Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

19/5/10

Και τώρα η απόφαση θα βαρύνει τον βουλευτή και την Κυβέρνηση για τον Καλλικράτη

Ξεκάθαρο όχι στην διπλή ονομασία, έδωσε στους ανιστόρητους το Δημοτικό συμβούλιο Άργους που ομόφωνα αποφάσισε ο νέος δήμος να λέγεται δήμος Άργους, παρά την πρόταση Δεληγιάννη και του υπουργείου εσωτερικών που πρότειναν «Άργος- Μυκήνες».


Η πρόταση για διπλή, αλά Σκόπια, ονομασία προήλθε σύμφωνα με πληροφορίες από Αρχαιολόγο, η οποία ξέχασε πως οι προσδιοριζόμενοι σήμερα ως «Μυκηναίοι», κατά τον Τρωικό πόλεμο αποκαλούντο Αργείοι. Όπως πολλοί σύμβουλοι, από όλες τις πλευρές συμφώνησαν, το Άργος αποτελεί αρχαιότερο και διαχρονικότερο κέντρο απ` ότι οι Μυκήνες, χωρίς κανείς να υποβαθμίζει την σημασία του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Κανείς πάντως δεν πρότεινε αυτό που θα περίμενε κανείς, έναν δήμο «Αργείων» και όχι Άργους, που θα βρισκόταν πλησιέστερα στην ιστορία της περιοχής και δεν θα χαρακτηριζόταν από τοπικισμούς και ενδοτισμούς.

Όλοι, ή σχεδόν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Άργους εξέφρασαν την αγωνία τους για το που θα βρει τους πόρους ο νέος Καλλικράτειος δήμος για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του.Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Παρόντος και του Δημάρχου Άργους Βασιλείου Μπούρη.

Το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον, εντός των χρονικών πλαισίων της δημόσιας διαβούλευσης που απαιτεί η κατάθεση του ως άνω υπό ψήφιση Νόμου, και παρακαλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίμος Βαρδάκας στην εισήγησή του:

«ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κηρύσσει ως κατεπείγον το πιο κάτω υπό του κ. Προέδρου προταθέν θέμα για τους λόγους, που αναφέρονται στην εισήγηση αυτού:

«Θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Π. Κωνσταντινόπουλο ο οποίος διαβάζει από χειρογράφου την εισήγηση του κ. Δημάρχου για το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και η οποία έχει ως κάτωθι:

«Πρόταση του Δήμου μας είναι να αποτελέσουν ενιαίο Δήμο, ως Δήμος Άργους και να ενταχθούν σε αυτόν οι δήμοι: Λέρνας, Ν.Κίου, Λυρκείας, Κουτσοποδίου και Μυκηνών και οι κοινότητες Αχλαδοκάμπου και Αλέας ως όμοροι ΟΤΑ και με την ίδια πολιτισμική και οικονομική ταυτότητα, με έδρα την πόλη του Άργους, με το ακόλουθο σκεπτικό:

Όλοι αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη αλλαγής του τρόπου διοίκησης και αυτοδιοίκησης της χώρας μας. Απαιτείται επανασχεδιασμός του προκειμένου να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες του πολίτη και η ανάπτυξη του κράτους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτεία μας προχωράει με το Πρόγραμμα Καλλικράτης σε μία Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναβαθμίζοντας τη Δημοκρατική λειτουργία τους.

Βασικό κριτήριο του προγράμματος είναι η δημιουργία ισχυρών διοικητικών ενοτήτων που μπορούν να ασκήσουν με τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικό, διαφανή και βιώσιμο τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, την αναδιάρθρωση του προσωπικού με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, τις αντιφατικές και αντικρουόμενες αποφάσεις, με την ολοκληρωμένη διαχείριση πολιτικών σε κάθε επίπεδο. Για να είναι όμως αποτελεσματικό το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» δεν αρκούν οι αποκεντρωμένες αρμοδιότητες, αλλά είναι απαραίτητη και η αποκέντρωση πόρων και προσωπικού.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να ψηφιστεί έγκαιρα για να μπορέσουν να γίνουν οι εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010, που θα αφορούν τους ισχυρούς δήμους και την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Άργους, έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να οδηγήσει τον ενοποιημένο Δήμο της επαρχίας Άργους στο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου και ενδεικτικά διαθέτει πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας, αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής μας στο ΕΣΠΑ, βασικό μοχλό για όποια προσπάθεια, γεγονός που θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία και του διευρυμένου δήμου μας, στα πλαίσια των συνενώσεων με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Με τη λοιπή οργάνωση του δήμου μας στα επίπεδα και των τριών διευθύνσεών του (Διοικητική, Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία), με τον περιορισμό των Νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών του και με την αρτιότερη οργάνωσή τους – που πραγματοποιήσαμε και ισχύει από 1-1-2009 –

με τη σχεδιαζόμενη ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση και το Δημοτικό ΚΕΠ, ο Δήμος μας έχει τη διοικητική ικανότητα να ασκήσει αποτελεσματικά το ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων ενός διευρυμένου Δήμου. Ενός Δήμου που θα καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του και θα είναι όντως σε θέση να κατασκευάζει και να διαχειρίζεται όλες τις κρίσιμες υποδομές για την ποιότητα ζωής των δημοτών και την τοπική ανάπτυξη όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, συντασσόμεθα με τη δεύτερη (2η) πρόταση του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», επιθυμούμε τη δημιουργία ενός ενιαίου Δήμου στα γεωγραφικά όρια της επαρχίας Άργους, με έδρα την πόλη του Άργους και δηλώνουμε ότι όποιοι από τους τωρινούς ΟΤΑ (Δήμους ή Κοινότητες) της επαρχίας Άργους, επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σχηματισμό είναι ευπρόσδεκτοι, διαβεβαιώνοντάς τους ότι μετά τη συνένωσή μας, θα λειτουργήσουμε ισότιμα, μοιραζόμενοι ισομερώς τα οφέλη αυτής της συνένωσης, διασφαλίζοντας την ευημερία των δημοτών μας και τη γενική πρόοδο του τόπου μας.

Ακολούθως έλαβαν το λόγο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Καρδαράκος, Λ. Κούρος και Θ. Δεληγιάννης οι οποίοι συντάχθηκαν υπέρ της 2ης πρότασης του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εκθέτοντας τα οφέλη που θα προκύψουν για όλη την περιοχή και επισημαίνοντας τις τεχνικές, οικονομικές, θεσμικές δυσκολίες του εγχειρήματος.

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Πλατής, οποίος τόνισε την σύμφωνη γνώμη όλων για την ενιαία συγκρότηση της περιοχής Άργους και τόνισε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Παρέθεσε λεπτομερώς τους ιστορικούς λόγους για τους οποίους η περιοχή αποτελεί μία ενιαία ενότητα. Επίσης ως προς το όνομα του Δήμου ισχυρίσθηκε ότι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο (Δήμος Άργους) και ότι ο ενιαίος Δήμος πρέπει να έχει διοικητική και ιστορική έδρα το Άργος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φ. Κολεβέντης, εξέφρασε ότι η ενοποίηση της επαρχίας Άργους σε ένα Δήμο πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Καμπόσος, ανέγνωσε κείμενο και τάχθηκε υπέρ ενός ενοποιημένου Δήμου. Ανέλυσε τους ιστορικούς και αναπτυξιακούς λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει αυτό. Ζήτησε από το σώμα να λάβει καθαρή θέση υπέρ αυτής της άποψης και να δηλώσει με ξεκάθαρο τρόπο ότι επιθυμεί ο Δήμος Άργους την ενοποίηση όλης της επαρχίας.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Παναγιωτοπούλου, τάχθηκε υπέρ του ενοποιημένου Δήμου και εξέφρασε την αντίρρηση της στην σύνθετη ονομασία (Δήμος Άργους – Μυκηνών) τονίζοντας ότι πρέπει να παραμείνει το όνομα ως έχει (Δήμος Άργους).

Ακολούθως το λόγο έλαβαν κατά σειρά:

O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας κ. Μιλτιάδης Κονοπισόπουλος ο οποίος τάχθηκε υπέρ της 2ης πρότασης του σχεδίου και ανέλυσε τα οφέλη για

τους επιχειρηματίες της περιοχής, εκθέτοντας τα οφέλη από την «Οικονομία κλίμακος που δημιουργείται».

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας ο οποίος καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα στο Προεδρείο αναφέρθηκε στις δυσκολίες που δημιουργούνται από την συνένωση.

Οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Μιχαλόπουλος, Σ. Κωτσοβός και Β. Νίκας τάχθηκαν υπέρ του ενιαίου Δήμου όπως διαμορφώνεται στα όρια της επαρχίας Άργους και τόνισαν τα οφέλη που θα προκύψουν.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι Δήμαρχοι κ.κ. Ν. Μαυρόγιαννης (Δήμαρχος Μυκηναΐων) και Δ. Σκούφης (Δήμαρχος Λυρκείας) οι οποίοι αναφέρθηκαν στις πρόσφατες αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα όσα ανωτέρω εξετέθησαν και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Πρόταση του Δήμου μας είναι να αποτελέσουν ενιαίο Δήμο, ως Δήμος Άργους και να ενταχθούν σε αυτόν οι δήμοι: Λέρνας, Ν.Κίου, Λυρκείας, Κουτσοποδίου και Μυκηνών και οι κοινότητες Αχλαδοκάμπου και Αλέας ως όμοροι ΟΤΑ και με την ίδια πολιτισμική και οικονομική ταυτότητα, με έδρα την πόλη του Άργους.

Συντασσόμεθα με τη δεύτερη (2η) πρόταση του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», επιθυμούμε τη δημιουργία ενός ενιαίου Δήμου στα γεωγραφικά όρια της επαρχίας Άργους, με έδρα την πόλη του Άργους και δηλώνουμε ότι όποιοι από τους τωρινούς ΟΤΑ (Δήμους ή Κοινότητες) της επαρχίας Άργους, επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σχηματισμό είναι ευπρόσδεκτοι, διαβεβαιώνοντάς τους ότι μετά τη συνένωσή μας, θα λειτουργήσουμε ισότιμα, μοιραζόμενοι ισομερώς τα οφέλη αυτής της συνένωσης, διασφαλίζοντας την ευημερία των δημοτών μας και τη γενική πρόοδο του τόπου μας».

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ