Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

24/6/10

Δικαίωση Αργολίδας για Σάγκα, αμηχανία στην Τρίπολη

«Ο δήμος Τρίπολης και η ΔΕΥΑΤ ουδεμία ενημέρωση έχουμε από το ΣΤΕ διότι η αντιδικία ήταν είναι και θα παραμείνει μεταξύ ιδιωτών και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο δε δήμος της Τρίπολης επικουρικά συμμετέχει κινητοποιώντας όλους τους φορείς.». Την παραπάνω δήλωση έκανε ο δήμαρχος Τρίπολης Αλέκος Κοτσιάνης, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει την Αργολίδα για τα νερά του Σάγκα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του κου Βασίλη Δωροβίνη που είχε αναλάβει την υπόθεση από την πλευρά της Αργολίδας, «το Σ.τ.Ε. δημοσίευσε την με αρ. 1987/2010 απόφαση του με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως για τα νερά του Σάγκα Μαντινείας. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο όνομα και μετά από ομόφωνες αποφάσεις των Δ.Σ. της Τονικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αργολίδας και του Συνδέσμου για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων Αργολίδας».
Επισημαίνεται ότι, με την αίτηση είχε ζητηθεί, η ακύρωση τριών αποφάσεων της Περιφέρει¬ας Πελοποννήσου, δηλαδή της με αρ. 8399/1318/10-6-2004, με την οποία δόθηκε άδεια χρήσης νερού μέχρι 1.650.000 κυβικά μέτρα ύδατος κατ' έτος και εκτέ¬λεσης έργου ύδρευσης του Δήμου Τρίπολης, από τη γεώτρηση Γ/80 στου Σάγκα. Επίσης, της απόφασης για ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου άν¬τλησης νερού και μεταφορά από αυτήν (αρ.2027/11-6-2004) και τέλος της από¬φασης αρ. 1156/5-7-2007 με την οποία δόθηκε στο Δήμο Τρίπολης άδεια λειτουρ¬γίας αγωγού στη θέση Λετσένη του Δημοτικού Διαμερίσματος Σάγκα.
Το δικαστήριο καταρχήν απέρριψε τους ισχυρισμούς των συσπειρωμένων φορέων της Αρκαδίας για δήθεν εκπρόθεσμη κατάθεση της αίτησης και δέχθηκε ότι οι δύο αργολιδικοί φορείς με έννομο συμφέρον προσέφυγαν σε αυτό. Οι Αρ¬καδικοί φορείς ήταν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, ο δήμος Τρίπολης, η ΤΕΔΚ Αρκαδίας, η ΔΕΥΑΤ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας.
Όπως επισημαίνει ο κος Δωροβίνης η νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας απέφυγε συστηματικά να αγωνιστεί για τα θέματα νερού της Αργολίδας και ήταν απού¬σα από την δίκη αυτή όπως και από την τελευταία δίκη (που μετ΄ αναβολή θα γίνει, στην Ολομέλεια του Σ.τ.Ε., στις 24 Σεπτεμβρίου) για τα νερά της Στυμ¬φαλίας, ενώ είναι πασίγνωστο ότι όλο το υδατικό δυναμικό του νομού Αργολί¬δας τροφοδοτείται από πηγές της Κορινθίας και της Αρκαδίας.
Επί της ουσίας το Δικαστήριο τόνισε ότι δεν αναστέλλεται η εφαρμο¬γή του 1739/1987 για τα νερά, από την εφαρμογή του νόμου 3199/2003, που ει¬σήγαγε στην Ελλάδα (με εντελώς κακό τρόπο, γι, 'αυτό και η χώρα είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), την Οδηγία 2000/60/EΕ. Επομένως οι εγκρίσεις έργων γίνονται σύμφωνα με τον πρώτο νόμο, μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικό και πλήρες σχέδιο διαχείρισης των υδάτων. Στην προκειμένη περίπτωση του Σάγκα δεν υπήρξε, λοιπόν, πλήρες και αξιόπιστο πρόγραμμα ανάπτυξης και αξιοποίησης των υδατικών πόρων, που να αφορά και την Αργολίδα, ενώ τέτοιο, πρόγραμμα δεν αναπληρώνεται από τις υδρογεωλογικές μελέτες του ΙΓΜΕ.
Για τους λόγους αυτούς ακυρώθηκαν και οι τρεις αποφάσεις της Περιφέ¬ρειας Πελοποννήσου, προσεχώς δε οργανώνεται σύσκεψη για την πρακτική εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ.
Πάντως στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Τρίπολης δεν γίνεται ακόμα καμία αναφορά. Αντίθετα επισημαίνεται ότι: «τα έργα στο Σάγκα ολοκληρώθηκαν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μέλλον στην Τρίπολη για ανάπτυξη, για ποιότητα ζωής, αν δεν λύσουμε με αξιόπιστο τρόπο το θέμα της ύδρευσης. Και για μας λύση δεν είναι ένα έργο, που θα επιφέρει προσωρινά αποτελέσματα. Λύση είναι να εξασφαλίσουμε επαρκή ποσότητα νερού σε βάθος χρόνου.
Γι’ αυτό ήρθαμε πολλές φορές σε σύγκρουση με τοπικά μικροσυμφέροντα, γι’ αυτό δώσαμε και αυτή την δημοσιότητα. Γιατί η υπόθεση αυτή ήταν για το μέλλον της πόλης μας.
Είμαστε, λοιπόν, υπερήφανοι που τελικά δώσαμε λύση και ολοκληρώσαμε την κατασκευή του νέου υδραγωγείου από τις γεωτρήσεις Σάγκα».

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ