Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

3/6/13

Κοντά στον αδύναμο οικονομικά πολίτη ο Δήμος Άργους-Μυκηνών


Μπορεί την Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ ταλανίζουν Οικονομικά προβλήματα δεκαετιών και μόλις στα 3 τελευταία καταφέρνει να μειώσει το έλλειμμά της, σύμφωνα όμως με όσα διέρευσαν ετοιμάζεται να προωθήσει από 01/07/2013 το «Κοινωνικού Τιμολογίου» που θα χορηγείται σε καταναλωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Γενικά κριτήρια για όλες τις κατηγορίες:

-Η μείωση, 50% επί του γενικού τιμολογίου, θα αφορά σε μία παροχή ύδρευσης της 1ης (κύριας) κατοικίας και εφόσον ο δικαιούχος αναφέρεται στα αρχεία της επιχείρησης ως ιδιοκτήτης ή υπόχρεος.

-Οι δικαιούχοι θα έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλές τους έως το τελευταίο δίμηνο πριν την ένταξή τους στο κοινωνικό τιμολόγιο. Προς τούτο τους παρέχεται η δυνατότητα μέσω δόσεων, όπως αυτό αποφασίσθηκε με την υπ΄αριθμ.53/2013 απόφαση του Δ.Σ.

-Οι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών πλην των πολυτέκνων θα πρέπει να αποδεικνύουν με το αντίγραφο του Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης ή του εκκαθαριστικού τους σημειώματος ότι δεν έχουν εισοδήματα (ενοίκια) πάνω από 12.000,00ευρώ. Το εισόδημα αυτό είναι αντίστοιχο Ακίνητης Περιουσίας πάνω από 200.000,00ευρώ κάτι που δεν καθιστά αναγκαία την υπαγωγή σε «κοινωνικό τιμολόγιο».

-Επικαιροποίηση των δικαιολογητικών τον Ιούνιο κάθε έτους σε όσες κατηγορίες η ισχύς του μειωμένου τιμολογίου είναι ετήσια.

-Οι δικαιούχοι με την υποβολή της αίτησης θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν  την επιχείρηση για μεταβολές που σχετίζονται με την ισχύ του μειωμένου τιμολογίου

 

1.Κατηγορία πολυτέκνων

Μείωση 50% επί του γενικού τιμολογίου για τους πολύτεκνους καταναλωτές.
Για να ισχύσει η μείωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπό τη φροντίδα τους τουλάχιστον τέσσερα (4) τέκνα κάτω των εικοσιπέντε (25) ετών.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

-Έντυπη αίτηση που θα προμηθεύονται οι πολύτεκνοι από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Αντίγραφο του Ε1 ή εκκαθαριστικού τους σημειώματος της Δ.Ο.Υ για πιστοποίηση κύριας κατοικίας, θεωρημένο από Κ.Ε.Π. ή άλλη αρμόδια Αρχή.

 

 

2.Κατηγορία τριτέκνων

Μείωση 50% επί του γενικού τιμολογίου για τους τρίτεκνους καταναλωτές. Για να ισχύσει η μείωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπό τη φροντίδα τους τρία (3) τέκνα κάτω των εικοσιπέντε (25) ετών.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται

-Έντυπη αίτηση που θα προμηθεύονται οι τρίτεκνοι από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Αντίγραφο του Ε1 ή εκκαθαριστικού τους σημειώματος της Δ.Ο.Υ για πιστοποίηση κύριας κατοικίας  & εισοδημάτων από ενοίκια έως 12.000,00 ευρώ, θεωρημένο από Κ.Ε.Π. ή άλλη αρμόδια Αρχή.

 

3.Κατηγορία Α.Μ.Ε.Α.

Μείωση 50% επί του γενικού τιμολογίου

-Οι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη, εφόσον η αναπηρία είναι > 67% .

-Γονείς και Κηδεμόνες παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία για όσο χρόνο θα βρίσκονται στην επιμέλειά τους.

 

4.Κατηγορία  ιατρικώς ευπαθών ομάδων (νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς,..)

Μείωση 50% επί του γενικού τιμολογίου

Για να ισχύσει η μείωση, οι καταναλωτές θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν το νόσημα από το οποίο πάσχουν.

 

5.Κατηγορία  μακροχρόνια άνεργων

Μακροχρόνια άνεργοι, εφόσον παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα πέραν του 12μήνου.

Μείωση 50% επί του γενικού τιμολογίου με ισχύ ενός έτους.

 

 

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ