Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

8/4/09

Στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ τα Ξενία, με ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή

Πέντε ερωτήματα προς τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης θέτουν για την εταιρία «Αργολικός Ήλιος» που έχει εκμισθώσει από την ΕΤΑ τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα στο Ναύπλιο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τσούκαλης και Μιχάλης Παπαγιαννάκης.
Συγκεκριμένα ρωτούν τον υπουργό:
1. Ποιό είναι ακριβώς το ποσό που έχει καταβάλει από το έτος 2000 και μέχρι σήμερα στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α.) η εταιρία «Αργολικός Ήλιος» για την εκμίσθωση των τριών τουριστικών συγκροτημάτων στην πόλη του Ναυπλίου (Ξενία Παλλάς, Ξενία και Αμφιτρύων) και ποιο το ποσό που οφείλει η εν λόγω εταιρία από μισθώματα;
2. Έχει ελεγχθεί το κατά πόσον η μισθώτρια εταιρία έχει κατασκευάσει κτήρια κατά παράβαση των όρων της σύμβασης μίσθωσης και εάν έχει κάνει έργο που δεν προβλέπεται σ΄ αυτήν;
3. Ποιος ο λόγος για τον οποίο το ένα από τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα παραμένει κλειστό, παρά τη σύμβαση μίσθωσης και για ποιό λόγο δεν έχει γίνει το έργο για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων στην κλειστή αυτή ξενοδοχειακή μονάδα, όπως έχει συμφωνηθεί;
4. Για ποίο λόγο η εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α.) δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης και σε δικαστική επιδίωξη των αξιώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση μίσθωσης με τη μισθώτρια εταιρία;
5. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να αποτραπούν άλλες παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον;
Οι βουλευτές ζητούν ακόμα να τους παραδοθούν τα έγγραφα που αφορούν τη μισθώτρια εταιρία «Αργολικός Ήλιος» και αποδεικνύουν τα μίσθια που καταβάλει για τα παραπάνω ξενοδοχειακά συγκροτήματα, σε σχέση με τη διαφορά που πηγάζει από τη σύμβαση μεταξύ ΕΤΑ και της εταιρίας αυτής.
Όπως επισημαίνεται στη ερώτηση που κατατέθηκε στην βουλή στις 31 Μαρτίου «την 21η Ιανουαρίου 2000 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων (Ε.Τ.Α.) και της εταιρίας «Αργολικός Ήλιος» για την εκμίσθωση τριών τουριστικών συγκροτημάτων στην πόλη του Ναυπλίου (Ξενία Παλλάς, Ξενία και Αμφιτρύων).
Η σύμβαση αυτή προέβλεπε την εκμίσθωση των συγκροτημάτων αυτών για τριάντα χρόνια (άρθρο 1ο της σύμβασης μίσθωσης) έναντι ετησίου μισθώματος τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (1.320.616 ευρώ) που θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή (άρθρο 7ο της σύμβασης μίσθωσης). Επίσης προέβλεπε ότι η μισθώτρια εταιρία ήταν υποχρεωμένη μέσα σε διάστημα 18 μηνών (άρθρο 9ο της σύμβασης μίσθωσης) να προβεί σε πολύ συγκεκριμένες και επακριβώς καθορισμένες εργασίες στα μίσθια ξενοδοχειακά συγκροτήματα (άρθρο 3ο της σύμβασης μίσθωσης). Τέλος η σύμβαση μίσθωσης (άρθρο 2 παραγ. 2 ) δεν παρείχε τη δυνατότητα στη μισθώτρια εταιρία να επεκτείνει τις ξενοδοχειακές μονάδες και να δημιουργήσει νέες κλίνες».
Στην ερώτηση που κατατέθηκε στη βουλή τονίζεται ακόμη: «Η μισθώτρια ξενοδοχειακή εταιρεία σήμερα λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τα δύο από τα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα (Ξενία Παλλάς -σήμερα Nafplia Palace και Αμφιτρύων) ενώ το τρίτο ξενοδοχείο παραμένει ακόμα κλειστό εννέα και πλέον χρόνια μετά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης και βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και χωρίς να έχουν γίνει οι εργασίες ανακαίνισης όπως προβλέπει η σύμβαση μίσθωσης. Επίσης παρά τη σύμβαση μίσθωσης και παρότι η περιοχή της Ακροναυπλίας βρίσκεται σε αρχαιολογική Ζώνη Α (πράγμα που αναφέρεται στη σύμβαση μίσθωσης), όπου απαγορεύεται η οποιαδήποτε νέα δόμηση, η ξενοδοχειακή εταιρία έχει προβεί σε ανέγερση νέων κτηρίων στην Ακροναυπλία και στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Nafplia Palace, δημιουργώντας κατ΄ αυτό τον τρόπο νέους όρους και νέα δεδομένα στη μισθωτική σχέση, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού
Δεδομένου ότι: α) Τα τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στον τουρισμό της πόλεως του Ναυπλίου και του Νομού Αργολίδας, β) Η μισθώτρια εταιρία έχει παραβεί τους όρους του διαγωνισμού και της σύμβασης μίσθωσης.

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ