Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

29/6/13

Τι γίνεται με την πισίνα και το Ξενία;


Η αξιοποίηση του Ξενία στην Ακροναυπλία και του χώρου της παλιάς πισίνας στον Αμφιτρύωνα έρχεται για μία ακόμα φορά στην επικαιρότητα και πρόκειται να τεθεί σε συζήτηση στη Βουλή.

Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο έχει χυθεί πολύ μελάνι και η μη επίλυση του  αποτελεί ντροπή για το Ναύπλιο. Ο Βουλευτής Αργολίδας της Ν. Δ. Γιάννης Ανδριανός, λίγα 24ωρα πριν υπουργοποιηθεί κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή προς  την Υπουργό Τουρισμού Ο. Κεφαλογιάννη, ρωτώντας την σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία αξιοποίησης και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Είχε προηγηθεί απάντηση της υπουργού από το περσινό καλοκαίρι, αλλά δεν έχει σημειωθεί πρόοδος.

Έχει ενδιαφέρον το ιστορικό:

 «Με την υπ’ αριθμ. 10.808/21-01-2000 σύμβαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1118/30-3-2009 σύμβαση, εκμισθώθηκε από τον ΕΟΤ κατόπιν διαγωνισμού, το ξενοδοχειακό συγκρότημα Ναυπλίου που περιλαμβάνει το ΞΕΝΙΑ PALACE ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ (NAFPLIA PALACE), το ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΞΕΝΙΑ Α’) και το ΞΕΝΙΑ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και ποιοτική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους. Η μισθώτρια ανέλαβε την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιήσει εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του μισθίου. Η διάρκεια της σύμβασης λήγει την 31/03/2030.

Μετά την κατάρτιση της μίσθωσης και την παραλαβή του μισθίου, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω αναφερόμενα προβλήματα που καθυστέρησαν την υλοποίηση της σύμβασης μέσα στα συμφωνηθέντα χρονικά όρια:

Α) ο περιβάλλων χώρος του ξενοδοχείου ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ, εντός του οποίου βρίσκεται και η πισίνα, είχε χαρακτηριστεί κοινόχρηστος.

Β) στατικά και δομικά προβλήματα κτηριακών εγκαταστάσεων (ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ και bungalows του NAFPLIA PALACE).

Γ) καθυστερήσεις στη διαδικασία εγκρίσεων – αδειοδοτήσεων (Ξενία Α’).

Το 2005 εγκρίθηκε η μελέτη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Ξενία Α’ από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΚΑΣ. Ωστόσο, ο φάκελος παρεπέμφθη από την Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων Δυτικής Ελλάδας στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει για το χαρακτηρισμό του κτηρίου του ξενοδοχείου ως μνημείου ή μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002. Έχουν υποβληθεί εγγράφως αντιρρήσεις τόσο από την ΕΤΑ ΑΕ όσο και από τη μισθώτρια, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί του θέματος.

Σύμφωνα με την από 1116/30-03-2009 τροποποιητική σύμβαση (άρθρο 1.2), οι υπολειπόμενες επενδύσεις (Ξενία Α’ και ορισμένα bungalows του NAFPLIA PALACE) θα πρέπει να υλοποιηθούν από το 2013 μέχρι το 2016, εφόσον οι άδειες εκτέλεσης εργασιών εκδοθούν μέχρι τις 31/12/2012. Σε περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της μισθώτριας, είτε στην έκδοση αδειών, είτε λόγω αναστολής εργασιών με απόφαση δημόσιας αρχής, θα παρατείνεται το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα για όσο χρόνο κωλύεται η έναρξη ή η πρόοδος του επενδυτικού έργου.

Η ΕΤΑ ΑΕ, έχουσα τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΟΤ, στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός της για την υλοποίηση της πιο πάνω επένδυσης, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αλλά και του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, κίνησε τη διοικητική διαδικασία για την άρση του χαρακτηρισμού ως κοινόχρηστου του περιβάλλοντος το ξενοδοχείο ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ χώρου, κατά τα τμήματα αυτού, ιδιοκτησίας ΕΟΤ (τμήματα με αριθμ. 2 και 3. Στο υπ’ αριθμ. 186/144/37377/22-04-1978 σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΟΤ). Η αίτηση αυτή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου έγινε δεκτή με την 166/2010 Απόφασή του, η οποία ήδη κατέστη τελεσίδικη, με την οποία ακυρώθηκε η αρνητική απάντηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ στο αίτημα περί άρσης απαλλοτρίωσης και αναπέμπεται η υπόθεση στη Διοίκηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης της σχετικής απαλλοτρίωσης.

Η διαδικασία άρσης της απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Περαιτέρω, μετά την απορρόφηση της ΚΕΔ ΑΕ από την ΕΤΑ ΑΕ (απόφαση ΔΕΑ 1152059 ΕΣ 2011 ΚΥΑ με την οποία, μεταξύ των άλλων, η ΕΤΑ ΑΕ ανέλαβε την διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων του Δημοσίου και μετονομάστηκε σε ΕΤΑΔ ΑΕ) η ΕΤΑΔ ΑΕ θα προβεί στην εκκίνηση της διαδικασίας άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και για τα τμήματα του περιβάλλοντος χώρου (τμήματα με αριθμ. 4 και 5 στο υπ’ αριθμ. 186/144/37377/22-04-1978 σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΟΤ), ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία είναι όμορα με τα παραπάνω τμήματα 2,3 και αποτελούν με αυτά ενιαίο χώρο».

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ