Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

10/6/10

Ανάπτυξη μέσα στην κρίση επιδιώκει ο Χατζημιχάλης – Παρουσίασε τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή μερική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη της εφημερίδας ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ν. 2121/1993)

Τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και την μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και τις προοπτικές που διανοίγονται στο άμεσο μέλλον, παρουσίασε στην Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων στην Αρχαία Ολυμπία, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Φώτης Χατζημιχάλης.

Ο κος Χατζημιχάλης μιλώντας για το ΕΣΠΑ και για τις προοπτικές στο άμεσο μέλλον, επισήμανε τα παρακάτω.

Κεντρικός Στρατηγικός Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η εξασφάλιση της συνέχειας του χώρου, της ισόρροπης χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της αναβάθμισης του επιπέδου ζωής των πολιτών της.

Σ΄ αυτόν τον στόχο ενσωματώνουμε σε κάθε μέτρο, σε κάθε δράση, ως προτεραιότητα της πολιτικής μας, την πολιτική της Πράσινης Ανάπτυξης.

Η επίτευξη του Κεντρικού Στρατηγικού Στόχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την περίοδο 2007 – 2013, θα πραγματοποιηθεί με την επίτευξη των ειδικών επί μέρους στόχων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι οποίοι στηρίζονται σε πόρους συνολικής δαπάνης 417 εκατ. Ευρώ, από την οποία η συγχρηματοδοτούμενη ανέρχεται σε 391 εκατ. Ευρώ.

Οι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι:

«Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας».

Η δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 111 εκατ. Ευρώ

«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής»

Η δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 268,1 εκατ. Ευρώ

«Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα»

Η δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 32,9 εκατ. ευρώ

«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιστοιχούν 5 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη

Αναπτυξιακές κατευθύνσεις

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Περιφερειακού Προγράμματος που έγινε πρόσφατα, και παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και με βάση τους τέσσερις άξονες προτεραιότητας που αναφέρθηκαν, οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις που τίθενται για την Πελοπόννησο είναι οι εξής:

Περιβάλλον

α) Κάλυψη των αναγκών σε περιβαλλοντικές υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

β) Προώθηση / προστασία και ήπια αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης

γ) Βελτίωση / Αναβάθμιση και αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών / ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας, με κύρια κατεύθυνση την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος

Μεταφορές

α) Ενίσχυση και βελτίωση των κύριων εθνικών οδικών δικτύων για την επίτευξη της χωρικής συνέχειας και τη βελτίωση της μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων

β) Ορθολογικοποίηση των παρεμβάσεων στο εσωτερικό / περιφερειακό / τοπικό οδικό δίκτυο και των θαλάσσιων μεταφορικών υποδομών

Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα

α) Ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους

β) Προώθηση της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Τουρισμός – Πολιτισμός

α) Ενίσχυση της ανάδειξης και τουριστική αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και βυζαντινών μνημείων

β) Ενίσχυση των υποδομών σύγχρονου πολιτισμού και των πολιτιστικών δρώμενων στην Περιφέρεια

γ) Διασύνδεση και συμπληρωματικότητα πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών με διαπεριφερειακές δράσεις ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Υγεία – Πρόνοια

α) Αναβάθμιση / βελτίωση και δικτύωση των υποδομών και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης

β) Ενίσχυση των υποδομών αποασυλοποίησης των ψυχικά ασθενών

γ) Ενίσχυση των υποδομών πρόνοιας και κυρίως βρεφονηπιακών υποδομών και υποδομών προστασίας των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων

Εκπαίδευση

α) Ενίσχυση και ορθολογική χωροταξική κατανομή των υποδομών Α΄βάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των νυπιαγωγείων

β) Βελτίωση και επέκταση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ισόρροπη ενίσχυση κτιριακών και εργαστηριακών παρεμβάσεων.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή μερική ή περιληπτική, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη της εφημερίδας ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ν. 2121/1993)

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ