ρακή; ( Η γιαγιά ήταν απορροφημένη μέσα στην κουζίνα μαζί με την νύφη της κάνοντας ετοιμασίες για το βραδινό τραπέζι.)

-Πίσω από την ρίγανη είναι έλα πάρε την , ο παππούς σου τι κάνει έξω;

-Γιαγιά ο παππούς ετοιμάζει να ψήσουμε, (και χαμηλώνει συνωμοτικά την φωνή του) ο γιος σου δεν βλέπω να φτιάχνει κάρβουνα για ψήσιμο στο τζάκι.

Η γιαγιά σήκωσε τα μάτια της και από ένα κενό που είχε το διαχωριστικό κουζίνας καθιστικού είδε το μεγάλο κούτσουρο και κατάλαβε τις αναποτελεσματικές  προσπάθειες του γιου της. Όλα τα δαδιά να έκαιγε το κούτσουρο δεν πρόκειται να έδινε κάρβουνα ούτε αύριο το πρωί, άσε που με τα πήγματα πετρελαίου θα έπαιρνε μυρωδιά και το κρέας.-Δεν κατάλαβα ότι τα πολιτικά τους ήταν για το κούτσουρο, νόμιζα ότι τα λέγανε για την πορεία. Έγιναν τίποτα επεισόδια;

-Τι επεισόδια να γίνουν γιαγιά οικογενειάρχες είναι που μάχονται για ένα κομμάτι ψωμί , δεν πουλάει ο ταξικός τους αγώνας θέαμα, ούτε καψίματα ούτε τραυματίες για αυτό δεν τον προβάλλουν τα ΜΜΕ. Έπρεπε να ήσουν και εσύ να θυμηθείς τα παλιά.

-Πάρε την ρακή και πήγαινε έξω στον παππού σου!

Οι φλόγες στο τζάκι είχαν φουντώσει και πάλι αλλά προσωρινά με τα τεχνητά βοηθήματα αναφλέξεως. Η γιαγιά πίστεψε ότι τώρα που οι φλόγες ήταν πάλι στις δόξες τους ήταν η κατάλληλη στιγμή να πλησιάσει τον γιο της,

-Χαραλαμπάκο να σου πω κάτι …

-Ναι μάνα .

-Να ο πατέρας σου, τον ξέρεις, είναι πεισματάρης άναψε την δικιά του φωτιά έξω … αντί να έχουμε δυο ψησταριές δεν κάνεις τόπο στην οργή να ψήσουμε έξω να μην τσικνίσουμε και το σπίτι.

-Μάλλον έτσι πρέπει να γίνει ( Ο Χαράλαμπος είδε από την μεγάλη τζαμαρία ότι η φωτιά του πατέρα του είχε φουντώσει και είχε αρχίσει να δίνει τα πρώτα κάρβουνα. Ο γιος του έπιασε το βλέμμα του και με νόημα τον κάλεσε για μια ρακή) Πάω έξω να τους κάνω παρέα.

Η γιαγιά ανακουφισμένη πήγε στην κουζίνα. Οι άντρες έξω βάλανε και μουσική και σε μια εύθυμη ατμόσφαιρα θυμόνταν διάφορα παλιά γεγονότα από την οικογενειακή ζωή. Μέσα της είχε μια ανησυχία, ο γέρος αντάρτης δεν είχε σχολιάσει ακόμα την αποτυχία του γιου τους να ανάψει την φωτιά. Δεν ήθελε και πολύ το κακό  να γίνει χρονιάρα μέρα. Μέσα σε απλάδες ήταν έτοιμα τα φαγητά και περίμεναν τον παππού να σταυρώσει το τελευταίο χριστόψωμο.

Αυτό ήταν ένα έθιμο της γιαγιάς, έφτιαχνε τέσσερα ή πέντε χριστόψωμα και σε όλα έβαζε ένα φλουρί, μια χάρη ζητούσε από τον άντρα της να σταυρώσει το ψωμί και να ονοματίσει τα κομμάτια. Ο παππούς δεν της χάλασε ποτέ αυτό το χατίρι.

-Μια στιγμή (είπε ο παππούς και μπήκε στο δωμάτιο του) πήγε και έφερε ένα απόκομμα εφημερίδας με φωτογραφία από τους αγώνες τον εργατών, «είμαστε όλοι χαλυβουργοί» ο τίτλος  του άρθρου, το έβαλε πάνω στο τζάκι. Βγήκε έξω και έφερε πέντε μικρά κούτσουρα) Πετράν έλα να  με βοηθήσεις. ( Ο Πέτρος πήγε πρόθυμα κοντά του) Κοίτα Πέτρο το μεγάλο κούτσουρο είναι το μεγάλο κεφάλαιο, η εξουσία, όσα δαδιά ψευτοεπαναστάσεις και να του βάλεις από κάτω αυτό με το βάρος του και τον όγκο του θα κλείσει το οξυγόνο και θα παραμείνει κούτσουρο. Κοίτα τώρα και τα μικρά κούτσουρα είναι οι πραγματικοί επαναστάτες που αν λειτουργήσουν ενωμένοι θα μπορέσουν να προσφέρουν τα κάρβουνα που θέλει η κοινότητα τους. Θα θυσιαστούν οι ίδιοι αλλά αποδυναμώνουν και το κούτσουρο. ( Με τα πέντε μικρά κούτσουρα παππούς και εγγονός έφτιαξαν μια μικρή πυραμίδα από την μια το μεγάλο κούτσουρο και από την άλλη τα μικρά. )

-Παππού η συλλογική και οργανωμένη δράση θα δώσει το οξυγόνο που χρειάζεται η φωτιά να φουντώσει για ώρα και να γκρεμίσει την εξουσία.

-Ακριβώς αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν μερικοί – μερικοί!!!

-Στο τέλος μόνο με θυσίες η δύναμη της εξουσίας θα έχει γίνει το ίδιο και λιγότερη από αυτή των επαναστατών.

-Αλλά αυτό προϋποθέτει θυσιαστική λογική απέναντι στην κοινότητα που δεν την έχουν όλοι οι «επαναστάτες» …. Μην μου θυμίζεις τα παλιά και τις διασπάσεις και τα άλλα. (Είπε η γιαγιά με έντονο πυροσβεστικό ύφος γιατί ήθελε να σταματήσει τις πολιτικές αναφλέξεις. Ο παππούς σηκώθηκε καθάρισε τα χέρια του και ετοιμάστηκε να κόψει το πέμπτο χριστόψωμο, Οι φλόγες στο τζάκι δυνάμωσαν για τα καλά.

Μετά τους Αγίους και του σπιτιού ήταν το κομμάτι του παππού , ο παππούς γύρισε και είδε την εικόνα από τον αγώνα των εργατών της χαλυβουργίας αντί να πει ο όνομα του είπε:

- Στους εργάτες της χαλυβουργίας. (Φάνηκε το κομμάτι με το πέμπτο φλουρί. Ο γιος  του κάτι ετοιμάστε να πει αλλά ακούστηκε ένα δυνατό κραχ στο τζάκι. Το μεγάλο κούτσουρο έσπασε στα τρία και από πάνω του έπεσαν τα άλλα πέντε μια περήφανη φλόγα ανέβαινε στην καπνοδόχο.)   

-Στους συλλογικούς αγώνες που δικαιώνονται ( είπε ο Χαράλαμπος και τσούγκρισε το ποτήρι του γεμάτο αμερικάνικο αναψυκτικό με το ρακοπότηρο του πατέρα του ).

-Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους (είπε ο παππούς συγκινημένος από το παιγνίδι της τύχης(;) που έπαιξαν τα κούτσουρα οι φλόγες και το χριστόψωμο).

-Καλή όρεξη ….αμάν  πια!!! (Είπε αυστηρά η γιαγιά και πήρε την πρώτη αχνιστή μπριζόλα.)

*Η ιστορία είναι σχεδόν φανταστική, η ατάκα «θέλει το κούτσουρο παρέα να καεί» είναι της μητέρας  μου την μετέφερε η γυναίκα μου όταν έβαλα ένα μεγάλο  κούτσουρο να καεί στο τζάκι…. Πήρε τρεις μέρες για να καρβουνιάσει…

11/1/12

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.1.2012

3/1/12

Η έκδοση 29.12.2011

Ψηφιακή δυτική Αργολίδα

Ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες και θα ολοκληρωθεί στις  6 Ιανουαρίου η δημόσια διαβούλευση για ένα πολύ μεγάλο έργο στον Δήμο Άργους –Μυκηνών με στόχο την προβολή της περιοχής για την ανάπτυξη του πολιτισμού, του εκπαιδευτικού τουρισμού κλπ. Η Διάρκεια Έργου είναι 25 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
και ο προϋπολογισμός του (με ΦΠΑ) ανέρχεται στις 903.055,00 Ευρώ. Πρόκειται ίσως για έναν από τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς τέτοιου είδους έργου σε πανελλαδικό επίπεδο, όταν για άλλους δήμους τα ποσά που εγκρίθηκαν δεν υπερβαίνουν τις 200.000Ευρώ. Το έργο είχε αρχικά ενταχθεί από την προηγούμενη δημοτική Αρχή μετά από προσπάθειες του κ. Γιώργου Αναγνώστου και η σημερινή δημοτική αρχή μετά από κάποιες βελτιώσεις που επέφερε το οδήγησε στην σημερινή δημόσια διαβούλευση. Όπως ειπώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, το έργο «είναι εύπλαστο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του Καλλικράτειου Δήμου και να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης» .

Αντικειμένου του Έργου

Ο μόνος εμπλεκόμενος φορέας είναι ο Δήμος Άργους - Μυκηνών. Στόχος του παρόντος έργου είναι η δημιουργία τουριστικών κινήτρων και η προβολή τους στο κοινό ώστε να δημιουργηθεί τουριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή.  Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και, ως είθισται, χαρακτηρίζεται από διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών ενεργητικής συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και την ενδυνάμωση του αισθήματος ευθύνης και καθήκοντος του πολίτη απέναντι στην κοινωνία.
Στην αρμοδιότητα του Δήμου Άργους - Μυκηνών ανήκουν οι τοπικές υποθέσεις, αυτές δηλαδή που αναφέρονται στην προαγωγή των συμφερόντων των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του, όπως σχετικά αναφέρεται στο Νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.
Αντικείμενο του έργου είναι να ενισχύσει υπάρχουσες υποδομές προβολής και θα εγκαταστήσει νέες, με σκοπό την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της αρχαίας αλλά και νέας πόλεως του Άργους και της ευρύτερης περιοχής. Οι δράσεις αποσκοπούν αφενός στη δημιουργία εκθεσιακού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, αφετέρου στη προβολή των παραπάνω τοπικά όσο και παγκόσμια. Το αποτέλεσμα αυτών των δράσεων θα είναι η δημιουργία τουριστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στη πόλη του Άργους σε ελληνικό και ξένο κοινό, ενώ θα δημιουργήσει ψυχαγωγικές δυνατότητες πολιτιστικού χαρακτήρα για τον ντόπιο πληθυσμό. Τέλος, οι δράσεις θα δημιουργήσουν πρότυπα και κίνητρα για τοπικής εμβέλειας ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού.

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ