Κοινωνία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Σκίτσο - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση

Σας περιμένουμε στην ηλεκτρονική μας έκδοση
Επισκεφθείτε ΤΩΡΑ το site του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. www.anagnostis.org. Κλικ στην εικόνα

30/4/11

Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο δρόμος του Λυγουριού μένει ημιτελής

Γεφύρι της Άρτας έχει καταντήσει ο δρόμος Ναυπλίου – Λυγουριού, αφού περνούν οι μήνες και τα χρόνια και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.


Μια συνοπτική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στο συγκεκριμένο έργο δίνει ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γ. Μαγκριώτης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Γ. Ανδριανού. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό.

Τονίζει ο κος Μαγκριώτης:

« 1. Όπως σας ενημερώσαμε και με το αρ. 2635/29-9-2010 έγγραφό μας σε απάντηση της 2865/15-09-2010 παρόμοιας Ερώτησης, η ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη της Ε.Ο. Ναυπλίου – Λυγουριού εντάχθηκε ως γέφυρα ΕΣΠΑ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ‘ΔΕΠΙΝ 2007-2013’.

Σύμφωνα με την αρ. 2019/10-05-2010 απόφαση ένταξης, η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 35 μήνες, ενώ η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31-12-2015.

Η εγκατεστημένη εργολαβία στο τμήμα Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη έχει διαλυθεί, παρά τις προσπάθειες της Υπηρεσίας να έλθει σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυση και να ολοκληρωθεί το φυσικό της αντικείμενο. Η διαλυθείσα εργολαβία βρίσκεται στο στάδιο οριστικής παραλαβής των εκτελεσθέντων εργασιών. Για την ολοκλήρωση του φυσικού της αντικειμένου υπολείπεται η εκτέλεση των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εργασιών, του οδοφωτισμού των κόμβων, της Σήμανσης – Ασφάλισης και μικρής έκτασης έργων Πρασίνου.

Οι εν λόγω υπολειπόμενες εργασίες θα συμπεριληφθούν στο νέο υποέργο ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος, που προβλέπεται να προκηρυχθεί μέχρι 30-06-2011 και με εκτιμώμενη προθεσμία περαίωσης 15 μήνες.

Η καθυστέρηση στη διαδικασία δημοπράτησης του νέου υποέργου ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη οφείλεται:

Λόγω τις επελθούσας διάλυσης της εγκατεστημένης εργολαβίας, τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο του νέου υποέργου, ώστε να περιλάβει και τις υπολειπόμενες εργασίες αυτής.

Για το λόγο αυτό απαιτείται η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της πράξης και η απόφαση ένταξής της στο ΕΣΠΑ.

Για τη δημοπράτηση του νέου υποέργου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση της τεχνικής μελέτης εκτέλεσης των εργασιών.

2. Η κατασκευή της γέφυρας (τεχνικό Κάτω Διάβασης 6.00 Χ 5.00 μ.) στο Χάνι Μερκούρη περιλαμβάνεται στο τεχνικό αντικείμενο του νέου υποέργου ολοκλήρωσης του οδικού τμήματος Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη. Δεν κρίνεται σκόπιμο να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο νέας εργολαβίας και γι’ αυτό δεν δημοπρατήθηκε αυτοτελώς μέχρι σήμερα.

3. Η μελέτη κατασκευής του τμήματος Αγία Ελεούσα – Αρκαδικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Με το αρ. 2512/27-12-2010 έγγραφο της ΔΔΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου, δόθηκε εντολή στο Ανάδοχο Μελετητικό Γραφείο για την εκπόνηση των επί μέρους μελετών (κύριων και υποστηρικτικών). Κατά την παρούσα περίοδο συντάσσονται οι απαιτούμενες μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ώστε να ακολουθήσει η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων. Η όλη διαδικασία εκτιμάται να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2011. Στη συνέχεια και εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις θα ολοκληρωθούν οι οριστικές μελέτες προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο προς υλοποίηση».

Υγεία - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | on line Εφημερίδα | www.anagnostis.org | ΑΡΓΟΛΙΔΑ