Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

14/5/09

Μαρκογιαννάκης και Τσιατούρας επισκέφθηκαν την Αργολίδα, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στην Αργυρούπολη

Την Αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας επισκέφθηκε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χρήστος Μαρκογιαννάκης συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Βασίλη Τσιατούρα.
Πρόκειται για μια προγραμματισμένη επίσκεψη που αποκτά όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά το τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα στην Αργυρούπολη. Η επίσκεψη έχει και ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον ωστόσο, αφού αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε μεγάλη έξαρση κλοπές στο νομό, που καταγράφονται καθημερινά στα δελτία τύπου της Αστυνομίας.
Σκοπός της επίσκεψης Μαρκογιαννάκη ήταν η ενημέρωση και η άμεση αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, καθώς και η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ.
Τα προβλήματα στην Αργολίδα με τις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό είναι γνωστές και πολλές φορές έχουν διαμαρτυρηθεί και δημόσια οι συνδικαλιστικοί φορείς των ίδιων των αστυνομικών.
Άλλωστε όπως προκύπτει από όσα υποστηρίζει ο αναπληρωτής υπουργός σε απάντησή του σε ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Μανιάτη που αφορούσε την αστυνόμευση στην Ερμιόνη, τα προβλήματα είναι ήδη γνωστά.
«Η αναδιάρθρωση – αναδιοργάνωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο μας και η μεταρρυθμιστική οργανωτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σταδιακά, στο πλαίσιο εφαρμογής του συνολικού οργανωτικού προγράμματος. Ο βασικός προσανατολισμός της οργανωτικής αυτής διαδικασίας συνίσταται στη δημιουργία δυναμικότερων, αποτελεσματικότερων και με μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες υπηρεσιακών μονάδων και στην ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του συνόλου του προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων», επισημαίνει ο κος Μαρκογιαννάκης και προσθέτει:
«Επειδή η ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της λειτουργικότητας και γενικά η αναμόρφωση της διαρθρωτικής και λειτουργικής τους δομής δεν περιορίζεται σε ορισμένες μόνο Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας, αλλά καλύπτει το σύνολό τους, είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η αποσπασματική εξέταση και αντιμετώπιση τοπικής εμβέλειας ζητημάτων».
Ιδιαίτερα για την Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας ο αναπληρωτής υπουργός τονίζει: «Στο σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνεται και η αναδιοργάνωση – λειτουργία των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας και φυσικά των αναφερόμενων στην αναφορά Υπηρεσιών, η οποία δεν είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο αποσπασματικής, του γενικότερου σχεδιασμού αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, ρυθμίσεως.
Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των αστυνομικών Υπηρεσιών, σας πληροφορούμε ότι οι Υπηρεσίες, σήμερα, στελεχώνονται με το απαραίτητο προσωπικό, μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η δύναμη του Σώματος, με ορθολογική κατανομή αυτής, λαμβανομένου πάντα υπόψη και του ισχύοντος καθεστώτος μεταθέσεων του προσωπικού, όπως καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
Στο πλαίσιο αυτό έχει στελεχωθεί και η Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας, με δύναμη η οποία εμφανίζει έλλειμμα έναντι της οργανικής της, όπως συμβαίνει και με άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις που παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα. Επίσης, το Αστυνομικό Τμήμα Κρανιδίου έχει στελεχωθεί με δύναμη η οποία εμφανίζει έλλειμμα έναντι της οργανικής του, ενώ ο Αστυνομικός Σταθμός Ερμιόνης έχει στελεχωθεί με δύναμη όση και η προβλεπόμενη. Πάντως, για την κάλυψη μέρους των κενών οργανικών θέσεων της εν λόγω Διεύθυνσης, προκηρύχθηκαν προς πλήρωση, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους, 7 θέσεις αστυνομικών διαφόρων βαθμών. Επίσης, κατά τη θερινή περίοδο, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, η ανωτέρω Διεύθυνση ενισχύεται με 30 δόκιμους αστυφύλακες. Περαιτέρω θα καταβληθεί προσπάθεια για την ενίσχυσή της και με νέους αστυφύλακες με την έξοδό τους από τη Σχολή, καθώς και με τις συμπληρωματικές μεταθέσεις».
Ο κος Μαρκογιαννάκης τονίζει ακόμα: «Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι σήμερα οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Β’, από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη γίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 και συνεπώς ουδεμία παρέμβαση επιτρέπεται από την Υπηρεσία. Με τις διατάξεις όμως του άρθρου 19 του ανωτέρω π.δ., δίδεται η δυνατότητα στους διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του αστυνόμου Α’, για την ενίσχυση των υφιστάμενων Υπηρεσιών τους.
Σε ό,τι αφορά τις οργανικές θέσεις της εν λόγω Διεύθυνσης, σας ενημερώνουμε ότι με κανονιστική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας που εκδόθηκε το 2003, αλλά και με μεταγενέστερες όμοιες, σε αυτή προβλέπονται, συνολικά, 291 θέσεις αστυνομικού προσωπικού, δύναμη η οποία, σε σχέση με άλλες αστυνομικές Διευθύνσεις που παρουσιάζουν ανάλογα προβλήματα αστυνόμευσης, κρίνεται ικανοποιητική για την αντιμετώπιση των αστυνομικών προβλημάτων της περιοχής ευθύνης της. Ωστόσο, το θέμα της πληρέστερης στελέχωσης των Υπηρεσιών της και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της θα αντιμετωπισθεί και με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης αναδιάρθρωσης - αναδιοργάνωσης των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών που προωθούμε, με την οποία συναρτάται και η ανακατανομή της οργανικής δύναμης αυτών, ώστε να εξοικονομηθεί προσωπικό, που θα διατεθεί σε μάχιμες Υπηρεσίες.
Πέραν αυτών, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην εν λόγω περιοχή, σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της αντεγκληματικής πολιτικής, έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζονται από την Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας ειδικά σχέδια δράσης, τα οποία αναμορφώνονται και εναρμονίζονται, ανάλογα με τις συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο δε αυτό συγκροτούνται γενικά και ειδικά συνεργεία για τη διενέργεια αδικημάτων που προκαλούν ανασφάλεια στους πολίτες. Ακόμη, διατάσσονται και πραγματοποιούνται εποχούμενες περιπολίες, καθ΄όλο το 24ώρο, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα αστυνομικής φύσεως λαμβάνονται αυξημένα αστυνομικά μέτρα από πλέγμα αστυνομικών περιπολιών και ειδικών ελέγχων. Ειδικότερα η περιοχή του Δήμου Ερμιόνης δραστηριοποιείται και η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), καθώς και η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδας.
Τέλος, με την εφαρμογή από το Υπουργείο μας και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας της Πολιτικής Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας, καθώς και του Τριετούς Προγράμματος Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσεων Ελληνικής Αστυνομίας 2008- 2010, των νέων σχεδίων και των πρόσθετων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, σε συνδυασμό με τα συμπληρωματικά μέτρα που λαμβάνουμε για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν το προσωπικό και οι Υπηρεσίες, αναμένουμε περαιτέρω θετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό και στο νομό Αργολίδας και φυσικά στην περιοχή του δήμου Ερμιόνης».

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ