Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

2/6/10

Κύκνειο Άσμα με μελέτες στις Μυκήνες

Αναστάτωση στον Δήμο Μυκηνέων έχει προκαλέσει επιστολή του κ. Γιάννη Ρούμπου που ζητά να πληροφορηθεί για τα έργα και τις μελέτες στον δήμο Μυκηναίων, τον οποίο αποκαλεί Χαρβατίου, ενώ διαχωρίζει την θέση του ως πολίτης επιλέγοντας να αποκαλείται ως «δημότης Προσύμνης Άργους».


Σύμφωνα με την επιστολή του γνωστού δικηγόρου κ. Γιάννη Ρούμπου προς τον Δήμο Μυκηναίων και με κοινοποίηση προς το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών και τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου ζητά «εν σχέσει προς το τεχνικό πρόγραμμα έργων του έτους 2009, να με ενημερώσετε εγγράφως επί των εξής ερωτημάτων. Τα ερωτήματα προέκυψαν από την ανάγνωση της εχούσης τον τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ενότητος.

Ι. Περιγράψτε μου το έργο, για το οποίο αποφασίστηκε η εκπόνησι της κάθε μελέτης;

ΙΙ. Ποιος εξεπόνησε την κάθε μελέτη;

ΙΙΙ. Πόσα χρήματα πήρε;

ΙV. Ποιο όργανο αποφάσισε την εκπόνησι της κάθε μελέτης; Ποιοι από τους μετέχοντες σ’ αυτό (το όργανο) ψήφισαν υπέρ της εκπονήσεως της κάθε επί μέρους μελέτης;

V. Με την ψήφο τίνων ανατέθηκε σ’ αυτόν, στον οποίον ανατέθηκε, η εκπόνησι της κάθε μελέτης; Ποιοι άλλοι ήσαν κατά τον οιονδήποτε τρόπο υποψήφιοι εκπονητές της κάθε μελέτης;

VI. Ποιος ενέκρινε και ποιος παρέλαβε την κάθε μελέτη;

VII. Σε τι ύψος είχε προυπολογισθή η δαπάνη εκπονήσεως της κάθε μελέτης;

VIII. Τίνος ήσαν τα λεφτά, που δόθηκαν ως αμοιβή;

ΙΧ. Σε τι ύψος προυπολογίσθηκε η δαπάνη εκτελέσεως του έργου, για το οποίο εκπονήθηκε η αντίστοιχη μελέτη;

Χ. Πότε θα αρχίση η εκτέλεση του κάθε έργου;

ΧΙ. Πότε αναμένεται να παραδοθή;

ΧΙΙ. Με τίνος επιβάρυνσι θα εκτελεσθή το κάθε έργο;

ΧΙΙΙ. Από ποιες – πλην της υπάρξεως των αναγκαίων κεφαλαίων – προυποθέσεις εξαρτάται η εκτέλεσι του κάθε έργου, για το οποίο εξεπονήθη ή εκπονείται η αντίστοιχη μελέτη; Μήπως επί παραδείγματι – ως προς την υδροδότησιν από τις πηγές της Λέρνας (ή Λέρνης) – προαπαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εχόντων τα επί του αντλουμένου ύδατος δικαιώματα; Και ποιοι είναι οι έχοντες τα σχετικά δικαιώματα; Η ακόμη – ως προς τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού – μήπως η εγκατάστασίς των έχει ως προυπόθεσι την ύπαρξιν ενός ελαχίστου ανά εξυπηρετούμενο οικισμό πληθυσμού;

Η τέλος – ως προς την επέκτασι του δημαρχείου (!!!) – πόσοι και ποιοι πολίτες ερωτήθησαν για το εάν θέλουν να εξακολουθήση να υπάρχη ο από εσάς διοικούμενος δήμος; Πώς προεξοφλείτε τη διατήρησί του ή τη διατήρησι του Χαρβατίου ως έδρας ενός υπό τα σημερινά ή άλλα όρια δήμου; Γιατί δεν περιμένατε να ληφθούν οι περί των δήμων αποφάσεις και μετά να κάνετε τις όποιες σχετικές ή μη δαπάνες;

XIV. Έχετε στο ταμείο σας τα αναγκαία για την εκτέλεσι του κάθε έργου χρήματα;

Υπενθυμίζω τις διατάξεις του άρθρου 10 του Συντάγματος, των σχετικών άρθρων του κώδηκα διοικητικής διαδικασίας και του άρθρου 259 του ποινικού κώδηκος.

Με την επιφύλαξι ν’ ασκήσω κάθε δικαίωμά μου

Ο αιτητής δημότης Προσύμνης Άργους Ιωάννης Π. Ρούμπος δικηγόρος» (σ.σ. διατήρηση ορθογραφίας αρχικού κειμένου).

Από πλευράς δήμου ο Δήμαρχος Μυκηναίων Επαμεινώνδας Μαυρόγιαννης μιλώντας στον «α» υποστήριξε ότι «εντός των ημερών θα δοθεί εμπεριστατωμένη απάντηση στον αιτούντα (σ.σ. κ. Ιωάννη Ρούμπο). Είμαστε πλήρως καθαροί σε όλες τις ενέργειές μας. Πράγματι υπάρχουν πολλές μελέτες στον Δήμο και ο σκοπός των ήταν να εντάξουμε όσο το δυνατό περισσότερα έργα στα διάφορα προγράμματα. Οι μελέτες είναι απαραίτητο στοιχείο για την διασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Ήδη πολλές έχουν τύχει χρηματοδοτήσεων, ενώ κάποιες άλλες, όπως η ύδρευση από την Λέρνα, μπορούμε να ζητήσουμε από τον νέο Δήμο Άργους να υλοποιηθούν. Οι μελέτες δεν πάνε χαμένες. Μεταφέρονται στον Δήμο που θα προκύψει από την συνένωση».

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ