Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

28/11/07

Σχεδιασμός για στέγαση των μαθητών στο Ναύπλιο

Μετά την μεγάλη συζήτηση που έχει γίνει για το σοβαρό θέμα της στέγασης των σχολείων στο Ναύπλιο και τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, ο δήμαρχος Ναυπλίου Παναγιώτης Αναγνωσταράς, απαντά συνολικά στο υπόμνημα του συλλόγου της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Ναυπλίου, που ζητούσαν με υπογραφές τους να έρθει για συζήτηση το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δήμαρχος:
Εις ότι αφορά το πρόβλημα της στέγασης του 2ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου (περιοχή Ν. Βυζάντιο), ο Δήμος Ναυπλίου με την από 27/7/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Αρ. Αποφ. 294/07) ενέκρινε την δημιουργία τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην έκταση ιδιοκτησίας Κ.Ε.Μ.Χ.
Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης εμβαδού 35 στρεμμάτων. Από το σύνολο της συγκεκριμένης έκτασης τα 20 περίπου στρέμματα παραχωρούνται στο Δήμο Ναυπλίου για την κατασκευή σχολικών κτιρίων και τα υπόλοιπα 15 στρέμματα θα παραμείνουν στο Κ.Ε.Μ.Χ προς ιδία αξιοποίηση.
Όπως ανακοίνωσα και προφορικά στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το υπ’ αριθμ. Φ. 913.1/200/95045 Σ. 2258/20/8/07 έγγραφό του, έκανε δεκτό το αίτημά μας όπως αυτό είχε διατυπωθεί στην υπ’ αριθμ. 294/07 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Το θέμα λοιπόν αυτό βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και εξασφαλίζουμε 20 περίπου στρέμματα γης για τη δημιουργία των σχολικών κτιρίων που έχει ανάγκη ο Δήμος Ναυπλίου.
Παράλληλα κινούμεθα και για την παραχώρηση προς το Δήμο Ναυπλίου του κτιρίου των καπναποθηκών που γειτνιάζει με το 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο. Από τις 10/1/06 εκκρεμεί αίτημά μας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κοντό. Οι επαφές μας με τον Υπουργό συνεχίζονται και ευελπιστούμε ότι και αυτό το θέμα θα λυθεί προς όφελος της σχολικής κοινότητας.
Επομένως όσα αναφέρονται σε μια παράγραφο του υπομνήματός σας ότι οι ‘υποσχέσεις έχουν δοθεί κατά καιρούς, τίποτα όμως δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα’ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και μάλλον απορρέουν από μη ενημέρωσή σας επί του θέματος.
Εις ότι αφορά την κατασκευή νέας πτέρυγας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, ήδη η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας εκπονεί μελέτη για την κατασκευή της συγκεκριμένης πτέρυγας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Και το τονίζω αυτό γιατί θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η κατασκευή νέων σχολείων ανήκει στην αρμοδιότητα της Ν.Α. Αργολίδας, ενώ η εξασφάλιση οικοπέδων για σχολεία ανήκει στους Δήμους.
Επίσης σας ενημερώνω ότι η χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας πτέρυγας θα ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα κατασκευών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας μέσω του Ο.Σ.Κ.
Ο Δήμος Ναυπλίου με την υπ’ αριθμ. 366/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραχωρήσει συγκεκριμένο Δημοτικό Οικόπεδο στην περιοχή Ροδίου έτσι ώστε να κατασκευαστεί εκεί από τον Ο.Σ.Κ νέο κτίριο νηπιαγωγείου. Ο Ο.Σ.Κ έχει αποδεχθεί το αίτημά μας και αναμένουμε την έναρξη της ανέγερσης του νέου κτιρίου.
Εις ότι αφορά οποιαδήποτε αιτήματα για συντηρήσεις και επισκευές έχουν σταλεί εγγράφως μέχρι και τις 30/10/07, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας επιχορήγησε τη σχολική επιτροπή έκτακτα για την αντιμετώπιση των αναγκών.
Θα πρέπει όμως οι Διευθυντές των σχολείων να αναφέρουν εγγράφως τα προβλήματα, έτσι ώστε να μας γίνονται γνωστά και να επιλύονται.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας επισημάνω ότι από το έτος 2003 που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, έχουμε κάνει σημαντικές προσπάθειες για τα σχολικά κτίρια.
Σας υπενθυμίζω ότι:
Επισκευάσαμε και ανακαινίσαμε το μέχρι τότε επικίνδυνο κτίριο του 1ου Λυκείου Ναυπλίου
Κατασκευάσαμε ένα νέο κτίριο βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή των εργατικών κατοικιών
Κατασκευάζεται νέο κτίριο παιδικού σταθμού στην περιοχή Ευαγγελίστριας, στην Πρόνοια. Το κτίριο θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2007.
Άμεσα ξεκινά η κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή Κούρτη. Το κτίριο σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί θα κατασκευάσει ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας με δικά του έξοδα σε οικόπεδο του Δήμου που έχουμε παραχωρήσει.
Έχει ήδη κατασκευαστεί νέο κτίριο νηπιαγωγείου στην περιοχή του 4ου Δημοτικού Σχολείου το οποίο βέβαια τώρα χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όμως μετά την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου σε ιδιόκτητα κτίρια, το συγκεκριμένο κτίριο του νηπιαγωγείου θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο μας.

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ